MÔMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘTVẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MÔMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘTVẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. Kiến thức - Biết được mômen lực, công thứuc tính mômen lực trong trường hợp vuông góc với trục quay. - Biết được điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. -Vận dụng để giải thích một sô hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2.Kỹ năng - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn. B.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Chuẩn bị thí nghiệm theo hình 29.3 SGK 2.Học sinh - Ôn tập kiến thứuc về đòn bẩy. .... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/momen-cua-luc-dieu-kien-can-bang-cua-motvat-ran-co-truc-quay-co-dinh-qb9stq.html

Nội dung


  1. MÔMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘTVẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH A.MỤC TIÊU 1.Kiến thức - Biết được mômen lực, công thứuc tính mômen lực trong trường hợp vuông góc với trục quay. - Biết được điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. -Vận dụng để giải thích một sô hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2.Kỹ năng - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn. B.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Chuẩn bị thí nghiệm theo hình 29.3 SGK 2.Học sinh - Ôn tập kiến thứuc về đòn bẩy. C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1(5 phút ) Kiểm tra bài cũ:
  2. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng HS nêu được câu hỏi của Nêu quy tắc tổng hợp hai GV lực song song cùng chiều, ngược chiều? Vẽ hình trong trường hợp Nhận xét câu trả lừoi của hai lực song song ngược HS. chiều. Hoạt động 2(30 phút ) Tìm hiểu quy tắc mômen lực. Điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng Yêu cầu HS quan sát H29.1 1. Nhận xét về tác dụng Trường hợp d. a,b,c,d. Trong trường hợp của một lực lên một vật nào người ta dể đóng cửa rắn có trục quay cố định. hơn. - Cánh cửa quay quanh bản HS trả lời câu hỏi của GV lề khi có lực tác dụng. từ đó rút ra kết luận. Tại sao em bé và người lớn đẩy cửa, cửa lại không quay? Tác dụng làm quay của cánh cửa phụ thuộc vào yếu
  3. tố nào? 2. Mômen của lực đối với một trục quay Theo dõi kết qủa thí nghiệm Yêu cầu HS quan sát thí a. Thí nghiệm để rút ra kết luận. nghiệm H29.3 rút ra nhận Dụng cụ: Đĩa tròn, các xét. qủa cân, dây, thước. Kết qủa: F1d1 = F.d F2d2 = F.d Định nghĩa được mômen b. Mômen lực: lực. Định nghĩa mômen của lực. M = F.d HS trả lời câu hỏi C1 Nêu câu hỏi C1 Trong đó: F la lực tác dụng vào vật rắn. d: khoảng cách từ trục quay đến giá của lực, gọi là cánh tay đòn.
  4. Đơn vị: N.m HS trả lời câu hỏi C2 GV nêu câu hỏi C2 3.Điều kiện cân bằng vật HS đưa ra điều kiện cân Từ đó đưa ra điều kiện cân rắn có trục quay cố định bằng vật rắn có trục quay cố bằng vật rắn có trục quay cố ( quy tắc mômen lực) định. định? n M 1  M 2  ...  M n   M i  0 i 1 Nêu ứng dụng. Nêu một số ứng dụng về 4. Ứng dụng: quy tắc mômen lực. a. Cân đĩa: b. Quy tắc mômen lực coìn áp dụng được cho vật rắn có trục quay không cố định. Hoạt động 3(5 phút ) Củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng Thảo luận các câu hỏi trắc Nhắc lại một số kiến thức nghiệm, làm bài tập SGK. đã học
  5. Hoạt động 4(5 phút ) Dặn dò Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng Ra bài tập thêm: Bài 1: Bài 1: Một thanh AB có khối lượng m, tựa vào một bức tường. Hệ số ma sát giữa thanh và tường, giữa thanh và sàn nhà lần lượng là 1 , 2 . Tính góc hợp bởi thành và sàn nhà nhỏ nhất Bài 2: để thanh không trượt. Biện luân: nếu tường nhẵn; sàn nhẵn; cả tường và sàn đều nhẵn. Bài 2: Một thanh gỗ AB được dựng nghiêng một góc   60 o so với phương ngang. Đầu A được giữ bởi sợi dây không dãn vuông góc với thanh. Tính hệ số
  6. ma sát nhỏ nhất giữa thanh và tường để thanh không trượt.
256740

Tài liệu liên quan


Xem thêm