Một số bài toán rời rạc và đại số tổ hợp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 61 | FileSize: 7.09 M | File type: PDF
of x

Một số bài toán rời rạc và đại số tổ hợp. Bài 1: Một quốc hội có n thượng nghị sĩ chi thành 10 đảng và 10 ủy ban. Mỗi nghị sĩ thuộc về đúng 1 đảng và đúng một ủy ban. Giả sử tên gọi các đảng là P1, ..., P10 và các ủy ban là C1, ..., C10. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mot-so-bai-toan-roi-rac-va-dai-so-to-hop-w4zztq.html

Nội dung


  1. Một số bài toán rời rạc và đại số tổ hợp  
571422