Một thiên nằm mộng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 17 | FileSize: 0.42 M | File type: PDF
of x

Một thiên nằm mộng. các bạn nhớ đón đọc nhé....!!! cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mot-thien-nam-mong-r22ztq.html

Nội dung


 1. “……………” Trong gi c mơ em n m nghiêng Cùng àn s tóc nâu Và em nghiêng chút n a B u t r i i l n u. Trong gi c mơ em thích bu n V a bu n l v a dài N i bu n em s ch y Hai dòng dài r t dài. Trong gi c mơ em làm anh M t ông anh tay to N m m t àn em nh V a n m v a than th Ôi àn em d i kh Khuôn m t y gi c mơ (Ngu si mà th y ghét...) Bây gi em v n n m V a n m em v a mơ Em mu n nghiêng xu ng n a... Em thích mình au kh au kh và n m nghiêng Khi n m nghiêng em th y au kh nhi u quá ch ng.. Hôm qua em th c d y au kh ã h t r i Bu n sao l i th nh Không kéo dài h t êm. Trong mơ em thích cư i N cư i dài hai giây Và m t n au kh Kéo dài hơn ban ngày. M g i em hai l n Em tr n vào gi c mơ Em i ư ng c a s Em i ư ng chim bay M t con chim th t l n L c ư ng trong ban ngày. ó là bài thơ em làm khi ng d y. Em thích mình au kh l m, vì lúc ó m s n bên em, v a cư i m v a nói, ôi cái c c au kh c a tui! ôi tay m ch m vào em như ch m vào au kh , t ng ngón m m m i và nương nh . M cư i to. Em rúc vào lòng m và em cư i. Em ch thích cư i trong lòng m . M hay nói em là con sâu. M t con sâu nh . con, m yêu con cái gì nh t? T t nhiên m yêu con sâu r i. Con m t là nơi m yêu nh t, m t sâu, m ch ng nói v y là gì, nhưng hình như m v n thích em tr l i. Tuy t cú mèo, tuy t m t mèo. M t mèo hoang. Em thích m nói em có con m t mèo hoang và dã thú. M t con sâu có con m t dã thú. Sáng hôm nay em không mu n th c d y. ã nhi u năm nay em không mu n th c d y. Em thích gi c mơ. Trong mơ em s i êm ái như b ng lông h ng. Em s ng nh ó. Anh em nói: - D y i cái th ng lư i bi ng!
 2. Anh gi t phăng chi c m n c a em, như cu n gi c mơ c a em thành m t cu n. Em nh m ch t hai m t l i thì ai l y ư c gi c mơ ó. Em nh n nh t trong ngư i. Em bi t ngay là anh ang l y cái ch i lông gà phơ phơ trên mũi em. Em cư i nhưng v n nh m m t. Hãy th mà xem khi chúng ta cư i và nh m m t, c như ang cư i trong bóng êm. Em thích mình ph i ng thêm n a. êm qua em n m mơ th t ít. ã v y khi mơ em còn gi t mình vì con mèo làm chi c ly th y tinh. À, em câu này, con mèo có n m mơ hay không? Ha ha, làm gì tr l i ư c. M cư i hì hì, híc híc, hà hà. B cư i ha ha. Tuy t m t mèo hoang và dã thú. Anh em nói, con mèo làm sao mà bi t mơ! Em hay nhìn con mèo r i tư ng tư ng lúc nó bi n thành con c p, khi nhìn th y nó n m co. Em bi t ch c r ng khi nó bi n thành con c p, nó s không bi t c mình trên c gh âu. N u m bi n thành c p m v n d u dàng. Em bi t ch c v y. Làm sao m có th g m ư c. Chưa bao gi , không bao gi . Bây gi em v n thích ng và n m mơ m c dù cái chăn anh Toàn ã t ch thu r i. Không có gi c mơ trong chăn thì s có gi c mơ ngoài chăn. S gì. Em ang bay t cánh ng nhi u chim s . Hóa ra nh ng con chim s và con m t bé xíu, chúng v n có th nhìn h t cánh ng. ai bi t con chim s có mơ không? - D y i con. M l i g i em. M g i em b ng ngón tay m m không như anh Toàn, cái ch i lông gà th t nh t. Tay m m như ư c hơ l a. M l y ngón tay than h ng ch m vào lông mi lành l nh c a em. - Sao m c g i con hoài v y? Con ang mơ mà! - Em nói và úp m t xu ng g i. - Ngày nào m cũng làm bi n gi c mơ c a con. M cư i khùng kh c bên má c a em. Cư i hì hì, cư i hà hà. B cư i ha ha. - D y i chàng thi sĩ. Sáng quá r i! Em v n bi t m t tr i ã m c sau lưng c a em. Em th y m t vùng tr ng xóa dù nh m m t. Th là em ã th t b i.
 3. Ha Ha Ha Con Ma – Chương 1 Sau nhà em có nghĩa a hoang, c lúp xúp và xanh như th không gì xanh hơn. Vào bu i chi u, nh ng ngôi m như en thui, thù lù trong c . êm nghe ti ng gió s s bu n hơn ngày n ng ráo. Em hay ng nhìn nh ng ngôi m l p ló bên c a s . Có hôm anh Toàn ã nhát em b ng cách t t n sau lưng và rên h h . Vào nh ng ngày n ng, em hay mon men ra ch nh ng ngôi m hái c chân gà. Anh Toàn b o, mu n luy n linh ơn ph i h ng chín gi t sương trên nhánh c chân gà m c trên ngôi m phía bên ph i vào lúc mư i hai gi êm. Nhưng ph i là êm r m. Và tuy t i không ư c gây ti ng ng. Sau ó nh chín gi t sương vào cái bình th y tinh ã ư c chôn dư i t chín mươi ngày. Sau ó ph i phơi sương chín mươi êm. U ng vào s th n tiên hi u nghi m. Mư i hai gi êm dĩ nhiên không bao gi em dám ra ó r i. Em ành ph i ch i khi l n lên. Em ch mòn c ngư i. Em không dám ra ó còn vì m t l khác. ó có m ông B y, m t ngư i àn ông kì l ã ch t ch vì m t êm ng m sao. Anh Toàn nghe ngư i khác nói v y. Và anh ã nói v i em như v y. T t nhiên cái êm sao ó t ngàn xưa kia. Mà ngày xưa thì th t là l m chuy n l lùng. Có ngư i thành tiên nh c u m t cánh hoa, m t con chu n chu n; có khi nh cõng m t bà già qua m t cánh r ng nào ó th là thành tiên. Anh Toàn nói nhi u êm nghe có ti ng àn t ngôi m ông c B y. Ti ng àn làm anh gi t mình n a khuya. Anh th y ông c B y không? Anh ch r t vai mà cho r ng có h a iên m i dám nhìn. Nhưng riêng em, em v n ao ư c ư c nhìn ông c B y. Em không tin có ngư i ng m sao mà l i ch t. Rõ ràng là không th . Em v n ng m hàng êm. Nhưng em v n tin có ông c B y n m ng m sao. Nh ng ngôi sao ngày xưa th i ông c B y còn s ng có gi ng bây gi không? M b o bây gi v n v y. Ch khác là không ai ng m sao su t m t êm như ông mà thôi. êm êm, t trong nhà nhìn ra ngôi m , em th y c ngoài y tr ng l m, tr ng kh ng khi p. L i còn nh ng ng n c chân gà như thách em. Em ã nh nhàng vòng ra sau nhà như m t con mèo vén chân. Em ch m rãi trên c l nh. Anh Toàn nói khi ch m chân trên c l nh vào êm tháng giêng lúc trăng lu, l i có con gà gáy bu n thì c nh v t s nhòe i và chúng ta s la à bay như say rư u vào th gi i kì l . Em ao ư c có con gà gáy bu n, gi ng gáy bu n ra sao ai mà bi t ư c. Anh Toàn cũng chưa t ng nghe. Nhưng anh bi t có m t lúc nào ó s g p con gà gáy bu n. V y ó. [i]Nh ng con gà gáy bu n Khù khù khù khù Chúng v cánh trong m t êm t i tr i Chúng rúc m vào gi t sương Và chúng la à say rư u Chúng bay trong hơi men 45 là 45 Chúng kêu khù khù, khù khù Ha ha ha con gà 45 Chúng kêu khù khù...