Nhận dạng tham số mô hình hồi quy tuyến tính mờ sử dụng kỹ thuật liên hợp.

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 5 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
of x

Nhận dạng tham số mô hình hồi quy tuyến tính mờ sử dụng kỹ thuật liên hợp.. Nhận dạng tham số mô hình hồi quy tuyến tính mờ sử dụng kỹ thuật liên hợp. Thứ ba, tạo ra sự hợp thức khoa học hiện đại trên cơ sở làm rõ tính tương đồng của các quy luật trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Các nhiệm vụ này dẫn đến sự thay đổi nội dung trên cơ sở những quan niệm hệ thống (chỉnh thể), chức năng, cấu trúc. Chính điều này đã tạo ra tiền đề phương pháp luận để hình thành hệ thống khái niệm mới với nội dung xác định và với quan hệ.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nhan-dang-tham-so-mo-hinh-hoi-quy-tuyen-tinh-mo-su-dung-ky-thuat-lien-hop-7ql6tq.html

Nội dung


    879377

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm