ÔN TẬP THI ĐH MÔN VẬT LÍ 12 Chương I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

ÔN TẬP THI ĐH MÔN VẬT LÍ 12 Chương I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC. Tham khảo tài liệu 'ôn tập thi đh môn vật lí 12 chương i . dao động cơ học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-thi-dh-mon-vat-li-12-chuong-i-dao-dong-co-hoc-8jsytq.html

Nội dung


  1. ÔN TẬP THI ĐH MÔN VẬT LÍ 12 Chương I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Tài liệu mình sưu tầm được ) 1. Dao động của con lắc lò xo có biên độ A . Li độ x khi động năng bằng thế năng : A2 A2 A. x = A/2 B. x = A/4 C. x =  D. x =  * 2 4 2. Cho 3 dao động điều hòa có biểu thức : x1 = 2cost ; x2 = 3cos( t + /2) ; x3 = 2 sin t A. x1 và x2 ngược pha B. x1 và x3 ngược pha C. x2 và x3 ngược pha * D. x1 và x3 cùng pha 3. Dao động của hệ chịu tác dụng của ngoại lực tuần ho àn gọi là A. dao động cưỡng bức * B. dao động tắt dần C. dao động tự do D. dao động tuần hoàn 4. Đặc điểm nào sau đây đúng đối với dao động điều hòa ? A. Khi vật dao động điều hòa đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc triệt tiêu . r B. Vectơ vận tốc v của vật dao động điều hòa biến thiên theo định luật dạng sin ( hay cosin) đối với thời gian .* r v đổi chiều khi vật dao động điều hòa đi qua vị trí cân bằng . C. Vectơ vận tốc D. trong dao động điều hòa , hai vectơ vận tốc và gia tốc luôn luôn cùng chiều . 5. Điều nào sau đây không đúng đối với dao động điều hòa ? A. Vận tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng . B. Hai vectơ vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa cùng chiều khi vật chuyển động từ hai biên về vị trí cân bằng . C. Lực hồi phục tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn luôn hướng về vị trí cân bằng D. Chu kỳ dao động phụ thuộc vào biên độ dao động* 6. Cho biểu thức li độ của dao động điều hòa : x = Asin( t + ) . Nội dung nào sau đây là sai ? A. Tần số góc  tùy thuộc vào đặc điểm của hệ . B. Biên độ A tùy thuộc vào cách kích thích . C. Biên độ A không tùy thuộc gốc thời gian . D. Pha ban đầu  chỉ tùy thuộc vào gốc thời gian .* 7. Chọn câu phát biểu đúng A. Khi khối lượng quả cầu tăng 16 lần thì chu kỳ dao động của con lắc lò xo tăng 4 lần .* B. Tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo tỉ lệ với khối lượng quả cầu . C. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo tỉ lệ nghịch với độ cứng của lò xo D. Chuyển động của con lắc đơn là dao động điều hòa , không phụ thuộc biên độ góc . 8. Năng lượng của vật dao động điều hòa A. biến thiên theo thời gian B. tỉ lệ với biên độ dao động . C. chỉ phụ thuộc đặc điểm của hệ . D. tăng 4 lần khi biên độ của vật dao động điều hòa tăng gấp đôi* 9. Năng lượng dao động điều hòa của con lắc lò xo :
  2. A. Tăng 2 lần khi biên độ A tăng 2 lần . B. Tăng 16 lần khi tần số dao động tăng 2 lần và biên độ A tăng 2 lần .* C. Giảm 4 lần khi biên độ A giảm 3 lần và tần số dao động tăng 2 lần . D. Giảm 9/4 lần khi tần số dao động tăng 3 lần và biên độ A giảm 2 lần . 10. Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ T . Động năng của con lắc biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ là : A. T B. T/2 * C. 2T D. T/4 11. Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hòa . Khi khối lượng của vật là m = m1 thì chu kỳ dao động là T1 , khi khối lượng của vật là m = m2 thì chu kỳ dao động là T2 . Khi khối lượng của vật là m = m1 + m2 thì chu kỳ dao động là 1 T1T2 C. T  T12  T22 * A. T  B. T  T1  T2 D. T1  T2 T12  T22 Dùng các dữ kiện sau đây để trả lời các câu 12,13,14,15 . Xét hệ dao động điều hòa của con lắc lò xo và các yếu tố : I. Cách kích thích II. Gốc tọa độ III . Gốc thời gian IV. Chiều dương 12. Pha ban đầu  tùy thuộc : A. II B. II,III C. II , IV D. III , IV * 13. Biên độ A tùy thuộc : A. I B. I , II C. I , III D. III , IV 14. Xét con lắc lò xo .Khi chọn cách kích thích kéo quả cầu xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn x0 = A rồi buông ra . Chọn vị trí cân bằng làm gốc tọa độ , gốc thời gian là lúc buông quả cầu , chiều dương hướng xuống dưới thì pha ban đầu có trị số : A.  = 0 B.  =  C.  = - /2 D .  = /2 * 15. Nếu chọn gốc thời gian là lúc đi qua tọa độ x = A/2 theo chiều âm , thì pha ban đầu có trị số : A.  = 0 B.  = /6 C.  = - /6 D.  = 5/6 * 16. Điều nào sau đây không đúng đối với dao động cưỡng bức ? A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ . B. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc ma sát * C. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc tần số của ngoại lực . D. Dao động cưỡng bức không bị tắt dần . 17. Cho 3 dao động điều hòa có biểu thức : x1 = 2cost ; x2 = 3cos( t + /2) ; x3 = 2 sin t A. x1 và x2 ngược pha B. x1 và x3 ngược pha C. x2 và x3 ngược pha * D. x1 và x3 cùng pha 18. Dao động của con lắc lò xo có biên độ A và năng lượng là E0 . Động năng của quả cầu khi qua li độ x = A/2 là : A. 3E0/4 B. E0/2 C. E0/3 D. E0/4 19. Câu phát biểu nào sau đây là đúng A.Dao động của hệ chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn là dao động tự do . B. Chu kỳ của hệ dao động tự do không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài .* C. Chu kỳ dao động của hệ dao động tự do phụ thuộc vào biên độ dao động . D. Chuyển động của con lắc đơn luôn luôn được coi là dao động tự do .
  3. 20. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là ∆l. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A (A > ∆l). Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động là C. F = k∆l. D. F = k(A - ∆l). A. F = kA. B. F = 0.* 21. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là ∆l. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A . Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại trong quá trình dao động là C. F = k( ∆l-A ). D. F = k(A + ∆l).* A. F = kA. B. F = 0. 22. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là ∆l. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A (A< ∆l). Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động là C. F = k(A - ∆l). D. F = k( ∆l-A )*. A. F = kA. B. F = 0. 23. Khi con lắc đơn dao động với ……… nhỏ thì chu kỳ dao động của nó không phụ thuộc biên độ . Chọn cụm từ đúng trong các cụm từ sau đây điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. A. chiều dài B. hệ số ma sát C. biên độ * D. tần số 24. Có hai phát biểu : (I) Chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc độ cao VÌ (II) gia tốc trọng trường phụ thuộc độ cao A. Cả hai phát biểu đều đúng và có tương quan *. B. Cả hai phát biểu đều đúng và không có tương quan C. phát biểu 1 đúng , phát biểu 2 sai D. phát biểu 1 sai , phát biểu 2 đúng 24. Có hai phát biểu : (I) Năng lượng của hệ dao động tự do phụ thuộc cách kích thích VÌ (II) biên độ dao động của hệ phụ thuộc cách kích thích . A. Cả hai phát biểu đều đúng và có tương quan .** B. Cả hai phát biểu đều đúng và không có tương quan C. phát biểu 1 đúng , phát biểu 2 sai D. phát biểu 1 sai , phát biểu 2 đúng 25. Chọn câu phát biểu đúng A. Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa chỉ khi biên độ nhỏ B. Biên độ của dao động điều hoà phụ thuộc vào tần số riêng của hệ C. Chuyển động của con lắc đơn luôn luôn được coi là dao động tự do D. Chu kỳ của dao động tự do không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài * 26. Chọn câu phát biểu đúng A. Năng lượng của vật dao động điều hòa tỉ lệ với biên độ dao động B. Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi vật có độ lệch cực đại C. Vận tốc của vật dao động điều hòa đạt cực đại khi qua vị trí cân bằng* D. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa luôn ngược hướng nhau 27. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. x = Asinωt *. B. x = Asin(ωt +  ) C. x = Asin(ωt - /2) D. x = Asin(ωt + /2) 28. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là
  4. A. x = Asinωt . B. x = Asin(ωt +  )* C. x = Asin(ωt - /2) D. x = Asin(ωt + /2) 29. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí biên ở phía dương. Phương trình dao động của vật là A. x = Asinωt . B. x = Asin(ωt + /4 ) C. x = Asin(ωt - /2) D. x = Asin(ωt + /2)* 30. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí x = A/2 và đang đi theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là A. x = Asinωt B. x = Asin(ωt + /6 ) C. x = Asin(ωt + 5/6)* D. x = Asin(ωt + /2) 31. Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên độ A (hay x ), li độ x, vận tốc v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều m 2 x2 v 2 2 2 2 2 2 22 D. A2  v 2   2 x 2 . hoà là A. A  x  2 *. B. A  x   v C. A  v  2 .   32. Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai? A. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn.* B. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. C. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn. D. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần. 33. Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào A. khối lượng quả nặng*. B. gia tốc trọng trường. C. chiều dài dây treo. D. vĩ độ địa lý. 34. Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là ∆l. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng biểu thức 1m 1g k l C. T  2 D. T  2 A. T  B. T  . . * 2 k 2 l m g 35. Cơ năng của một chất điểm dao động điều ho à tỷ lệ thuận với A. bình phương biên độ dao động. * B. li độ của dao động. C. biên độ dao động. D. chu kỳ dao động. 36. Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của co n lắc là m 1k 1m k A. T  2 D. T  2 B. T  C. T  * 2 m 2 k k m 37. Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn t ỉ lệ thuận với A. gia tốc trọng trường. B. chiều dài con lắc. C. căn bậc hai chiều dài con lắc.* D. căn bậc hai gia tốc trọng trường. 38. Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi  A. cùng pha với li độ. B. lệch pha so với li độ*. C. ngược pha với li độ. D. 2  sớm pha so với li độ. 4 39.Trong dao động điều hòa, gia tốc tức thời biến đổi
  5.  A. cùng pha với li độ. B. lệch pha so với li độ. C. ngược pha với li độ.* D. sớm 2  so với li độ. pha 4 40. Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi  A. cùng pha với gia tốc. B. lệch pha so với gia tốc.* C. ngược pha với gia tốc D. 2  sớm pha so với gia tốc. 4 41. Hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số và ngược pha nhau có độ lệch pha là : A.  = k B.  = 2k C.  = ( 2k + 1) * D.  = (2k + 1)/2 42. Hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số và cùng pha có độ lệch pha là : A.  = k B.  = 2k * C.  = ( 2k + 1) D.  = (2k + 1)/2 43. Biên độ dao động tổng hợp A của hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số , khác biên độ có pha ban đầu vuông góc là : A. A = A1 + A2 B. A = A1 – A2 C. A = A12  A22 D. A = A12  A2 * 2 44. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số , cùng biên độ có : A. Tần số gấp đôi tần số các dao động thành phần   B. Biên độ A =2Acos 1 2 2   2 D. Biên độ A = 2A cos 1 C. Biên độ A = 2A cos(1  2 * 2 45. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số , cùng biên độ A , có độ lệch pha /3 là : A A3 A. A = A 2 B. A = A 3 * C. A = D. A = 2 2 46. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa , cùng phương , cùng tần số , khác biên độ là : A. A = A12  A2  2 A1 A2 cos(1  2 ) 2 B. A = 2 2 A1  A2  2 A1 A2 cos( 2  1 ) A12  A2  2 A1 A2 cos(1   2 ) 2 C. A= * D. A = A12  A2  2 A1 A2 cos( 2  1 ) 2 47. Pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số, khác biên độ được xác định : 1 A1 cos 1  A2 cos  2 A sin 1  A2 sin  2 B. tg = 1  * A. tg A1 sin 1  A2 sin  2 A1 cos 1  A2 cos 2