[/i] Nh ng gi t sương l nh ã làm em nín th . Em mu n quay ph t vào nhà vì bi t âu b ng dưng con gà gáy bu n. Nhưng cu i cùng em ã không vào. Em b mê man trong cái l nh và ngôi m c a ông c B y. Em tin ông v n còn ó. Ngư i ta không th b i khi có m t êm sao tuy t di u như v y. Ông y ã thành tiên r i, anh Toàn v n nói v i em. Mà thành tiên thông thư ng
 4. ngư i ta ph i hi n l m, ph i p l m, và c bi t ph i có râu vu t. Em chưa bao gi th y m t ông tiên nào l i không có râu. Dĩ nhiên ông c B y ph i có râu, chuy n này anh Toàn không ph n i em, anh ch ph n i v chi u cao c a ông c B y. Anh nói ông cao hai mét rư i. Nhưng rõ ràng ngôi m c a ông nh nh n ch b ng nh ng ngôi m bình thư ng. - Mày ch ng bi t gì h t. Khi chui vào m , ông c B y n m co. - V a nói anh v a tr n m t như mu n nu t s ng em. - Thì ông c B y cao hai mét rư i. Em g t gù. Em s cái m t tr n ó. em có m t hình dung v ông, cao hai mét rư i, râu r t dài, và khi ng m sao thì n m co. ó là nh ng gì em bi t v ông. Ngôi m ông c B y r t sơ sài, b ng m t t ng á t ong l n, không bia m . Dư i ánh sáng l m chúng c s ng s ng như m t v t en, như con voi n m s p. và ch c n b y nhiêu ó thôi là em rùng mình ch y vào nhà. Nhưng b y nhiêu thôi c ng là can m l m r i. Trong gi c mơ c a em, ông c B y cao vòi v i, tám mét, râu dài tr ng toát, c m m t cái ph t tr n. Ông nhún mình r i bay vút vào êm sao. M t êm n em ã n g n ngôi m hơn bao gi h t. R i em c mê mu i i khi b ng th y m t v t gì ó c a qu y. Trong bóng êm, nh ng v t c a qu y luôn cho em n i s hãi. Nó gi ng như m t v t ã ch t vì bóng en, và vì bóng en ó chúng sinh ra, m i giây phút chúng l n d n, cho n lúc chúng choán ch h t bóng en. Em căng m t nhìn. V t m t cái em b ch y. Nhưng cũng v t m t cái, bóng en bay vút lên. Và em ã nhìn th y m t v t en th m trên n n tr i th p tè. êm hôm ó, gi c mơ ã r i b em. Em n m thao láo chong m t. C nhà ã ng r i. Em không tin ông c B y l i nh chút như v y. Ông ph i cao hai mét rư i, cùng v i b râu dài. Quay sang chi c giư ng m t i em th y m ang ng , m th th t nh c nh n nhưng cũng th t riêng m . M không cùng em nhìn n i s này. Em bi t, m ang s ng m t mình trong gi c mơ. M lúc nào cũng cùng em nhưng m cũng s ng m t mình trong gi c mơ. Em r i m t kh i chi c giư ng m . Em l i ch m ph i anh Toàn, anh cũng i m t mình trong gi c mơ. Kéo chăn lên kín m t, em ch tr i sáng. Nh ng ti ng ng bên ngoài c a s cũng ã thôi v ng vào. Dư ng như chúng ch có th lao xao m t chút thôi, ó là cái th lao xao b t ngu n t t, t cây hay t con ngư i n m ng nhưng l c lư? Em mu n cho ti ng ng ó là nh ng ti ng ng t gi c mơ. M nói có nhi u ngư i n m ng nhưng không h mơ, vì h lo l ng nhi u quá, th t khó tin. Làm sao có th lo l ng n không mơ. Anh Toàn nói nh ng âm thanh t ngôi m ông c B y ch n tai m t s ngư i, m t s khác hoàn toàn không th nghe âm thanh ó. Và em ã tin vào i u này t êm nay.
 5. M t ôi giàu có – Chương 2 - D y i chàng thi sĩ. ó là gi ng c a m . Sáng nào m cũng g i như v y, u u và úng gi như trong gi ng nói ó có m t chi c kim ng h . Nó s reo lên b ng âm thanh "d y i chàng thi sĩ". N u em không d y, nó s reo l n th hai. T i sao l i ph i th c d y nh , em không th y có lí do gì ph i th c d y c . Ngay c ông m t tr i cũng không th ánh th c em. Em thích gi c mơ kéo dài c ngày. Mơ gi a ban ngày. Tuy t hơn n a, nó s kéo dài t êm sang ngày r i l i sang êm. Tuy t m t mèo hoang và dã thú. Em không còn nh êm qua mình ng lúc nào, lúc ó em ã t h a v i mình là s th c n sáng. Nhưng hóa ra em ã ng r t say. V i m t gi c ng say thì s ch ng ư c mơ gì c . B ng ch ng là sáng ra em ch ng nh i u gì. Gi c mơ ch n khi em ch p ch n n a th c n a ng . Như chi c lá, gi c mơ s n và kh run. Em cũng không tài nào nh n i v t gì ã c a qu y nơi m ông c B y. Nhưng chính xác là nó ã c a qu y và v t bay lên. Ch ng l m t con chim. Nó không th l n như v y. - D y i chàng thi sĩ. M l i g i em l n hai. Em ã ng i d y nhưng nh t quy t không bao gi m m t. M s ch m ngón tay lên lông mi em ch gì. Em bi t m hay ch c em b ng cái trò này. Nhưng sáng nay không có ngón tay nào. - D y i th ng lư i bi ng. - Ti ng anh Toàn gào lên bên tai em. - H i êm mày i âu? - Hãy m m t ra mà nhìn này. D u chân dính t y trên giư ng. Em r t vai. Xem như ã b i l . Nhưng em cũng mu n cho anh Toàn bi t s ki n này quan tr ng v i em như th nào. - Em ra m ông c B y. - Nói x o. - Em nói th t. - Mày hãy nhìn vào m t tao xem. - Anh lúc nào cũng v y, làm như khi nói th t thì b t bu c ph i m m t . - Em không nhìn. T i sao em ph i m m t. Em ang còn mu n mơ. - Mày th y cái gì? - Em th y m t v t ng y. - L i x o n t. Em bi t ngay là anh ch ng bao gi tin. Anh v a nghe ti ng àn ã nh m ch t m t r i, nói gì n ra m . Nhưng em ch ng c n ph i gi i thích v i anh. - N u mày không gi i thích t c là ã nói x o. Nói x o, nói x o, nói x o! Anh thét vào tai em r i b i. Ti ng chân xa d n. Nhưng em bi t anh s quay l i thôi. - Ví d mày ra ngoài ó i, nhưng mày th y cái gì? - Anh l i th m th m vào tai em. - Th y chưa, bi t ngay là anh s quay l i. Nhưng em ã nói r i. - Mày ã nói x o. N u mày không nói th t tao s không d n mày i xem anh em th ng Tí. - Nhưng anh có i nào d n em i âu. - Thì l n này tao s d n, ư c chưa? - Anh h a ó nhé! - , k i! - Em th y m t bóng en bay vút lên! - V y thì êm nay mày ph i ra m cho tao nhìn th y nghe chưa. N u mày không ra tao s c c u mày. Anh choàng tay qua ngư i em như c lay em d y. R i anh còn dìm ngư i em xu ng. Th t là b c b i. Em m b ng m t. Gi c mơ không cách chi n ư c khi có ngư i l i
 6. nh i vào tai. Xem như hôm nay m t l n n a em ã th t b i. Nhưng bù l i em s ư c sang nhà anh em th ng Tí. Nhà anh em nó bên kia cánh ng. M nó trong m t l n g p ác m ng th là sinh ra hai anh em nó dính chùm b vai vào nhau. Anh Toàn nói v y. Anh còn k r ng chúng nó có b n chân àng hoàng nhưng ch có ba tay. Tuy v y nghe âu th ng anh hách d ch l m, nó luôn v ng c b o r ng hai anh em nó là m t ôi giàu có. Nó nói ông nó b o v y. Ch ng bi t chúng giàu có n i gì, c th y s s , ghê ghê. Ngày xưa khi sinh anh em nó ra, ông ngo i nó b o có ch t cũng ph i nuôi chúng thành ngư i. Ông là ngư i thương yêu m b ng chúng nó nhi u nh t. Ông ph i làm m t cái g i th t to t hai anh em chúng lên. Ngư i ta không th m u m t lúc hai a tr ư c. m song song, không ư c chênh. ã v y chúng còn khóc ré, cào c u m i khi chúng gi n d i i u gì. C hai anh em u lư i bi ng ăn u ng. Mà cũng úng thôi, ăn làm gì cho m t. Trong khi th ng kia không c n ăn cũng ư c no. Chúng nó c n nh nhau. Th ng anh ăn m t mu ng thì th ng em ph i ăn m t mu ng. C c nh t v n là chuy n chúng trái tính trái n t. a òi ăn cá, a òi ăn th t. Có a còn cho r ng khi ng n m nghiêng m i thích. Th ng em th y a nào ng n m nghiêng thì quí l m, i u tra ng n ngành. T i sao mày thích n m nghiêng. Khi n m nghiêng thì gi c mơ có b nghiêng không. Không h , th t không tin n i. Con m t mình nó nghiêng mà. Mà cũng ng thi t. Em cũng không bi t t i sao khi mình n m nghiêng gi c mơ v n c th ng. Th ng t p. Còn n m th ng v n th ng luôn. Nhưng làm sao chúng có th n m nghiêng ư c. Chúng ch có th n m ng a nhìn lên tr n ho c n m úp m t xu ng g i. Có m t l n, khi chúng v a tròn hai tu i, th ng anh n m trên giư ng còn th ng em l i rơi xu ng t. Chúng c cù cưa y, khóc ré lên. Ông n i nó bu c ph i s a l i chi c giư ng cho chúng kh i rơi. Và t ó chúng không r i nhau th t, ban ngày l n ban êm. Chúng g n nhau liên t c cho dù chúng có nh y nhót trong gi c mơ. ã b o mà, cho dù chúng có mơ t i cung trăng thì chúng v n không th r i kh i cái giư ng. Em luôn th c m c không bi t trong gi c mơ chúng có dính chùm v i nhau không, hay là m i th ng m t nơi. Anh Toàn nói, làm sao có chuy n chúng r i nhau trong gi c mơ. Nhưng riêng em, nhi u êm em th y em và anh Toàn cũng dính v i nhau. Em i bên ph i b t ng anh r hư ng trái làm em khóc ré.... Em hay nghĩ, chúng giàu có có l là do chúng nhi u hơn ngư i khác hai chân và m t tay. Anh Toàn còn k nhi u chuy n v chúng. Vì chúng chơi thân v i anh mà. Th ng anh thích trèo cây, th t không tư ng tư ng ư c. Th ng em b c b i, trèo cây làm gì cơ ch . Em ghét trèo cây. Th là th ng anh không ư c trèo, gi n d i úng m t tu n. Tư ng quên r i không ng i g p cái cây th là gi n ti p. Nó gi n dai như a. C th ng em cũng quên khu y chuy n ó thì b ng dưng b th ng anh óng m t ng u. T nh t là th ng anh ch u không nói ra. Nó ng i b t xu ng t, th là th ng em ph i ng i theo. Ng i c ti ng mà không nói v i nhau l i nào. Th t là khùng iên không ch u n i. M t h i th ng anh nói, sao tao ghét mày quá. Th ng em nói, em cũng ghét anh. M i l n anh thích ng i là anh c ng i ch ng thèm h i ý em gì c . - T i sao tao mu n ng i l i ph i thưa v i mày ch ? Tao thích ng i là tao ng i thôi. Th ng em ng i ư c m t chút thì bu n ng , ng luôn, ng ngon, còn ngáy n a ch . Th ng anh vì gi n nên âu ý, n h i th y ngư i tê c lên m i quay sang thì ôi thôi th ng em ã mơ ư c m y ch p. T c mình nó lay th ng em d y: - V , v ngay, tao mu n v ! Nhưng th ng em v n ng say như ch t. Th là th ng anh b ng dưng th y ân h n. Dù sao cũng là em nó mà. Nó ráng ng i ch u tr n ch th ng em ng d y. Nhi u ngư i i ngang th y v y b o, i v cho em mày ng kìa. Th ng anh v n không v . Hai a nó ng i n t i. Cũng t i nghi p cho th ng em, nó ng i nhưng v n ng th t là hay. Anh Toàn còn k nhi u chuy n ly kì hơn. Có m t chuy n mà em thích nh t là chuy n
 7. n m mơ. Nghe âu th ng em thích mơ. Nó cũng như em v y. Nó tuyên b ngư i không mơ là ngư i nên ch t i, s ng làm gì. Th ng anh nghe th y gi n l m. Th ng anh không thích mơ. i v i nó, mơ là chuy n vô duyên nh t. Ch có th ng khùng m i khoái mơ. Hai anh em l i cãi nhau chí choé. Nhưng dù sao em v n thích th ng em. Nó th t gi ng em, l i tâm lí. Nó nh m m t t i ngày. Dĩ nhiên là th ng anh t c iên lên. Thay vì i chơi, th ng em c n m k nh và nh m m t. Ngay c lúc i chơi, th ng anh ang hào h ng thì b t ng quay sang th y th ng em nh m m t lim dim, th là m t h ng. Th t là tuy t m t mèo, m t mèo hoang và dã thú. ã n m nh thì th ng anh không cách chi chơi ư c mà th y vui. Ch nh l i cõng nó i theo. Em dám b o m không cách chi cõng i ư c. Th t áng i cho nh ng k không ch u n m mơ. Trong gi c mơ cũng có th i ư c v y, v y mà ch ng ai ch u i trong mơ. Trong gi c mơ ôi khi còn ư c bay n a ch . Em r ng, khuôn m t th ng anh h n ph i cau