of x

Operation And Maintenance Maintenance of Petroleum Systems Defense

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 156 | FileSize: 1.81 M | File type: PDF
3 lần xem

Operation And Maintenance Maintenance of Petroleum Systems Defense. OPERATION AND MAINTENANCE: MAINTENANCE OF PETROLEUM SYSTEMS helping for fixing the problems. ufc 3-460-03 21 january....This document useful for resolving the And, Operation guide, and Maintenance troubles. facilities criteria (ufc)... Get Operation And guide and And Maintenance trouble guide. maintenance: maintenance of petroleum ... Any copyrighted material included in this UFC is identified at its point of use. Use of the copyrighted material apart from this UFC must have the permission of the copyright holder..... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/operation-and-maintenance-maintenance-of-petroleum-systems-defense-nx11tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới mọi người thư viện Operation And Maintenance Maintenance of Petroleum Systems Defense.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ,Hoá dầu đưa vào cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Operation And Maintenance Maintenance of Petroleum Systems Defense trong thể loại ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Hoá dầu được giới thiệu bởi bạn hoa-dau tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Hoá dầu , có tổng cộng 156 page , thuộc file .PDF, cùng chủ đề còn có Operation guide, Maintenance troubles, facilities criteria, maintenance of petroleum, Petroleum Systems, Maintenance Software ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
OPERATION AND MAINTENANCE: MAINTENANCE OF PETROLEUM SYSTEMS helping for fixing the problems, nói thêm ufc 3-460-03 21 january, bên cạnh đó This document useful for resolving the And, Operation guide, and Maintenance troubles, ngoài ra facilities criteria (ufc),còn cho biết thêm Get Operation And guide and And Maintenance trouble guide, nói thêm là maintenance: maintenance of petroleum , cho biết thêm , cho biết thêm Any copyrighted material included in this UFC is identified at its point of use, bên cạnh đó Use of the copyrighted material apart from this UFC must have the permission of the copyright holder, cho biết thêm UFC 3-460-03 21 JANUARY 2003 UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) OPERATION AND MAINTENANCE: MAINTENANCE OF PETROLEUM SYSTEMS APPROVED FOR PUBLIC RELEASE; DISTRIBUTION UNLIMITED UFC 3-460-03 21 JANUARY 2003 UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) OPERATION AND MAINTENANCE: MAINTENANCE OF PETROLEUM SYSTEMS Any copyrighted material included in this UFC is identified at its point of use,còn cho biết thêm Use of the copyrighted material apart from this UFC must have the permission of the copyright holder, nói thêm U,còn cho biết thêm S, nói thêm là ARMY CORPS OF ENGINEERS NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND AIR FORCE CIVIL ENGINEER SUPPORT AGENCY (Preparing Ac
UFC 3-460-03 21 JANUARY 2003 UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) OPERATION AND MAINTENANCE: MAINTENANCE OF PETROLEUM SYSTEMS APPROVED FOR PUBLIC RELEASE; DISTRIBUTION UNLIMITED UFC 3-460-03 21 JANUARY 2003 UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) OPERATION AND MAINTENANCE: MAINTENANCE OF PETROLEUM SYSTEMS Any copyrighted material included in this UFC is identified at its point of use. Use of the copyrighted material apart from this UFC must have the permission of the copyright holder. U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND AIR FORCE CIVIL ENGINEER SUPPORT AGENCY (Preparing Activity) Record of Changes (changes are indicated by \1\ ... /1/) Change No. Date Location The format of this document does not conform to UFC 1-300-01. It will be reformatted at the next revision. _____________ This UFC supersedes AFM 85-16, Maintenance of Petroleum Systems. UFC 3-460-03 21 JANUARY 2003 Civil Engineering MAINTENANCE OF PETROLEUM SYSTEMS COMPLIANCE WITH THIS PUBLICATION IS MANDATORY OPR: HQ AFCESA/CESM (Mr. Pat Mumme) Supersedes: AFM 85-16, 18 August 1981 This manual implements Air Force Policy Directive (AFPD) 32-10, Installations and Facilities, by providing guidance for base and command liquid fuels maintenance (LFM) personnel with guide procedures for field maintenance of permanently installed Air Force-owned, -leased, or -controlled petroleum storage and dispensing systems. It also supplements detailed manufacturers’ instructions on specific equipment and applies to all Air Force systems and activities for which the civil engineer (CE) has maintenance responsibility. Chapter 1—SCOPE AND RESPONSIBILITY 1.1. 1.2. Chapter 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Chapter 3. 3.1. 3.2. Figure 3.1. Figure 3.2. Figure 3.3. Purpose and Scope .............................................................................................................. 7 Organizational Responsibilities........................................................................................... 7 PIPELINE SYSTEMS On-Base Pipelines............................................................................................................... 11 Operating On-Base Petroleum Systems.............................................................................. 11 Maintenance of On-Base Pipelines..................................................................................... 11 Off-Base Pipeline Systems.................................................................................................. 13 General Pipeline System Components................................................................................ 15 General Pipeline System Repairs........................................................................................ 15 Major Repairs...................................................................................................................... 16 Pipeline Cleaning................................................................................................................ 16 MECHANICAL SYSTEMS General Information............................................................................................................ 17 Pumps.................................................................................................................................. 17 Rotary Vane Pump.............................................................................................................. 17 Horizontal Split-Case Pump................................................................................................ 18 Vertical Deepwell Turbine Pump........................................................................................ 19 1 UFC 3-460-03 21 JANUARY 2003 Figure 3.4. 3.3. 3.4. 3.5. Figure 3.5. Figure 3.6. Figure 3.7. Figure 3.8. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Hydraulic Gradient.............................................................................................................. 20 Filter/Separators (F/S)......................................................................................................... 21 Meters.................................................................................................................................. 24 Valves.................................................................................................................................. 24 DBB Valve.......................................................................................................................... 25 Ball Valve............................................................................................................................ 26 Full Port Ball Valve............................................................................................................. 26 Gate Valve........................................................................................................................... 27 Sump Pumps........................................................................................................................ 27 Line Strainers...................................................................................................................... 28 Automatic Air Eliminators.................................................................................................. 28 Truck and Tank Car Offloading.......................................................................................... 28 3.10. Tanker or Barge Offloading................................................................................................ 28 3.11. Fill Stands............................................................................................................................ 28 3.12. Ground Product Fueling Systems........................................................................................ 29 Chapter 4. 4.1. 4.2. Figure 4.1. 4.3. 4.4. Figure 4.2. Figure 4.3. Figure 4.4. Figure 4.5. Figure 4.6. Figure 4.7. Chapter 5. 5.1. Figure 5.1. 5.2. 5.3. Figure 5.2. HYDRANT FUELING SYSTEM, TYPE I (PANERO) General Information............................................................................................................ 31 Original Panero ................................................................................................................... 31 Modified Panero, Type I Hydrant System .......................................................................... 32 Modified Panero System Operation.................................................................................... 32 System Components............................................................................................................ 32 Nonsurge/Check Valve (81AF)........................................................................................... 33 F/S Control Valve (40AF-2A)............................................................................................. 34 Refuel/Defuel Control Valve (302AF)................................................................................ 35 Philadelphia Hydrant Adapter............................................................................................. 36 Liquid Level Gauge (Liquidometer)................................................................................... 37 High-Level Shutoff Valve (124AF).................................................................................... 38 HYDRANT FUELING SYSTEM, TYPE II (PRITCHARD) General Information............................................................................................................ 39 Pritchard, Type II Hydrant System ..................................................................................... 40 Deep-Well (Vertical) Turbine Pump................................................................................... 40 Nonsurge/Check Valve ....................................................................................................... 40 Nonsurge/Check Valve (81AF-8)....................................................................................... 41 2 UFC 3-460-03 21 JANUARY 2003 5.4. 5.5. Figure 5.3. 5.6. Figure 5.4. 5.7. Figure 5.5. 5.8. Figure 5.6. 5.9. Figure 5.7. F/S....................................................................................................................................... 41 F/S Control Valve (FSCV) (40AF-2C)............................................................................... 41 F/S Control Valve (40AF-2C)............................................................................................. 42 Refueling Control Valve (90AF-8)..................................................................................... 42 Refueling Control Valve (90AF-8)..................................................................................... 43 Pressure Relief Valve (50AF-2).......................................................................................... 43 Pressure Relief Valve (50AF-2).......................................................................................... 44 Defueling Control Valve (134AF) ...................................................................................... 45 Defueling Control Valve (134AF) ...................................................................................... 45 Dual Rate-of-Flow Control Valve (41AF).......................................................................... 45 Dual Rate-of-Flow Control Valve (41AF).......................................................................... 46 5.10. Recommended Setting Procedure for Rate-of-Flow Control Valve (41AF)....................... 46 5.11. Defueling Pump................................................................................................................... 46 Figure 5.8. Figure 5.9. Self-Priming Centrifugal Defueling Pump.......................................................................... 47 Centrifugal Priming Pump Operation ................................................................................. 47 5.12. Remote Controls (Electrical and Magnetic)........................................................................ 48 5.13. Hydrant Adapter and Liquid Control Valve (352AF)......................................................... 48 Figure 5.10. Hydrant Adapter (352AF)................................................................................................... 48 5.14. Hydrant Hose Cart............................................................................................................... 49 5.15. High-Level Shut-Off (HLSO)............................................................................................. 49 Figure 5.11. HLSO Valve (129AF)......................................................................................................... 49 5.16. Type II Modified (Rapid Flow)........................................................................................... 49 Figure 5.12. Combination Dual Rate-of-Flow Control Valve and Solenoid Valve (41AF-10).............. 50 Figure 5.13. Dual Pressure Relief, Solenoid Shutoff, and Check Valve (51AF-4)................................. 51 Figure 5.14. X73 Aluminum Blanking Cap............................................................................................. 52 Chapter 6. 6.1. 6.2. 6.3. Figure 6.1. Figure 6.2. 6.4. Figure 6.3. CONSTANT-PRESSURE HYDRANT FUELING SYSTEM, TYPE III (PHILLIPS) General Information............................................................................................................ 53 Piping .................................................................................................................................. 53 Receiving and Storage......................................................................................................... 54 Type III, Constant-Pressure Hydrant Fueling System ........................................................ 55 HLSO Valve (413AF-5A)................................................................................................... 56 Pumphouse.......................................................................................................................... 57 Rate-of-Flow Nonsurge Check Valve (41AF-1A).............................................................. 57 3 ... - tailieumienphi.vn 667065

Sponsor Documents