Ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam. Văn hóa là 1 sản phẩm do con người sáng tạo ra từ thử bình minh của xã hội loài người nhưng hiện nay khái niệm về văn hóa vẫn chưa được thống nhất.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-co-so-van-hoa-viet-nam-495auq.html

Nội dung


Cơ sở văn hóa Việt Nam Câu 1: Trình bày các khái niệm văn hóa và nêu ví dụ: Văn hóa là 1 sản phẩm do con người sáng tạo ra từ thử bình minh của xã hội loài người nhưng hiện nay khái niệm về văn hóa vẫn chưa được thống nhất. Phương Đông: ­ Trung Quốc: văn hóa là 1 phạm trù đối lập với vũ trụ, văn hóa = văn+hóa. Trong đó, văn là cái đẹp được biểu hiện trong lễ nhạc, ngôn ngữ, cách cai trị, quy tắc ứng xử đẹp đẽ. Hóa là giáo dục giáo hóa con người hướng tới cái chân thiện mĩ ­ Việt nam: + Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “ vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới phát minh và sáng tạo ra ngôn ngữ, chữ viết, pháp luật, đạo đức, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc , ở và các phương tiện sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phátminhđó là văn hóa” => nhấn mạnh đến mục đích sáng tạo văn hóa. + Cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “nói tới văn hóa là nói tới 1 lĩnh vực vô cùng phong phú và rộng lớn, bao gồm tất cả những gì không phải là thiên nhiên mà có liên quan đến con người trong suốt quá trình hình thành và phát triển, quá trình con người làm nên lịch sử... cốt lõi của sức sống dân tộc là văn hóa với ý nghĩa bao quát và cao đẹp nhất của nó, bao gồm cả hệ thống giá trị tư tưởng và tinhg cảm, đạo đức và phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và sự tiếp thu cái mới từ bên ngoài, ý thức bảo vệ tài sản và bản lĩnh của 1 cộng đồng dân tộc, sức đề kháng và sức chiến đấu để bảo vệ minhg không ngừng lớn mạnh. + PGS.TS Trần Ngọc Thêm lại đưa ra định nghĩa về văn hóa: “ Văn hóa là 1 hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong tương tác giữa môi trường tự nhiên và xã hội của mình.”. nêu 4 đặc trưng cơ bản của văn hóa: tính hệ thống, tính giá trị, tính lịch sử, tính nhân sinh. +Nguyễn Từ Chi lại cho rằng: tất cả những gì không phải tự nhiên đều là văn hóa. => nhấn mạnh vai trò của con người trong việc sáng tạo nên văn hóa. Ví dụ như câu chuyện hong vọng phu – núi vọng phu. Phương tây: ­ Một số học giả Mỹ cho rằng: “ văn hóa là tâm gương nhiêu mặt, phản chiêu đời sống và nếp sống của 1 cộng đồng dân tộc. ­ Định nghĩa văn hóa của UNESCO: “ văn hóa hiện nay có thể coi là tổng thể những nét riêng biệt tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách của 1 xã hội hạy 1 nhóm người trong xã hội. Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống các giá trị, các phong tục và những tĩn ngưỡng văn hóa: văn hóa đem lại cho con người khái niệm suy xét về bản thân. Chính văn hóa làm cho chúng ta trở thành những sinh vật đặc biệt nhân bản, có tính lí trí, có đầu óc, phê phán và dẫn thân 1 cách đạo lí. Chính nhờ văn hóa mà con người tự thể hiện, tự ý thức được bản thân, tự biết mình là 1 phương án chưa hoàn thành đặt ra để xem xét những thành tựu của bản thân, tìm tòi không biết mệt những ý nghĩa mới mẻ và sáng tạo lên những công trình vượt trội lên bản thân. => văn hóa là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Văn hóa tạo ra sự khác biệt Văn hóa là động lực cho sự phát triển. ­ Theo quan điểm của UNESCO có 2 loại di sản văn hóa: + Di sản văn hóa vật thể ( tangible): các công trình kiến trúc, vật chất,.. + Di sản văn hóa phi vật thể(intangible): ẩm thực, văn chương, ngôn gữ, nghi thức,...=> sự phân chia mang tính tương đối. Kết luận: các khái niệm về văn hóa tóm lại có thể quy văn hóa về 2 loại: ­ Văn hóa theo nghĩa rộng: lối sống, lối suy nghĩ, lỗi ứng xử,.. ­ Văn hóa theo nghĩa hẹp: văn học, văn nghệ, học vấn,... Câu 2: Hãy chứng minh con người Việt Nam vừa là chủ thể, vừa là khách thể của văn hóa Việt Nam? Nói con người vừa là chủ thể vừa là khách thể của văn hóa là do: khi con người sáng tạo ra văn hóa thì con người đóng vai trò là chủ thể và khi con người là đại biểu mang giá trị sáng tạo thì con người đóng vai trò là khách thể. Văn hóa và con người là 2 khái niệm không tách rời nhau. Con người xuất hiện từ lúc nào thì văn hóa xuất hiện từ lúc đó. Con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, con người không ngừng sáng tạo để làm nên các giá trị văn hóa. Ví dụ cho những giá trị văn hóa có thể kể đến ngôn ngữ, nghệ thuật, phong tục tập quán và lỗi sống từ xưa đến nay (chữ Hán, Nôm,Quốc Ngữ, nghệ thuật tuồng, chèo, tục ăn trầu, hay phong tục thờ cũng