có l m, gi ng như anh Toàn. Cái m t nhăn như cái b , khó ăm ăm. Nhưng có m t i u ch ng hi u sao em không th ghét anh Toàn, dù em r t mu n ghét anh. Anh dám nói em là cái th ng làm bi ng. N u em v i anh mà dính nhau ch c cũng gi ng như anh em th ng Tí thôi. Anh s gõ vào u em cho em th c d y. Anh s b t em trèo cây khi em ang ng , ang mơ. Anh còn banh m t em ra b o nhìn i, cái cây kìa. Cái cây thì có gì hay nh ? Cách ây ba hôm, anh Toàn có h a d n em n nhà anh em th ng Tí. Báo h i, bu i sáng em ã d y th t s m, b c c mơ. Th r i anh chu n i b n bi. Mà b n bi có cái gì thú v âu, b n th ng chùm nhum năm cái l ào sâu dư i t. B n qua b n l i xong r i l i i v . ã v y êm v còn n m mơ n a ch . Có êm anh Toàn p em m t cái rõ au. V a p v a cư i, ch t mày chưa, cái t i b n d . Ngay c gi c mơ tuy t p thay vì ư c bay, ư c g p ngư i th gi i khác thì anh ch th y nh ng hòn bi thôi. T i th t. Em ghét b n bi còn vì m t l khác, vì nó mà em không ư c ghé thăm anh em th ng Tí. Em mu n làm quen v i th ng em. Em không th tư ng tư ng ư c s thú v bi t ch ng nào khi hai a cùng nh m m t cùng nói chuy n v gi c mơ c a mình. B o m em s mơ nhi u hơn vì em không mu n dính chùm v i anh Toàn, anh không mu n i b n bi thì c vi c, không ph i d n em theo. Còn th ng Tí anh âu ư c như v y, nó ph i ánh th c th ng em; nó ph i kéo th ng em ra sân. Chưa k lúc b ph t, th ng em b ng dưng ph i ch u ph t theo. Th t iên khùng. N u là em, còn lâu m i ch u v y. Nhưng mà anh em th ng Tí có b c nhau không nh ? Ch c ch n là ph i b c. Không có lí do gì không b c chuy n này. B c m t mèo hoang và dã thú y ch ! Nhưng ch ng hi u sao em v n nghĩ, chúng không th ghét nhau ư c, không th ghét m t ngư i mà lúc nào h cũng bên mình, ăn chung v i mình, ng cùng m t lúc v i mình; ã v y cùng i m t nơi, cùng p chung m t t m chăn. Em v i anh Toàn p riêng hai cái chăn mà còn không ghét n a là. Em nh có m t mùa ông n , anh Toàn thách em, mày có dám ng m t êm mà không p gì lên ngư i như tao không? Em ch u li n. Ch ng quái gì ph i s l nh. Em là dã thú mà, làm gì có con dã thú nào s l nh. Anh Toàn v t hai cái chăn xu ng g m giư ng, ranh mãnh nhìn sát vào m t em. - Nh nhé! Dã thú! Nhưng cu i cùng thì môi em b t u run lên sau m t ti ng ng h . - Th nào r i dã thú? - Anh Toàn ngúc ngo c cái mông. - Nhìn ây, anh mày th y mát rư i. Th y nóng n a kia, nóng quá! Nóng không ch u n i. Ch c ph i c i áo ra thôi! Em ghét cái s l c mông trên giư ng c a anh. M t ngư i l c mông luôn luôn x u xí. V y mà anh Toàn ã nói v i em, ông Chín trong xóm b o r ng nư c ngoài ngư i ta l c mông hàng ngày. ã v y, ngư i ta còn ph i t p trung n m t ch nào ó có nh c
 8. cùng l c mông v i nhau. Anh Toàn còn hùa theo t i b n b o khi l c mông là khi h vui sư ng. Ngư i ta ch th t s vui sư ng khi l c mông. Lúc này thì anh Toàn ang vui sư ng th t r i y. - Mày năn n tao i. - Anh Toàn b t u th th t khi nhìn kĩ vào m t em. - Tao s tha cho mày, th t ó! Tao s cho mày l y cái chăn lên. Nhìn tư ng mày tao bi t không ch u n i r i! Anh Toàn cư i ha ha, cư i hi hi, v a cư i v a bĩu môi: - L nh ch gì! Th t t m thư ng! Ta khinh, ta khinh! Em nh cãi l i nhưng thú th t em không cãi ư c n a. Môi em ánh l p c p. Em run. Chưa bao gi em có th tư ng tư ng ư c mình có th run như v y. Khi run em th y mình au kh . Và cu i cùng là hai anh em v a ch u l nh v a run. Lúc u em tư ng ch mình em, nhưng v a ch m vào anh Toàn thì b ng dưng rùng mình như ch m ph i m t con ma nư c á. Em nh la lên nhưng em cũng không th la. Hai anh em v a l nh v a th c tr ng. Em c ch anh Toàn ng s mò xu ng giư ng l y cái chăn. Nhưng anh Toàn cũng không th ng . Em bi t t ng anh cũng ch em ng làm chuy n y. Nhưng làm sao em có th ng . Th là a này ch a kia. Ch n sáng. Tr i sáng. Thi t b c mình cái m t mèo hoang và dã thú. B c nh t là chúng em không ai bư c n i xu ng giư ng. Em c hay miên man suy nghĩ, gi s hai anh em th ng Tí cũng thách nhau như v y thì s ra sao. T t nhiên khi a này l nh thì a kia cũng l nh như v y. Chúng không th khác nhau ư c. Chúng là m t mà. Nhưng t i hơn, chúng không th ch a nay ng thì mò i l y chăn. Ch ng l l i rinh th ng kia xu ng giư ng. Mà ch c gì rinh xu ng nó l i không hay bi t. Nó bi t thì nó khinh cho. Sau m t êm n m l nh, em và anh Toàn u ho. Anh không nhìn vào m t em như h i êm n a. Anh nhìn lên tr n nhà. Khi i ngang em, anh nhìn lên tr n nhà. M ã s t vó lên vì chuy n này. M không bi t. Làm sao m bi t. Chúng em ã câm như dã thú, n u không m s m ng cho, m s nói hãy ra ngoài kia quỳ cho tư i khi tư c sơ mư p. Ch ng hi u tư c sơ mư p là cái gì. Nhưng c em và anh Toàn u s tư c sơ mư p. Chưa ai b tư c sơ mư p l n nào. V i l i em cũng s n u ti t l i u này v i m , anh Toàn s nói, ta khinh, ta khinh! Qua v ó anh Toàn không dám thách em n a. Nhưng em v n còn b c l m. R i m t mùa ông n , ch ng hi u sao em l i thách anh Toàn: - Anh có dám t i ng không p chăn không? Anh tr n m t nhìn em: - Mày dám thách tao à! Tao mà s mày à! K t qu là su t êm hai anh em l i l nh m t l n n a. L i ho. Ch ng hi u sao em l i làm như th . V a l nh em l i v a gi n d i mình. Bây gi em m i nh n l i m nói, khi làm i u gì ó cho ngư i khác thì mình cũng nh n l y m t i u tương t . Có l cũng vì chuy n y mà anh Toàn ghét không d n em i sang nhà anh em th ng Tí. Nhưng em mu n sang g p anh em nó còn vì m t lý do khác, em mu n ư c nhìn th y m t ôi giàu có. - Anh h a r i ó nhé! - Em nói v i anh Toàn. - Mày cũng ph i nh là ã h a v i tao chuy n gì. - Anh nói.