  6. A1 cos 1  A2 cos 2 A sin 1  A2 sin 2 D. sin = 1 C. cos   A1 cos 1  A2 cos  2 A1 cos 1  A2 cos  2 48. Cho hai dao động điều hòa x1 = Asin ( t + 1) và x2 = Asin( t + 2) Biểu thức dao động tổng hợp là : x = A sin(t + ) . Nếu A = A thì :   A. 1 - 2 = 2k B. 1 - 2 = C. 1 - 2 = k 3 2  D. 1 - 2 = 2 * 3 49. Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số và cùng biên độ A . Biên độ dao động tổng hợp là A 3 . Độ lệch pha của 2 dao động thành phần là :A. /6 B. /3 * C. /2 D.  50) Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hòa . Khi khối lượng của vật là m = m1 thì chu kỳ dao động là T1 = 0,6s , khi khối lượng của vật là m = m2 thì chu kỳ dao động là T2 = 0.8s . Khi khối lượng của vật là m = m1 + m2 thì chu kỳ dao động là A. T = 0,7s B. T = 1,4s C. T = 1s * D. T = 0,48s 51) Dao động của con lắc lò xo có biên độ A và năng lượng là E0 . Động năng của quả cầu khi qua li độ x = A/2 là : A. 3E0/4 * B. E0/2 C. E0/3 D. E0/4 52) Dao động của con lắc lò xo có biên độ A và năng lượng là E0 . Li độ x khi động năng bằng 3 lần thế năng là A2 A2 A A B. x   * C. x   D. x   A. x   2 4 4 2 53) Phương trình dao động của con lắc lò xo là : x = Asint ( x = cm ; t = s) Thời gian để quả cầu dao động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là : A. 1s B. 0,5s * C. 1,5s D. 2s 54) Phương trình dao động của con lắc lò xo là : x = Asint ( x = cm ; t = s) .Thời gian để quả cầu dao động từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = A/2 là : A. 1/6s * B. 5/6s C. 0.5s D. 0.25s 55) Phương trình dao động của con lắc lò xo là : x = Asint ( x = cm ; t = s) . Thời gian để quả cầu dao động từ vị trí x = A/2 đến vị trí biên là : A. 0,25s B. 0,5s C. 1/3s * D. 1/6s 56) Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định , đầu dưới gắn một vật dao động điều hòa có tần số góc 10rad/s . Nếu coi gia tốc trọng trường g = 10m/s2 thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xo là : A. 5cm B. 8cm C. 10cm * D. 6cm 57) Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí  cân bằng. Quãng đường vật đi được trong s đầu tiên là 10 A. 9cm. B. 24cm. * C. 6cm. D. 12cm. 58) Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là A. 4 (m/s) B. 0 (m/s) C. 2 (m/s) * D. 6,28 (m/s)
  7. 59) Một chất điểm thực hiện dao động điều ho à với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng A. 1m/s. B. 2m/s. * C. 0,5m/s. D. 3m/s. 60) Một con lắc lò xo thực hiện 100 dao động hết 31,4s . Chọn gốc thời gian là lúc con lắc qua li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ với vận tốc bằng 40 3 cm/s . Phương trình dao động của con lắc là A. x = 4sin(20t + 5/6) (cm) B. x = 4sin(20t + /6) (cm)* C. x = 2sin(20t + /6) (cm) D. x = 4sin(20t) (cm) 61) Một con lắc đơn đang ở vị trí cân bằng , ta truyền cho quả cầu vận tốc v0 = 6,28cm/s có phương ngang dọc theo chiều âm thì quả cầu dao động với biên độ 1cm .Chọn gốc thời gian là lúc vừa truyền cho quả cầu vận tốc v0 . Lấy g = 9,86m/s2 và  = 3,14 . Phương trình dao động của con lắc là A. x = sin(2t + ) (cm) * B. x = sin(2t ) (cm) C. x = sin(2t + /2) (cm) D. x = sin(2t - /2) (cm) 62) Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8sin(10t - /6) (cm). Li độ của chất điểm ở thời điểm t = 0,05s là : A. x = 4 3 cm * B. x = - 4 3 cm C. x = 4 cm D. x = 4 2 cm 63) Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8sin(10t - /6) (cm). Vận tốc của chất điểm ở