of x

Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật. Tài liệu tham khảo Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-giay-chung-nhan-lo-san-pham-phu-hop-tieu-chuan-quy-chuan-ky-thuat-cu2qtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến mọi người thư viện Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Biểu mẫu giúp đỡ cho mình.Trân trọng kính mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật trong chuyên mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Biểu mẫu được giới thiệu bởi user bieu-mau tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Biểu mẫu , có tổng cộng 1 page , thuộc file .PDF, cùng mục còn có biểu mẫu, văn bản, thủ tục hành chính, đơn từ, Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tài liệu tham khảo Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN, nói thêm là ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lô gô (nếu có) TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN Lô gô (nếu có) Địa chỉ: ĐT: Fax: Mã số cchỉ định : Mã số công nhận (nếu có): GIẤY CHỨNG NHẬN LÔ SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT Mã số : I, ngoài ra Các thông báo về lô sản phẩm: Chủ lô sản phẩm: Nhóm sản phẩm (cây trồng, phân bón, sản phẩm cây trồng): Tên sản phẩm ( giống, phân bón, sản phẩm cây trồng): Cấp chất lượng: Nơi sản xuất: Thời gian sản xuất: M
  1. Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lô gô (nếu có) TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN Lô gô (nếu có) Địa chỉ: ĐT: Fax: Mã số cchỉ định : Mã số công nhận (nếu có): GIẤY CHỨNG NHẬN LÔ SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT Mã số : I. Các thông tin về lô sản phẩm: Chủ lô sản phẩm: Nhóm sản phẩm (cây trồng, phân bón, sản phẩm cây trồng): Tên sản phẩm ( giống, phân bón, sản phẩm cây trồng): Cấp chất lượng: Nơi sản xuất: Thời gian sản xuất: Mã hiệu lô sản phẩm: Khối lượng lô sản phẩm: Số lượng bao chứa: Chất liệu bao bì: Tờ khai hải quan số: (đối với hàng nhập khẩu) Họ tên người kiểm định: (đối với giống cây trồng) Mã số người kiểm định: Họ tên người lấy mẫu: Mã số người lấy mẫu: Ngày lấy mẫu: Ngày nhận mẫu: II. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG : (Đối với giống cây trồng) II. KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM : (Chi tiết từng phép thử và kết quả kiểm tra của mẫu) VI. KẾT LUẬN: Lô sản phẩm ..... phù hợp so với tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật số .....do cơ quan thẩm quyền ban hành ( tên) ngày tháng năm Tổ chức chứng nhận Thủ trưởng ( Ký tên, đóng dấu)
155026

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm