Module 3-Teaching Listening and Speaking to Young Learners

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 25 | FileSize: 1.81 M | File type: PPT
of x

Module 3-Teaching Listening and Speaking to Young Learners. 1 .2 .Listening sources ho / What do pupils listen to in class? eacher talk ecordings riends 3 .Teacher talk hy should teachers use English in class?   to provide language input to get pupils used to intonation patterns and sounds ow can. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/module-3-teaching-listening-and-speaking-to-young-learners-nx21tq.html

Nội dung


1 2 Listening sources ho / What do pupils listen to in class? eacher talk ecordings riends 3 Teacher talk hy should teachers use English in class? to provide language input to get pupils used to intonation patterns and sounds ow can pupils understand teacher’s English? by context by gestures by visual aids 4 Listening sub-skills ottom-up processing nderstand parts make sense of the whole 5 ... - tailieumienphi.vn 668361