New Application of Nuclear Fission

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 219 | FileSize: 9.33 M | File type: PDF
of x

New Application of Nuclear Fission. In order to predict heavy particle radioactivities in 1980 and to arrive at a unified approach of cluster decay modes, alpha disintegration, and cold fission, before the first experimental confirmation3 in 1984, we developed and used a series of fission theories in a wide range of mass asymmetry, namely: fragmentation theory, numerical (NuSAF) and analytical (ASAF) superasymmetric fission models, and a semiempirical formula for a-decay (see the multiauthored book * and the references therein).. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/new-application-of-nuclear-fission-j7f2tq.html

Nội dung


This page is intentionally left blank ... - tailieumienphi.vn 685565

Tài liệu liên quan


Xem thêm