 9. Chuy n bà c s kéo dài – Chương 3 Trong bóng mát nh ng thiên th n s n ng Tr n chui tr n nh i cùng v i túi thơm Cánh ng vun n m thóc Vì mu n làm cánh ng ph i ch a y h t gi ng Ch a y túi thơm Ch a y vàng Trong bóng mát nh ng thiên th n s n ng Em tìm ti ng ca i l c t năm ngoái T lúc lũ trâu chen chúc lá râm S n ng như thiên th n Nhưng nh ng thiên th n s nh ng ôi s ng dài Bay vút Bay tít mù Bay như ma u i Trong bóng mát v ng v thiên th n Cánh ng có gì ngoài túi thơm Ngoài d u chân lũ trâu Ha ha lũ trâu cũng s ngh ch mõm lên Chúng ngh ch mõm vì i u gì Anh Toàn nói không vì i u gì Cont trâu mà h i i u gì Ha ha ha... con trâu ngh ch mõm cùng con gà b n mươi lăm ... - Mày có im i không bà c S ch y ra bây gi . ó là ti ng anh Toàn. Anh ch ng khoái làm thơ. Và ây không ph i là l n u, t lúc bư c chân ra kh i nhà là anh ã òi khóa mi ng em. R t ti c là em ã h a v i anh là: "Em không bao gi nói". Anh Toàn nói: "Khi mày h a em không bao gi nói là ã nói r i". Em b o "Em không nói". Anh b o: "Mày nói em không nói t c là mày ã nói r i". Th là em b o: "N u v y thì em s im". Anh Toàn b o: "Khi mày nói n u v y thì em s im t c là mày ã không im!". Th t là r c r i. Nhưng mà hình như em không th im l ng trư c m t cánh ng. Nh t là nó r ng như th này. Không có lý do gì em ph i im l ng trư c m t cánh ng. Và khi nó xanh n th thì em l i càng mu n nói. M ã t ng nói: " ng trư c cánh ng thì con có quy n làm thơ, nhưng trư c tô cơm thì con hãy ăn giùm m . Con ã ăn trong hai ti ng rư i r i ó". ây là l n em ra cánh ng l n th ba. T t nhiên em không mu n k n ám ru ng sau nhà bé tí mà ngày nào em cũng bò càng xây lũy. Cái gì bé tí thì k làm gì. Cánh ng này th t r ng l n. Nó như m t bãi xanh. T ây g n như em không còn nhìn th y nh ng ngôi nhà. Càng lúc em càng tư ng như mình ang chui vào cánh ng như nh ng thiên th n chui vào bóng râm. - Anh Toàn này, nh ng thiên th n s cánh âu n u như h không bay? - Làm sao tao bi t ư c. - Rõ ràng là anh không mu n nói chuy n v i em chút nào. Nh ng lúc khác anh âu có như v y! - Tao ã nói là không ư c nói chuy n kia mà! - Nhưng em nói r t nh . âu ai nghe th y. Em ch nói th m th m. - V y thì mày hãy nói th m th m v i mày i. - Em ch nói th m v i ngư i khác thôi. Nói m t mình em c n gì ph i nói. Không c n nói em v n nghe ư c. Em nghe trong u mình nói gì. M c dù nó không h nói v i em. Gi ng như em ang nói th m trong u, ha ha ha, ã quá!
 10. - Tao b o mày có im không? Anh ã n i cáu r i. V y thì em im. Khi em im thì ai c y mi ng em ư c. Không ch v y, m t em s r t bu n. M hay nói v y. Ch c n em im l ng là m t em r t bu n. Không ai ch u ng n i n i bu n trên m t em âu, ngay c m . M hay nói, khi con bu n m th y như m t ông c , ông c non. Gi ng nói c a m như già i khi nói ông c non. R t già, già chát. - úng r i, anh s bà c S ph i không? - Em không th im l ng ư c vì anh Toàn không bao gi nhìn th y v già kh n c a em. - , mày gi i l m! r i xem mày có hét toáng lên không! - Nhưng em có th y bà c S âu. Em v a nói th m th m mà! - Bà c S bi t nghe ti ng nói th m. B nghe gi i l m, ngu à. Ch c n th là b nghe r i. - Ch ng l ph i nín th à! Nhưng em có th y bà c S âu! - Làm sao mà th y ư c. - Anh tr ng m t nhìn quanh. Anh nhìn ra sau lưng em. - Bà ta n p trong b i lúa. Anh nhìn sau lưng em. Anh hét toáng lên: - Bà c S núp trong b i lúa! Anh v n nhìn ra sau lưng em: - Bà c S , bà c S ! - Anh hét to kh ng khi p. Hai anh em ch y băng băng. Chân em au nhói vì lúc c t vào. Nhưng em v n c ch y, em không dám quay l i. Hình như em v a th y th p thoáng bà c S . Em không tin l m, nhưng rõ ràng là em th y. Mái tóc bà x ra. Bà cư i ha ha ha, cư i hi hi hi. Anh Toàn v n hay nói v i em bà c S i tìm con. Bà c S gi u con trong túi áo ph i. Sau ó tìm trong túi áo trái r i khóc hu hu. Bà gi t tóc c a mình cho n lúc nó xác xơ ra. Chưa bao gi ngư i ta th y bà c S cư i. Khuôn m t bà man d i l m. Nhưng riêng m thì cho r ng khuôn m t bà ch a y n i bu n. M thì c v n v y, c ai không cư i thì nh t nh ph i ch a y n i bu n thôi. Ch ng l lúc em không cư i là em bu n à! Nhưng dù sao em cũng tin, gương m t bà c S ch a y n i bu n. Anh Toàn còn nói thêm, khuôn m t bà c S có r t nhi u túi, m i túi ch a hai ba n i bu n. Có c th y là hai mươi chín n i bu n l n và ba mươi b y n i bu n nh . Anh ã m r i. Em ch ng tin l m, r ng, ch c gì anh ã ư c th y bà c S . Anh ch nghe ngư i khác nói r i b a lên thêm. Nh ng ngư i b n c a anh Toàn cũng nói y như anh, nhưng a nói ba ch c n i bu n l n, a thì nói b n ch c. Có a còn qu quy t ã g p bà c S g n mư i l n. L n nào cũng b bà u i theo làm chúng ho ng kinh. Bà ch y nhanh l m. T m t b i lúa bà bay vút lên. Bà bay nhanh như i n x t. Ôi thôi, chuy n bà c S thì k không h t ư c. Hình như bà sinh ra ã có nh ng câu chuy n i theo r i. Bà gi ng như c tích v y. M i ngư i s ư c bà k cho nghe m t ít. R i m t hôm bà s bay vút v tr i. Nh ng ngôi nhà th p thoáng lúc nãy gi ã g n l i. Chúng khoe cái mái hiên t tơi. Theo như l i anh Toàn mô t thì nhà anh em th ng Tí có rơm hình vuông và m t cái ao sau nhà. Nhìn quanh ch ng th y âu, âu âu cũng xanh xanh, âu âu cũng tròn tròn. Ch y b hơi tai bây gi anh Toàn m i ch u d ng l i. Bà c S có gi i phi thân cũng không cách gì k p n a r i. K p gì ư c mèo hoang và dã thú. Anh Toàn d n. - Khi nào g p nó, mày không ư c h i t i sao nó có b n chân và ch ba tay nghe chưa! Nó s nghĩ chơi tao ó! Chuy n này anh d n em c ngàn l n. Bình thư ng, em s nói v i anh, bi t r i. Nhưng lúc này t dưng em run b n. S còn hơn khi g p bà c S .
