of x

Module 3-Teaching Listening and Speaking to Young Learners

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 25 | FileSize: 1.81 M | File type: PPT
7 lần xem

Module 3-Teaching Listening and Speaking to Young Learners. 1 .2 .Listening sources ho / What do pupils listen to in class? eacher talk ecordings riends 3 .Teacher talk hy should teachers use English in class?   to provide language input to get pupils used to intonation patterns and sounds ow can. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/module-3-teaching-listening-and-speaking-to-young-learners-nx21tq.html

Nội dung


1 2 Listening sources ho / What do pupils listen to in class? eacher talk ecordings riends 3 Teacher talk hy should teachers use English in class? to provide language input to get pupils used to intonation patterns and sounds ow can pupils understand teacher’s English? by context by gestures by visual aids 4 Listening sub-skills ottom-up processing nderstand parts make sense of the whole 5 ... - tailieumienphi.vn 668361