tổ tiên là những nét đẹp do con người sáng tạo ra để bày tỏ lòng biết ơn, tấm lòng hiếu thảo với ông ba, tổ tiên tới những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng) Con người là khách thể của văn hóa khi con người là 1 vật mang văn hóa tiêu biểu. Các giá trị văn hóa vật chất có thể mất đi nhưng nếu con người – vật mang văn hóa còn thì nền văn hóa vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Ví dụ như trong suốt thời kì Bắc Thuộc, thực dân phương Bắc luôn tìm cách đồng hóa văn hóa, xóa bỏ văn hóa nước ta, nhưng với lòng yêu nước, người Việt Nam vẫn bảo tồn văn hóa Việt Nam trường tồn cùng năm tháng. Ví dụ xét trên phương diện lỗi sống: môi trường tự nhiên đã tác động đến văn hóa ăn mặc cả con người. ở miền Bắc, khí hậu có 4 mùa rõ rệt, con người ăn vận theo thời tiết từng mù, mùa đông mặc áo ấm, mùa hè mặc áo mát. Trong miền nam phần lớn quanh năm nắng nóng, con người chọn cho mình chất liệu vải mát, mặc áo cộc tay. Hay những người sống trên rẻo cao thường ăn mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ giống như đặc trưng của núi rừng.... Xét trên phương diện con người, “ sản phẩm” văn hóa tiêu biểu nhất là các danh nhân. Họ luôn xuất hiện ở mọi dân tộc, mọi thời đại. Họ là những đại diện kiệt xuất cho nền văn hóa của dân tộc mình, góp phần quan trọng vào sự phát triển, nâng tầm nền văn hóa của dân tộc mình. Có thể kể đến trong lịch sử Việt Nam có Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi... Một số ví dụ khác cho những giá trị văn hóa được con người sáng tạo ra đó chính là con người – con người văn hóa. Nói cách khác, đây là ví dụ rõ ràng nhất cho việc con người sáng tạo ra giá trị văn hóa, vừa là sản phẩm có giá trị văn hóa – tức là vừa là chủ thể, vừa là khách thể văn hóa. Câu 3: trình bày những đặc điểm tự nhiên của môi trường và ảnh hưởng của nó tới văn hóa Việt Nam. 1. Khái quát: ­ Tự nhiên là những cái đương nhiên tồn tại, có trước con người và không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Trong đó môi trường tự nhiên là tổng thể những yếu tố tự nhiên bao quanh và có tác động vào con người: đất, nước, không khí,.. con người là sản phẩm của tự nhiên, tồn tại bên trong và dựa vào tự nhiên, không thể tách rời. Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên là mối quan hệ nhiều chiều, mối quan hệ thích nghi, không thích nghi, biến đổi(tự nhiên, xã hội, chính mình). Do đó môi trường tự nhiên quyết định bản sắc văn hóa con người. Văn hóa Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó, những đặc điểm của môi trường tự nhiên Việt Nam cso ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Việt Nam. 2. Đặc điểm của môi trường tự nhiên và ảnh hưởng của nó tới văn hóa Việt Nam: a. Vị trí địa lý: ­ Việt Nam là 1 quốc gia nằm trong khu vực ĐNÁ có vị trí là “ ngã tư đường của các cư dân và các nền văn minh” ­ Do nằm ở vị trí bán đảo Đông Dương, VN là cầu nối để mở vào ĐNÁ từ Ấn Độ và Trung Quốc, do vị trí là cầu nối giao lưu , tiếp xúc văn hóa giữa 2 nền văn hóa lớn Trung ­ Ấn nên quá trình giao lưu và tiếp xúc văn hóa ở VN diễn ra rất mạnh đối với cả phương Đông và phương Tây: Văn hóa VN là sản phẩm của quá trình giao lưu tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Phương Đông: ­ Giao lưu tiếp xúc với văn hóa TQ từ rất sớm, từ thời kỹ Bắc thuộc. Ví dụ: tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến, Nho Giáo, nghề thủ công, hạt giống cây trồng,... ­ Giao lưu tiếp xúc với Ấn Độ thông qua con đường truyền giáo, buôn bán và hôn nhân. Ví dụ: phật giáo, đạo bà la môn, kiến trúc (champa) Phương Tây: ­ Diễn ra từ đầu công nguyên thông qua con đường buôn bán và truyền đạo, sau này thì VN trở thành mục tiêu của nhiều đế quốc xâm lược nhưng những ảnh hưởng văn hóa rất lớn tới hầu hết mọi mặt của đời sống. Ví dụ: trang phục, kiến trúc, phương tiện giao thông, giáo dục, tôn giáo, văn hóa – môi trường,.. ­ Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố văn hóa tích cực cũng có các yếu tố tiêu cực du nhập vào VN. Ví dụ như các tệ nạn xã hội. b. Tính chất khí hậu nhiệt đới ẩm, nắng nóng, mưa nhiều => quy định tính thực vật trong văn hóa VN: ­ VN nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ cao, độ ẩm lớn: cân bằng bức xạ rất lớn, độ ẩm > 80%, động thực vật pát triển xanh tốt quanh năm, hệ sinh thái phồn tạp đa dạng trong đó thực vật phát triển hơn động vật do khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thích hợp với cho thực vật, trong khi đó thời kỳ hái lượm vượt trội hơn so với săn bắt và động vật chủ yếu là thủy hải sản, động vật chỉ vừa và nhỏ. ... - tailieumienphi.vn 1092602