Ngữ pháp tiếng Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 9 | Page: 10 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Ngữ pháp tiếng Anh. Listening Idioms About to : almost ready to Above all : most importantly Add up : make sense, be logical All at once : suddenly, without warning All of a sudden : all at once, suddenly As a matter of fact : in reality, actually As a rule :. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ngu-phap-tieng-anh-7p0stq.html

Nội dung


245597