Origami in Action : Paper Toys That Fly, Flap, Gobble, and Inflate

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 158 | FileSize: 11.79 M | File type: PDF
of x

Origami in Action : Paper Toys That Fly, Flap, Gobble, and Inflate. Every project in the book can really move! Origami in Action presents 39 actions origami models that are as animated as they are exquisite. Each project is complete with clear step-by-step diagrams, instructions, and a photograph of the finished model. Included are such traditional favorites as the cootie catcher and the waterbomb, as well as some modern novelties. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/origami-in-action-paper-toys-that-flya-flapa-gobblea-and-inflate-3yv1tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 659341