NANOSENSORS AS RESERVOIR ENGINEERING TOOLS TO MAP INSITU TEMPERATURE DISTRIBUTIONS IN GEOTHERMAL RESERVOIRS

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: 8.28 M | File type: PDF
of x

NANOSENSORS AS RESERVOIR ENGINEERING TOOLS TO MAP INSITU TEMPERATURE DISTRIBUTIONS IN GEOTHERMAL RESERVOIRS. With global populations on the rise and the increasing threat associated with climate change, the need for the development of low emission energy resources is clear. Geothermal energy, which originates from the underground heat of the earth (Sankaran, 2002), has the advantage of being a low-emission, baseload energy resource. Unlike other alternative energy resources, geothermal energy production does not fluctuate with time of day or season. Furthermore, geothermal energy is an indigenous resource that cannot be exported easily and thus delivers energy security and jobs near its deployment. Humankind has been using geothermal energy for millennia for balneological purposes and.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nanosensors-as-reservoir-engineering-tools-to-map-insitu-temperature-distributio-h8f2tq.html

Nội dung


685599

Tài liệu liên quan


Xem thêm