Mục tiêu đào tạo trong một tổ chức, doanh nghiệp.

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 13 | FileSize: 0.80 M | File type: PPT
of x

Mục tiêu đào tạo trong một tổ chức, doanh nghiệp.. Tham khảo bài thuyết trình 'mục tiêu đào tạo trong một tổ chức, doanh nghiệp.', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/muc-tieu-dao-tao-trong-mot-to-chuca-doanh-nghiep-vnv5tq.html

Nội dung


 1. NHÓM 11 Làm thế nào để phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào tạo trong một tổ chức, doanh nghiệp. Minh họa ở một đơn vị cụ thể
 2. ̣ NÔI DUNG 1 Phân tích nhu cầu đào tạo và xác định mục tiêu đào tạo A Phân tích doanh nghiệp B Phân tích công việc/ tác nghiệp C Phân tích nhân viên 2 Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo Phân tích mở rộng nhu cầu phát triển cho các bộ 3 quản lý
 3. 1 Phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào tạo Kỹ năng Yếu tố Yếu tố của bên bên nhân ngoài trong viên Nhu cầu đào tạo Xác Sắp Định Ưu định xếp lượng tiên mục mục nhu đào tiêu tiêu cầu tạo
 4. 1 Phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào tạo Báo cáo tài chính Báo cáo về ý kiến khách hàng Nguồn thông tin nhận dạng Qui hoạch cán bộ nhu cầu đào tạo Phân tích công việc Khảo sát nhu cầu đào tạo
 5. 1 Phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào tạ o A Phân tích doanh nghiệp
 6. 1 Phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào tạ o B Phân tích công việc/ tác nghiệp
 7. 1 Phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào tạ o C Phân tích nhân viên > 0: Cần đào tạo < 0: Không cần đào tạo
 8. 1 Phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào t ạo D Đánh giá nhu cầu đào tạo Ban giám đốc Thông qua dẫn hỗ trợ cùng chứng cụ thể tham gia xuyên suốt Hỗ trợ tích cực Quản lý đơn vị trực thuộc hợp tác triệt việc triển khai để với bộ phận chịu chương trình trách nhiệm đào tạo
 9. 1 Phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào t ạo E Xác định mục tiêu đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo Specific: Cụ thể Measurable: Đo lường được Achievable: Đạt được Relevant: Liên quan Time limited: Thời gian hữu hạn
 10. 2 Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo
 11. Phân tích mở rộng nhu cầu phát triển cho các 3 bộ quản lý • Ngoài việc tiến hành các bước như trên, để xác định được nhu cầu đào tạo cho CBQL cần xem xét rất lớn đến chính sách quản trị nguồn nhân lực của Doanh nghiệp, chính sách cán bộ kế thừa, đề bạt.
 12. DẪN CHỨNG TẠI DOANH NGHIỆP Phân tích nhu cầu và xác định mục tiêu đào tạo trong một tổ chức, doanh nghiệp.
 13. THÀNH VIÊN NHÓM 11 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
845561

Tài liệu liên quan


Xem thêm