Mẫu Đơn xin làm cộng tác viên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 86 | Page: 2 | FileSize: 0.41 M | File type: DOC
of x

Mẫu Đơn xin làm cộng tác viên. Dưới đây là Mẫu Đơn xin làm cộng tác viên. Mời các bạn tham khảo Mẫu Đơn xin làm cộng tác viên để biết được những nội dung chính và cách trình bày của mẫu đơn này, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-lam-cong-tac-vien-6kj8tq.html

Nội dung


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN LÀM CỘNG TÁC VIÊN Kính gửi: Lãnh đạo CÔNG TY CP ĐT XD VÀ PT KT ĐÔ THỊ HOÀNG GIA Tôi tên là:………………………………………………………Giới tính: ………………………………………….…….……. Sinh ngày:……….tháng…….năm……………… Dân tộc: ………………………………………………………….……. Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................... ... Nơi làm việc: ......................................................................................................................................... Số điện thoại:…….. ………………………………………………………………………………………………… …………..... Email ......................................................................................................................................... ........... Địa chỉ liên lạc:……………………. ………………………………………………………………………………………….…. Sau khi nghiên cứu quy chế cộng tác viên kinh doanh của công ty, tôi tự nhận thấy mình có đủ điều kiện để trở thành cộng tác viên của quý cơ quan. Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị được làm cộng tác viên của công ty để thực hiện hoạt động cộng tác viên giới thiệu thiết kế thi công công trình dân dụng và công nghiệp trong phạm vi sau đây: ­ Công Tác Viên Thiết Kế Xây Dựng: ­ Công Tác Viên Thi Công Xây Dựng: ­ Công Tác Viên Thi Công Nội Thất: Phí thiết kế: 10% trên giá trị HĐ Phí xây dựng: 1­3% HĐ Phí thi công nội thất: 3­10% HĐ Nay tôi viết đơn này xin được làm cộng tác viên của Công Ty và có nguyện vọng được cộng tác tại: Văn Phòng Kinh Doanh CTy CP Đâu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia – 68 Nguyễn Huệ ­ P.Bến Nghé – Quận 1. Tp.HCM – VN Nếu được sự đồng ý của quý Lãnh đạo Công Ty, tôi xin cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan. ………Ngày………tháng………năm 2015 Người viết đơn ... - tailieumienphi.vn 969880