NANOSENSORS AS RESERVOIR ENGINEERING TOOLS TO MAP INSITU TEMPERATURE DISTRIBUTIONS IN GEOTHERMAL RESERVOIRS

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: 8.28 M | File type: PDF
of x

NANOSENSORS AS RESERVOIR ENGINEERING TOOLS TO MAP INSITU TEMPERATURE DISTRIBUTIONS IN GEOTHERMAL RESERVOIRS. With global populations on the rise and the increasing threat associated with climate change, the need for the development of low emission energy resources is clear. Geothermal energy, which originates from the underground heat of the earth (Sankaran, 2002), has the advantage of being a low-emission, baseload energy resource. Unlike other alternative energy resources, geothermal energy production does not fluctuate with time of day or season. Furthermore, geothermal energy is an indigenous resource that cannot be exported easily and thus delivers energy security and jobs near its deployment. Humankind has been using geothermal energy for millennia for balneological purposes and.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nanosensors-as-reservoir-engineering-tools-to-map-insitu-temperature-distributio-h8f2tq.html

Nội dung


685599

Tài liệu liên quan


Xem thêm