Những thách thức và một số giải pháp trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Những thách thức và một số giải pháp trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công. Nội dung bài viết trình bày những thách thức trong quản lý nhân lực khu vực công, thực tiễn quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công ở nước ta trong thời kỳ hội nhập và chỉ ra những nguyên nhân gây bất cập trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công, từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả trong quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nhung-thach-thuc-va-mot-so-giai-phap-trong-quan-ly-nguon-nhan-luc-khu-vuc-cong-9pdbuq.html

Nội dung


1102255

Tài liệu liên quan


Xem thêm