Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 48 | Page: 2 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
of x

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác, dành cho giáo viên chuyển công tác của mình để soạn được một đơn xin chuyển công tác các bạn cũng mất thời gian. Hãy tham khảo đơn xin này để soạn được đơn dễ dàng hơn.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-thuyen-chuyen-cong-tac-r306tq.html

Nội dung


  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-tự do-Hạnh phúc. __________ ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện. Họ và tên:................................................................................................................. ........... Ngày, tháng, năm sinh :……………………………………………………………………………. Nơi sinh :……………………………….. Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................ ....................................................................................................................... ........... Chỗ ở hiện nay:................................................................................................................ ... Đơn vị công tác:................................................................................................................. .. Văn bằng chuyên môn:......................................................................................................... Giáo viên môn :..................................................................................................................... Năm vào ngành :............................... Năm bổ nhiệm ngạch : .............................................. Chức vụ, công việc đang làm :.............................................................................................. Nhiệm sở xin chuyển đến :................................................................................................... 1/...................................................................................................... .......................... 2/...................................................................................................... ..........................
  2. Lý do thuyên chuyển :...................................................................................................................... .......... ........................................................................................................................... ................. ........................................................................................................................... .................... Ngày tháng năm 200… . Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị Ký tên ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
899269