 11. - Anh em nó có c n mình không anh? - Ngu quá i! Làm sao nó c n mình ư c. - Anh b c b i. - Nó là b n c a tao mà! - Th nó v n hi n như anh em mình à? - Ch còn gì n a, h i lung tung! Căn nhà có rơm hình vuông d n d n cũng hi n ra. Trong nh ng câu chuy n c tích, các bà tiên thư ng hi n ra dư i dáng v kì d th lòng ngư i. Có tiên làm ngư i cùi, ngư i c t chân... Th t là khó hi u, có khi nào anh em nó là bà tiên! Anh Toàn nói tiên âu mà tiên, nhưng em v n c nghi l m. Bi t âu ư c chuy n ngư i i. Ngư i i m t th t. M em v n hay nói v y. M t th t là m t b ng c c th t thì th y gì ư c. Có khi g p tiên l i ng là c c th t, g p c c th t l i ng là bà tiên. Có l em c n ph i th n tr ng v i anh em th ng Tí thôi. Ngư i thư ng thì l y quái gì ra b n chân. Ngôi nhà ã g n l m r i. Càng s nó càng g n. Thình lình l ra hai con bò. Dĩ nhiên con bò không th là tiên ư c r i. Chúng ang g m c . Nhưng nhìn chúng có v bu n chán làm sao. ng s i lơ như m t rơm. Hai con hai . Lâu lâu chúng ngo c uôi theo thói quen ch ch ng h th y m t con ru i nào. Anh Toàn hay b o em công vi c c a cái uôi là u i ru i. Còn con v t nào không uôi thì b t bu c nó ph i có cái tay th t dài v i t i cái mông. úng là tài th t. Em chưa t ng th y con nào có tay v i t i cái mông mà l i có uôi. Anh Toàn còn nói ngày xưa con ngư i cũng có cái uôi như uôi bò. H n lúc y tay ph i ng n l m, không v i n cái mông. M b o anh Toàn th t l m chuy n. Em cũng th y v y. Nhưng chuy n nào cũng hay h t. Bây gi thì em ã t i cái hàng rào dâm b t. Qua kho ng h em nhìn th y m t khuôn m t n a t i n a sáng bên c a s . V i khuôn m t này hình như em ã nhìn th y âu ó trong gi c mơ c a mình. Em nh có l n anh Toàn nói v i em r ng, có nh ng ngư i i l c trong gi c mơ b i h ng quá nhi u. Ng n h không thoát kh i gi c mơ ư c n a. Sáng nào m h cũng g i h d y nhưng h v n c mơ. Gi ng như h ã i vào khu r ng quá sâu n quên ư ng v . H b nh ng gi c mơ m i l p l i i. R i h l c trong gi c mơ cũ ư ng v . Càng l c h càng l c, h càng g p nh ng gi c mơ cũ hơn n a. Cu i cùng h g p l i gi c mơ cũ lúc h còn con nít, vì là con nít nên h cũng quên luôn vì ham chơi. Th t là tuy t v i. M t l n n a em l i chăm chăm nhìn khuôn m t bên c a s , gương m t y gi c mơ ã i l c vào gi c mơ c a em. - Hay thôi, em không vào âu! - Em nói. - hèn. - Anh Toàn hét lên. - Mày làm gì v y? Mày ph i vào! - Nhưng em không mu n vào! - Thêm m t cái u ló qua c a s . - Toàn h ? - Cái u nh nói. - Mày i v i ai v y? Em bư c theo sau không m t ti ng ng. Hình như em không có kh năng gây ti ng ng. Và hình như em cũng không th nhìn lên. u em n ng trĩu. - Tao d n th ng em tao sang chơi! Em dò d m t ng bư c chân lên b c c a. Ý nghĩ tâm s v i th ng Tí em v gi c mơ b ng tan bi n. Hình như khi cái s s to lên, ngư i ta không th mơ ư c. Gi c mơ ch n khi ngư i ta hoàn toàn yên tâm, cái s s m t i. Gi ng như khi n m trong tay m s mơ ư c nhi u hơn, lâu hơn. M v n nói, m t gi c mơ p b ng ngư i ta ph i s ng t i ba ngày. Mà ba ngày ó ngư i ta ph i ráng s ng cho th t p m i b ng m t gi c mơ. Rõ ràng là em l n tu i hơn anh Toàn, em s ng dài g p ba l n anh Toàn vì h n nhiên em mơ nhi u hơn. ôi chân c a em ã d ng l i. Hình như em ang ng r t g n cái s s nh t. Em li c v phía c a. Phía y h i nãy em v n còn ư c t do, ch cách ba bư c chân thôi. Em
 12. ch c n quay lui ba bư c là s ư c t do như h i nãy, mu n làm gì thì làm. Th nhưng, em ch c n ng ng u lên là ã g p cái s s r i. - Mày làm cái gì v y? - Anh Toàn g t g ng. Anh kéo khuôn m t em lên. Em nói mà c m th y mình h t hơi hoàn toàn: - Anh ng b t em ng ng u lên! M t ti ng cư i khùng kh c v ra. Nhưng em nghe cái ti ng ng ó th t ghê r n. Nó như dìm cái u em xu ng sát t hơn. R i em nghe th y ti ng bư c chân ó i g n n ch em hơn. Kèm theo là m t cái bóng th t l n. Cái bóng n ng trĩu. Nó r t to. Nó to như m t cái chân voi. B n chân con voi. Nó bư c ch m rãi nhưng rõ ràng. R i m t bàn tay t lên vai em. M t bàn tay n a. Em gi t thót ngư i. Em ch mãi v n không th y cái tay th ba. Nhưng r i bàn tay th ba làm em gi t b n mình khi nó cũng ch m n. V t m t cái, em thoát ư c ra c a. Chân em au i ng vì v p ph i cái gì ó. Nhưng dù sao em ã ư c t do. Em lư t qua hàng rào dâm b t nhanh như tên b n. ng th i em còn nghe ti ng cư i bên trong như u i theo ra n t n ngõ. Ti ng cư i như ang nói: - Ha ha... nó s ! Nó s ! Ti ng cư i ó b o: - Nó hèn quá! Quá hèn! Ti p theo sau ó là ti ng cư i c a anh Toàn như ang nói: - Ta khinh! Ta khinh! Bây gi thì em nghe rõ ràng ti ng anh Toàn r i: - hèn nhát! Cho bà c S b t mày i! T kho ng sân h p em lao ra cánh ng. Em th y mình như ang b vùi sâu vào bi n lúa xanh. Em gi n mình d s . Quá hèn nhát. Phen này anh Toàn s không bao gi d n em sang nhà anh em th ng Tí n a r i. D c theo sóng lúa em c ch y mãi như trôi trên ó. Em ang trôi trên màu xanh. Th nh tho ng em l i trôi trên màu vàng. Dù sao cũng ã thoát. Màu xanh không làm em s . T t c nh ng con v t gì màu xanh cũng