Modeling CO2 Injection in Fractured Reservoirs Using Single Matrix Block Systems

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: 15.23 M | File type: PDF
of x

Modeling CO2 Injection in Fractured Reservoirs Using Single Matrix Block Systems. CO2 injection has recently been shown to provide significant enhanced oil recovery from naturally fractured reservoirs1. Li et al. (2000) performed CO2 injection at 1750 psig on artificially-fractured cores after water flooding in a dead-oil system. Gravity drainage was suggested to be the dominant recovery mechanism in these tests, with significant tertiary oil recovery after water flooding. The authors observed that the recovery of initial oil at the start of the CO2 injection declined as the rock permeability decreased and the initial water saturation increased..... Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/modeling-co2-injection-in-fractured-reservoirs-using-single-matrix-block-systems-e8f2tq.html

Nội dung


685596

Tài liệu liên quan


Xem thêm