of x

Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật. Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-giay-chung-nhan-san-pham-phu-hop-voi-tieu-chuan-quy-chuan-ky-thuat-eazqtq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Biểu mẫu mang đến cho học tập.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật thuộc thể loại ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Biểu mẫu được chia sẽ bởi user bieu-mau tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Biểu mẫu , có tổng cộng 1 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có biểu mẫu, văn bản, thủ tục hành chính, đơn từ, Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn công nghệ , cho biết thêm (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ________________________________________________________________________________ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ( tên công ty chứng nhận ) Mã số: …, kế tiếp là …,còn cho biết thêm CHỨNG NHẬN, nói thêm là Nhà sản xuất:, nói thêm là Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email:, bên cạnh đó Mã số chứng nhận:, tiếp theo là Tên sản phẩm:(đối với sản phẩm cây trồng là tên loài hoặc
  1. Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ________________________________________________________________________________ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ( tên tổ chức chứng nhận ) Mã số: ….….. CHỨNG NHẬN Nhà sản xuất: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số chứng nhận: Tên sản phẩm:(đối với sản phẩm cây trồng là tên loài hoặc giống cây trồng) Diện tích, công xuất sản xuất: Địa điểm sản xuất: Sản lượng dự kiến: Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (tên ...) ban hành theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của cơ quan có thẩm quyền ( tên cơ quan...). Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ... …………ngày,…….tháng……năm……. ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (ký tên và đóng dấu)
150420

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm