Nghe hiểu nội dung chính trong TOEFL iBT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

Nghe hiểu nội dung chính trong TOEFL iBT. Một số câu hỏi thuộc dạng này: · What problem does the man have ? (Người đàn ông đó gặp phải vấn đề gì?) · What are the speakers mainly discussing ? (Diễn giả đang thảo luận về những vấn đề gì?) · What is the main topic of the lecture ? (Chủ đề chính của bài giảng là gì?) · What is the lecture mainly about ? (Nội dung chính của bài giảng là gì?) · What aspect of X does the professor mainly discuss ? (Khía cạnh nào của vấn .v.v… Vì những câu hỏi trên chỉ hỏi.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nghe-hieu-noi-dung-chinh-trong-toefl-ibt-2ed2tq.html

Nội dung


  1. Nghe hiểu nội dung chính trong TOEFL iBT Một số câu hỏi thuộc dạng này: · What problem does the man have ? (Người đàn ông đó gặp phải vấn đề gì?) · What are the speakers mainly discussing ? (Diễn giả đang thảo luận về những vấn đề gì?) · What is the main topic of the lecture ? (Chủ đề chính của bài giảng là gì?) · What is the lecture mainly about ? (Nội dung chính của bài giảng là gì?) · What aspect of X does the professor mainly discuss ? (Khía cạnh nào của vấn đề X được giáo sư tập trung thảo luận?) .v.v… Vì những câu hỏi trên chỉ hỏi về nội dung tổng thể nên hãy biết bỏ qua những phương án chỉ nói tới những phần tiểu tiết của bài nghe. Hãy nhớ bạn được phép ghi chép (take note) trong khi nghe và bạn đã ghi được thật nhiều chi tiết. Vậy hãy nhớ xâu chuỗi, gắn kết ý nghĩa của các chi tiết lại với nhau, bạn sẽ tìm ra nội dung/ chủ đề chính. Sau đó bạn chỉ cần chọn phương án có ý nghĩa gần nhất với nội dung / chủ đề bạn vừa tìm ra.Ví dụ: Đây là một đoạn băng nghe của bài thi TOEFL iBT: Professor:
  2. … So the Earth’s surface is made up of these huge segments, these tectonic plates. And these plates move, right? But how can, uh, motion of plates, do you think, influence climate on the Earth? Again, all of you probably read this section in the book, I hope, but, uh, uh, how – how can just motion of the plates impact the climate? … when a plate moves, if there’s landmass on the plate, then the landmass moves too, okay? That’s why continents shift their positions, because the plates they’re on move. So as a landmass moves away from equator, its climate would get colder. So, right now we have a continent- the landmass Antarctica- that’s on a pole. So that’s dramatically influencing the climate in Antarctica. Um, there was a time when most of the landmasses were closer to a pole; they weren’t so lose to the Equator. Uh, maybe 200 million years ago Antarctica was attached to the South American continent, oh and Africa was attached too and the three of them began moving away from the equator together. … In the Himalayas, that was where two continents plates collided. Two continents on separate plates. Um, when this, uh, Indian, uh, uh, plate collided with the Asian plate, it wasn’t until then that we created the Himalayas. When we did that, then we started creating the type of cold climate that we see there now. Wasn’t there until this area was uplifted. So, again, that’s something else that plate tectonics plays a critical role in. Now these processes are relatively slow; the, uh, Himalayas are still rising, but on the order of millimeters per year. So they’re not dramatically influencing climate on your – the time scale of your lifetime. But over the
  3. last few thousands of – tens of thousands of years, uh – hundreds of years – yes, they’ve dramatically influenced it. Uh, another important thing – number three – on how plate tectonics have influenced climate is how they’ ve influenced – we talked about how changing landmass can affect atmospheric circulation patterns, but if you alter where the landmass are connected, it can impact oceanic, uh, uh, uh, circulation patterns. … Um, so, uh, these other processes, if – if we were to disconnect North and South America right through the middle, say, through Panama that would dramatically influence climate in North and South America – probably the whole globe. So suddenly now as the two continents gradually move apart, you can have different circulation patterns in the ocean between the two. So, uh, that might cause a dramatic change in climate if that were to happen, just as we’ve had happen here in Antarctica to separate, uh from South America. Dưới đây là các câu hỏi Nghe hiểu nội dung chính (Listening for Gist- content) cho cùng một bài nghe ở trên với các phương án lựa chọn khác nhau. Question 1: What is the main topic of the talk? Ο The differences in climate that occur in different countries. Ο The movement of the Earth’s plates can affect climate. Ο Why the osean has less affect on climate than previously thought Ο The history of the climate of the region where the college is located.
  4. Question 2: What is the main topic of the talk? Ο A climate experiment and its results Ο A geologic process and its effect Ο How a theory was disproved Ο How land movement is measured Ở câu hỏi 1: Phương án lựa chọn thứ hai “The movement of the Earth’s plates can affect climate” là chủ đề chính phù hợp nhất. Vị giáo sư lấy Antarctica và Himalayas là ví dụ cho ý chính là khí hậu bị ảnh hưởng bởi sự kiến tạo địa tầng học “plate tectonics”, “the movement of Earth’s plates” (sự chuyển động của các tầng địa chất). Câu hỏi 2: Đáp án đúng là phương án lựa chọn thứ hai “A geologic process and its effect”, tuy được diễn đạt bằng những từ hoàn toàn khác nhau nhưng thực chất thì có cùng ý nghĩa với đáp án của câu hỏi 1. “Movement of the earth’s plates” (sự chuyển động của các tầng địa chất) chính là “a geologic process” (một quá trình biến đổi địa tầng) và tác động lên khí hậu chính (change in climate) là một biểu hiện ảnh hưởng của quá trình này. Hãy chú ý đôi khi những phương án lựa chọn (dù đúng hay sai) đôi khi có những từ, cụm từ khá trừu tượng hoặc mang tính thuật ngữ. V ì vậy, khả năng đoán nghĩa của từ qua ngữ cảnh (guessing meaning from context) sẽ là một “vũ khí” lợi hại giúp bạn ghi điểm trong phần thi này.
681948