Nghiên cứu khoa học: Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại TP. HCM

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Nghiên cứu khoa học: Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại TP. HCM. Nghiên cứu khoa học Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại TP. HCM với mục tiêu chính là Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kiến trúc, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng cho nhà ở đối với người thu nhập thấp.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nghien-cuu-khoa-hoc-cac-giai-phap-phat-trien-nha-o-nguoi-thu-nhap-thap-tai-tp-hc-k6obuq.html

Nội dung


1117098

Tài liệu liên quan


Xem thêm