Ngữ pháp tiếng Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 9 | Page: 10 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Ngữ pháp tiếng Anh. Listening Idioms About to : almost ready to Above all : most importantly Add up : make sense, be logical All at once : suddenly, without warning All of a sudden : all at once, suddenly As a matter of fact : in reality, actually As a rule :. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ngu-phap-tieng-anh-7p0stq.html

Nội dung


245597