of x

ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -6. ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -6 LESSON 6: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) sau đây là bản tóm tắt lý thuyết tiếng anh và bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao , nhằm giúp các bạn có thể tự mình ôn tập và củng cố thêm về nền tảng kiến thức môn Anh văn , tự tin đạt kết quả tốt trong kỳ thi ngoại ngữ .. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-ngu-phap-co-ban-tieng-anh-6-7ldrtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới bạn đọc thư viện ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -6.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Thư viện ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -6 trong chủ đề ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh được giới thiệu bởi thành viên nguphaptienganh đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh , có tổng cộng 8 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chuyên mục còn có học tiếng anh,tiếng anh trung học phổ thông ,ngữ pháp cơ bản, ôn luyện ngữ pháp, ôn từ vựng ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
ôn tập ngữ pháp căn bản Tiếng Anh -6, tiếp theo là LESSON 6: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH), tiếp theo là sau đây là bản tóm tắt lý thuyết tiếng anh và bài tập áp dụng từ căn bản tới nâng cao , nhằm giúp những bạn có thể tự mình ôn tập và củng cố thêm về nền móng kiến thức môn Anh văn , tự tin đạt kết quả tốt trong kỳ thi ngoại ngữ , tiếp theo là ôn tập ngữ pháp căn bản Tiếng Anh -6 LESSON 6: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) STATEMENTS 1, tiếp theo là Đổi động từ giới thiệu sang : “said” hoặc “told”, tiếp theo là 2, tiếp theo là Khi đổi câu trực tiếp (Statements) sang gián tiếp, ta đổi BA chi tiết l à ngôi, thì của động từ và trạng từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn,còn cho biết thêm a, nói thêm Ngôi: - Đổi thứ bậc nhất phù hợp với chủ từ trong mệnh đề chính, nói thêm là - Đổi thứ bậc hai phù hợp với túc từ trong mệnh đề chính, nói thêm là - Ngôi trang bị 3 ko đổi Ex: He said to me, “I and you will go with her father next week, tiếp theo là ” _ He told me (that) he and I would go with her father the following week, kế tiếp là b, bên cạnh đó Thì của động từ: Direct
ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -6 LESSON 6: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) STATEMENTS 1. Đổi động từ giới thiệu sang : “said” hoặc “told”. 2. Khi đổi câu trực tiếp (Statements) sang gián tiếp, ta đổi BA yếu tố l à ngôi, thì của động từ và trạng từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn. a. Ngôi: - Đổi ngôi thứ nhất phù hợp với chủ từ trong mệnh đề chính. - Đổi ngôi thứ hai phù hợp với túc từ trong mệnh đề chính. - Ngôi thứ 3 không đổi Ex: He said to me, “I and you will go with her father next week.” _ He told me (that) he and I would go with her father the following week. b. Thì của động từ: Direct Speech Reported Speech 1.Present Simple:V1 2. Present Progressive: am/is/are+Ving 3. Present Perfect: has/have + V3/ed 4. Past Simple: V2/ed 5. Past Progressive: was/were + V-ing 6. Past Perfect: had + V3/ed 7. Future Simple: will/shall + Vo 8. can 9. may 10. must 1. Past Simple:V2/ed 2. Past Progressive:was/were+Ving 3. Past Perfect: had + V3/ed 4. Past Perfect: had + V3/ed 5. was/were+V-ing 6. Past Perfect: had + V3/ed 7. would/should + Vo 8. could 9. might 10. had to Ex: He said to me, “I and you will go with her father next week.” _ He told me (that) he and I would go with her father the following week. c. Trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn: Direct Speech Reported Speech 1. today/tonight 2. yesterday 3. last week 4. ago 5. now 6. tomorrow 7. next week 8. this 9. these 10. here 1. that day/ that night 2. the day before 3. the week before 4. before 5. then 6. the following day 7. the following week 8. that 9. those 10. there Ex: He said to me, “I and you will go with her father next week.” _He told me (that) he and I would go with her father the following week. S + said (to + O) + that S + V…… S + told + O + that S + V…. Subject Object Possessive Adjective Possessive Pronoun Reflexive Pronoun I me my mine myself You you your yours yourself He him his his himself She her her hers herself We us our ours ourselves It it its its itself You you your yours yourselves They them their theirs themselves EXERCISES (REPORTED SPEECH: STATEMENTS) Change these sentences into Reported Speech: 1. Nam said “I am told to be at school before 7 o’clock” _………………………………………… ………………………………. 2. Thu said “All the students will have a meeting next week” _………………………………………… ………………………………. 3. Phong said “My parents are very proud of my good marks” _………………………………………… ... - tailieumienphi.vn 168989

Sponsor Documents