làm em yêu. Màu xanh y là màu c a nh ng gi c mơ hi n. Em ã t ng ư c ư c sinh ra trên màu xanh ó kia mà. Nhưng r i gi c mơ màu xanh b ng tan i khi em nh câu nói c a anh Toàn, bà c S b t mày i! Bà c S n p trong lúa. Bà c S b con trong túi trái r i khóc thương túi ph i. Có th t như v y không? Ti ng bư c chân c a em t dưng l n quá. Em i rón chân nhưng nó v n không thôi ti ng ng. Hình như nó không còn là ti ng bư c chân c a em. Nó t ngoài không gian bay n. M t âm thanh l i i kèm theo m t âm thanh. Nó khai em là em ang i m t mình. Nhìn quanh không th y ai, em ng i th p xu ng. Em mu n khóc. Nư c m t c a qu y như nh ng con v t. Chúng bò vòng quanh trên mí m t em. Em không th i u khi n chúng thôi bò vòng quanh m t em. Em ư c gì có m ây. Em c n có ôi tay m che cái s s này. Ch có v m m m i c a tay m m i có th xoa d u mà thôi. T lúc ó em không còn bi t gì n a. Ánh sáo chao qua chao l i. Em th y xa xa bi n lúa hình như có m t vài ngư i. H ang lom khom. Nh ng cái dáng cong gi ng lưng m . H ang làm m t vi c gì ó. H ang làm. Không rõ nét l m. Như h ang nô ùa. H cúi mình xu ng vũng xanh. Sau ó h nh c mình lên. C ch như ang bơi l i. M t chút ph n ch n khi n em yên lòng. N u bà c S có xu t hi n thì ít nh t ã có ngư i n c u n u như em la l n. Nhưng gió ngư c như v y thì li u h c có nghe th y ti ng kêu c a em không? Em cũng không tin l m chuy n này.
 13. - C u tui! Em la nh nh trong mi ng. Em mu n th gi ng c a mình. Hình như nó khàn khàn, không ư c trong l m. - C u tui! L n này có v hài lòng hơn. Nhưng hình như nó không ư c vang xa. nhà anh Toàn v n hay cho r ng cái mi ng em to như cái loa phát thanh. Nhưng trong trư ng h p này qu th t anh ã tr t l t. Gi ng nói c a em khàn c và nh bé làm sao. Em v i vã vòng ư ng t t tr v . V n nhà, em l i l y làm ti c t i sao bà c S không ch u xu t hi n nh . Nh t nh em s ph i ghé l i l n sau thôi. M t ngày ã thoát ư c hai l n s , thi t tuy t cú mèo, tuy t m t mèo hoang và dã thú. Em th t úng là m t con dã thú!
 14. Ha Ha Ha... Con gà b n mươi lăm t c là chương 4 N u bu i t i có ngư i l xu t hi n, m t en, c t gi ng cư i b y i u, ngư i ó là con ma. Chính hi u là con ma. ích th là con ma. Em ã ch nhi u êm mà ch ng bao gi th y. Anh Toàn luôn nói nh ng chuy n khi n em ph i ch i n mòn m i. êm nay trăng có v khác thư ng quá v i m t v ng sáng bao quanh và không có m t vì sao nào. Gi a kho ng không ó em mư ng tư ng m t chi c vòng sáng c a ch H ng Nga. Ngư i ta nói ch H ng Nga không có nhà nên nh nơi y. M t êm nhi m l nh hóa thành tr ng toát. Anh Toàn i ngang ch vào m t em: - Li u h n ó, êm nay nghe chưa! i u ó có nghĩa là em không ư c t ch i. B ng không anh s nói, ta khinh, ta khinh. Trăng ã hơi ngà ngà vào kho ng 8 gi . Màu ngà như s a c. ó là trăng già. Em và anh Toàn ã chu n b k cho êm nay. Khi m ng , em s bò trư c, anh bò sau. Khi th y cái v t ng ngu y ó em ph i p anh m t cái. Nhưng n u vì s quá mà p không n i thì ph i rên cho anh bi t. Nhưng anh Toàn hoàn toàn không bi t r ng, khi s quá em l i không th rên. Tuy v y, anh có v hài lòng l m. Dư i ánh trăng màu s a c trông anh ngây d i h n m t lúc. Chúng em bò v phía m ông c B y. Em không s ông, em ch s v v ng v bao ph không khí. Nh ng cơn gió th i su t trong b i bò như bu n n n, như âm , ai oán, kinh d . Chúng b nh t ch t nên v t vã. C m t tr i êm như b nh t ch t trong huy n bí, trong kinh d . D c theo con ư ng t, nh ng ngôi m càng lúc càng hi n rõ. Chúng en l nh. Chúng u bu n. Chúng n m im. Nhưng ôi lúc trong như chúng c a qu y. Chúng gi ng như m t con v t. Chúng c a qu y. Chúng l i l ng thinh. Chúng là th gi i kỳ l mà mu n ch m n ngư i ta ph i i nhón chân. N u không chúng s v v n. Luôn c ông c B y, ông s v vì nh ng ti ng ng. M luôn luôn d n em, không có con ma nào. Ch có nh ng hình nh trong trí nh thôi. Ta th y m t con ngư i ch ng qua ta nh v h thôi. T c mu n nhìn th y ông c B y, em ph i nh n ông. Và em ã nh n ông trong n i s hãi kỳ thú. Em v n tin ông còn âu ó trên m , trong lá cây, trong không gian t i t i như êm nay. Ông c trong gió, trong êm sao tuy t di u. Ngôi m ã g n l m r i. Tim em mu n v ra vì run r y. Khi run r y tim em s v ra. ó không ph i là cái s như thư ng ngày, ó là m t cái gì như khi em thao th c, như khi em s p ch m ph i m t v t gì l lùng mà mình chưa t ng g p. Em ã t ng t p nín th cho n lúc em mu n th , nhưng chưa bao gi nín th mà mình không hay bi t. Th mà giây phút này chuy n y l i n v i em. Em hít m t hơi dài r i s c s a. Trong bóng t i m ã có d u hi u lay ng trư c ngôi m ông c B y. Rõ ràng là lay ng như êm qua. Em r t mu n ơ lên m t ti ng nhưng không cách nào ư c. Bàn tay l nh ng t c a anh Toàn b u ch t vào chân em. Chúng em cùng n m im và cùng nín th . Sương êm ã nhoè ư t. M t trăng như chán ng y cái màu vàng s a, b ng v ng v c sáng như ban ngày. Ti ng anh Toàn khe kh vào tai em: - Tr i ơi, con gà! - Có ph i con gà không? - Em b t thành ti ng. - Cái m nó ó, mày không th y à!