thời điểm t = 0,05s là : A. v = - 40 cm/s B. v = 40 cm/s * C. v = 40 3 cm/s D. v = - 40 3 cm/s 64) Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5sin(10 2 t - /2) (cm) 1 Li độ của vật ở thời điểm t bằng chu kỳ dao động là : 8 A. x = 0 B. x = 2,5 2 cm C. x = 5 cm D. x = - 2,5 2 cm* 65) Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5sin(10 2 t - /2) (cm) Li độ của vật khi có vận tốc v = 40 2 cm/s là : A. x =  3 cm * B. x =  5 cm C. x =  3 cm D. x =  5 3 cm   66) Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình : x = 10sin( t  ) (cm) 2 2 Thời điểm lần đầu vật qua tọa độ - 5cm là 1 2 4 5 A. t = s B. t = s C. t = s * D. t = s 3 3 3 3 67) Một chất điểm dao động điều hòa có tần số góc là 2,5rad/s , khi nó qua li độ x = 3cm thì vận tốc của nó là v = 10cm/s . Biên độ dao động của chất điểm là A. 5cm * B. 3cm C. 4cm D. 6cm 68) Một con lắc lò xo gồm quả cầu có khối lượng m = 100g gắn vào đầu lò xo có độ cứng k = 40N/m , con lắc dao động với biên độ 5cm . Khi qua li độ 3cm thì động năng của quả cầu là A. 0,32J B. 0,032J * C. 320J D. 32J 69) Lò xo có độ cứng k = 40N/m được treo thẳng đứng tại một điểm cố định , đầu dưới mang một quả nặng có khối lượng m = 100g . Từ vị trí cân bằng kéo quả nặng xuống dưới một đoạn 4cm rồi thả ra cho dao động không vận tốc đầu . Lấy g = 10m/s2. Lực cực đại của lò xo tác dụng lên quả nặng là
  8. A. 1,6N B. 2,6N * C. 3,6N D. 4N 70) Lò xo có độ cứng k = 40N/m được treo thẳng đứng tại một điểm cố định , đầu d ưới mang một quả nặng có khối lượng m = 200g . Từ vị trí cân bằng kéo quả nặng xuống dưới một đoạn 4cm rồi thả ra cho dao động không vận tốc đầu . Lấy g = 10m/s2. Lực cực tiểu của lò xo tác dụng lên quả nặng là A. 0N B. 0,4N * C. 0,04N D. 4N 71) Trong cùng một khoảng thời gian , con lắc thứ nhất thực hiện được 10 chu kỳ , con lắc thứ hai thực hiện được 6 chu kỳ . Hiệu số chiều dài của chúng là 16cm . Chiều dài của hai con lắc ấy là : A. l1 = 25cm , l2 = 9cm B. l1 = 9cm , l2 = 25cm * C. l1 = 24cm , l2 = 40cm D. l1 = 40cm , l2 = 24cm 72) Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đ ơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T = 1 2,0s và T = 1,5s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều 2 dài của hai con lắc nói trên là A. 5,0s. B. 3,5s. C. 2,5s. * D. 4,0s. 73) Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đ ơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T = 1 2,5s và T = 2s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng hiệu chiều dài 2 của hai con lắc nói trên là A. 1,5s * B. 1s C. 2,25s D. 0,5s 2 74) Tại nơi có g = 9,8m/s , một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ dao động là 2 s . Chiều dài của con lắc đơn đó là : 7 A. 2mm B. 2cm C. 20cm * D. 2m 75) Một vật khối lượng m = 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều ho à cùng phương , có phương trình dao động là : x1 = 5sin(10t + )(cm) , x2 = 10sin(10t - /3)(cm) . Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là : D. 5 N C. 0,5 3 N * A. 50 3N B. 5 3 N 76) Cho x1 = 3sin(2t + /6) và x2 = 3 sin(2t + 2/3) . Biểu thức của x = x1 + x2 là : A. x = 2 3 sin (2t + /6) B. x = 2 3 sin (2t - /6) C. x = 2 2 sin (2t - /3) D. x = 2 3 sin (2t + /3)* 77) Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao động là x1 = 5sin(10t)(cm) và x2 = 5sin(10t + /3)(cm) . Phương tr ình dao động tổng hợp của vật là   A. x  5 3 sin(10 t  )(cm) . B. x  5 3 sin(10 t  )(cm) *. 4 6   C. x  5 sin(10 t  )(cm) . D. x  5 sin(10 t  )(cm) . 2 6 78) Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là : x1 = 4sin100t (cm) và x2 = 3sin(100t + /2) (cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là : A. 5cm * B. 3,5cm C. 1cm D. 7cm
514950

Tài liệu liên quan


Xem thêm