Ôn tập bài hát: Lý kéo chài

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 71 | Page: 18 | FileSize: 1.00 M | File type: PPT
of x

Ôn tập bài hát: Lý kéo chài. Giọng rê thứ có âm chủ là nốt rê, hoá biểu có một dấu giáng, công thức cấu tạo giọng rê thứ. Giọng rê thứ có âm chủ là nốt rê, hoá biểu có dấu giáng (si giáng).. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/on-tap-bai-hat-ly-keo-chai-5341tq.html

Nội dung


  1. TIẾT 13 ÔN TẬP BÀI HÁT: TẬP ĐỌC NHẠC:
  2. I. Ôn bài hát: Lí kéo chài Dân ca Nam Bộ Đặt lời mới: Hoàng Lân
  3. x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x xx x xx x xx x
  4. I. Ôn hát: Lí kéo chài Dân ca Nam bộ Đặt lời mới: Hoàng Lân II. Giọng Rê thứ - TĐN số 4 1. Giọng Rê thứ - Giọng rê thứ có âm chủ là nốt rê, hoá biểu có một dấu giáng (Si giáng) Giọng Rê thứ có âm chủ là - Công thức cấu tạo giọng Rê thứ nốt nào, hoá biểu có dấu gi?
  5. I. Ôn hát: Lí kéo chài * Giọng Rê thứ hoà thanh Dân ca Nam bộ Đặt lời mới: Hoàng Lân II. Giọng Rê thứ - TĐN số 4 1. Giọng Rê thứ - Giọng rê thứ có âm chủ là nốt rê, hoá biểu có một dấu giáng (Si giáng) Giọ bậthứ hoà Âm ng c VII của thanh có âm bậlà giọng Rê thứ c mấyntăng lên ½ ốt nào? cung?
  6. I. Ôn hát: Lí kéo chài * Giọng Rê thứ hoà Dân ca Nam bộ thanh Đặt lời mới: Hoàng Lân II. Giọng Rê thứ - TĐN số 4 1. Giọng Rê thứ - Giọng rê thứ có âm chủ là nốt rê, hoá biểu có một dấu giáng (Si giáng) 2. Tập đọc nhạc số 4 Cánh én tuổi thơ (Trích) Nhạc và lời: Phạm Tuyên
  7. Nhạc sĩ Phạm Tuyên Đảo phách Sinh ngày 12/01/1930 Quê quán:  Huyện Bình Giang ­  Hải Dương Dấu hoá bất thường Bậc VII nâng lên ½ cung
  8. e e\ q e eVe e e e\hVq e ee\j e\e e e e\ hVe e e e\ hVe e e ehVqQ"
  9. ĐỌC THANG ÂM RÊ THỨ HÒA THANH
  10. x x x x x xx x xx x x x x x x x x xx x xx x x x x xx xx x
671187