 15. - Nhưng nó làm gì y m i ư c ch ? Bây gi thì rõ ràng là con gà ang ng cúi u trư c m ông c B y. - Hình như nó là con gà gáy bu n ó! Anh Toàn không nén ư c cái s run trong gi ng nói. - N u nó là con gà gáy bu n thì t c là nó s ưa mình i à! i như say rư u? - Tao ph i ch y vào nhà thôi! - Anh Toàn nói, v n chưa h t run. - Khoan, ch em v i! Em không cách chi nh c chân lên ư c. - Mày ph i nhanh lên, tao không th ch lâu! L nó gáy thì sao! Em co giò lên như vô hi u. Như ngư i tê b i, nó làm em nghĩ mình không có cái gì trên ngư i h t, ngoài ôi tay và cái u. C con ngư i em ch có ôi tay và cái u. ôi chân ã bi n m t r i. - Nhanh lên! - Anh Toàn gi c. - Tao m m t hai ba là ph i ch y li n. - Không, anh không ư c b em, em s khinh ó! Anh m em i, em ch còn có cái u và cái tay. V a nói xong b ng dưng em nghe v t m t cái, anh Toàn ã phóng ngư i lên. R i em không hi u t i sao, em cũng ng ph t d y. R i em th y mình ang bay trên nh ng b i c . Chân em g n như không ch m t. Em ã ch y như trong mê. Sau lưng như th có m t cái bóng khác ang v l y em. Em nh la lên thì nh n ra anh Toàn. Thì ra em ã ch y nhanh còn hơn anh y. Phía bên kia ngôi m , con gà v cánh bay. M t ôi cánh bay trong êm như m t gi c mơ. Nó s còn v cánh nhi u l n n a trong trí nh c a em. êm y, hai anh em n m ôm nhau trong chăn mà v n còn s run. ôi tay l nh ng t c a anh Toàn ch m vào ngư i em như th m t con ma b ng nư c á. - Anh quăng cái tay ra i, ghê quá! - Nhưng tao không th quay m t ra ngoài. - Anh th m th m vào tai em. Gi ng nói c a anh th t d u dàng như gi ng c a m . Anh d i u vào c em: - M t chút n a nó s m thôi. Bình thư ng em s không ch u âu, khi mà em bi t anh ang nh v em m t cái gì ó. Nhưng êm nay, b ng cái gi ng nói ó b ng dưng em không cách gì t ch i anh ư c. Em nghe cái âm thanh ó, như nghe ti ng m trong cái âm thanh ó. M nói em gi ng b . T c là cái gi ng c a b s n m bên trong em nhi u hơn. Em không có cái gi ng c a m . Em ch có canh tay m , con m t m , tâm h n c a m ... nên em yêu cái gi ng nói y. - M t chút n a nó s m thôi! - Anh l i nói. Qu nhiên, l n h i ôi tay anh m d n. Lâu lâu anh xi t ch t em hơn trong gi c ng mê. Không hi u sao em không th ng ư c. Em c nghĩ mãi v ngôi m ông c B y và con gà. Nó ó làm gì nh ! Ch ng l t trong m chui ra! Th ban ngày nó ã i âu, vì ngày nào mà em ch ng i ngang m t ông c B y. Em ch s ban êm thôi. Ch ng l nào nó l i chui vô. Nh t nh ph i có m t cái l nào ó trong m như nh ng kho tàng ngư i ta v n hay k . Ví d như có cái l trong m i thì con gà ó ăn b ng gì? Ngày mai em ph i ra ó xem l i m i ư c. Bên vai em, anh Toàn ng th t say. Gi c ng làm anh hi n lành. M t giãn ra ch không nhăn nhăn như m i khi. Anh n m ch t tay em. Hình như anh ang i l c âu ó trong gi c mơ. Cũng có th anh ang d n em n m t th gi i nào ó. Nhưng vì em chưa ng nên em v n c ph i m c l i bên ngoài. Cánh c a ã không m ra v i em. Em hay nghĩ không bi t trong gi c mơ anh th y gì. Nhưng anh ch ng bao gi k cho em nghe v gi c mơ c . Như th anh c s em mơ th y, em xí ch . R i em s d n ngư i khác n phá r i gi c mơ anh. M hay nói, khi các con i ng , m th y căn nhà như v ng i hai ngư i. Ch còn trơ l i m t mình m . Em bi t m mu n nói em và anh Toàn nhi u chuy n. Nhưng em v n
 16. nghĩ úng là như th . Khi m t ngư i i ng là ngư i y i v ng. H v n n m ây nhưng th c ra h ang i âu ó r t xa. Nh ng lúc h m m cư i là lúc h ch y v t v thăm l i ngôi nhà c a mình là thân th c a h , xem cái tay úng v trí chưa, có tê không, xem khúc mình có m không, xem con m t ã hoàn toàn khép h n chưa, xem có ti ng ng nào g m rú không... sau ó an tâm i ti p. Có khi trong m t gi c ng , em th y mình i v ng r t nhi u l n. Em v r i em l i i. Loáng thoáng mang trên vai c cái l nh. Cũng có khi em ch ng i âu xa, lang thang ra khúc sân trư c nhà r i ng i mãi ó. Th t kỳ l . Trong khi em l i r t mu n i xa, i v n d m, i giang h gi a bi n khơi thách u cùng th y quái , m c cho chúng thét gào phô cái răng nanh vàng. Mãi n sáng em v n còn u t c vì sao trong gi c mơ em không ch u i xa. M gi i thích ó là vì em yêu khúc sân nhà nhi u hơn. Khi chúng ta mơ i u gì thì tình yêu c a chúng ta n m y. Trong bóng t i nh t, em nhìn rõ anh Toàn nhi u hơn c lúc anh cùng em chơi ùa. Không bi t sao em l i có th nhìn anh như m t con ngư i m i g p l n u. Có l vì êm hôm nay em m i khám phá ra anh mang nhi u nét c a m hơn em. Anh có nh ng cái c a m mà em không có. T cái cách n m ng cho n cái cách i. Như th m ch sinh ra m t mình anh trên i này. Trong gi c mơ em cũng hay nhìn th y anh. Có l m nói úng, em ã thương anh mà em không bi t, ch có gi c mơ m i cho em bi t tình yêu c a em n m nơi nào. Bàn tay anh Toàn lúc này ã m h n. R t nóng. Em thích nh ng bàn tay nóng. B cũng có m t bàn tay nóng như v y và nh ng ngón tay to. Quá ư là tuy t v i. B có th tay em trong m t cái n m m. ôi lúc em v n nghĩ m t ngày mát tr i nào ó, b s d n em ra bi n khơi. Hai b con, m i ngư i m t tay chèo, chèo m t m ch sang kia b th gi i, nơi có hai con sông, m t con sông s a bò và m t con sông bu n. M i lúc bu n vì không có gì chơi, ngư i ta ra sông v t n i bu n xu ng ó. b th gi i còn nhi u th n a ch ng h n như nh ng ôi cánh. Cánh nhi u n n i ngư i ta b c b i vì khong bi t bay i âu. Kh p chín phương tr i ngư i ta ã i c r i. Th là rình rình v t cánh sang nhà hàng xóm như rác v y. Ngư i ta chuy n sang i b . Anh Toàn còn k , không âu xa, anh em th ng Tí ch ai, bi t âu ki p trư c là th n tiên cũng không ch ng, hai ông tiên b a ày vì ham chơi, tr i c t làm m t cho h t trò bay nh y.
575233