Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 48 | Page: 2 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
of x

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác, dành cho giáo viên chuyển công tác của mình để soạn được một đơn xin chuyển công tác các bạn cũng mất thời gian. Hãy tham khảo đơn xin này để soạn được đơn dễ dàng hơn.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-thuyen-chuyen-cong-tac-r306tq.html

Nội dung


  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-tự do-Hạnh phúc. __________ ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện. Họ và tên:................................................................................................................. ........... Ngày, tháng, năm sinh :……………………………………………………………………………. Nơi sinh :……………………………….. Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................ ....................................................................................................................... ........... Chỗ ở hiện nay:................................................................................................................ ... Đơn vị công tác:................................................................................................................. .. Văn bằng chuyên môn:......................................................................................................... Giáo viên môn :..................................................................................................................... Năm vào ngành :............................... Năm bổ nhiệm ngạch : .............................................. Chức vụ, công việc đang làm :.............................................................................................. Nhiệm sở xin chuyển đến :................................................................................................... 1/...................................................................................................... .......................... 2/...................................................................................................... ..........................
  2. Lý do thuyên chuyển :...................................................................................................................... .......... ........................................................................................................................... ................. ........................................................................................................................... .................... Ngày tháng năm 200… . Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị Ký tên ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................
899269