of x

Mẫu đơn xin chuyển trường

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | FileSize: 0.07 M | File type: DOC
4 lần xem

Mẫu đơn xin chuyển trường. Mẫu đơn xin chuyển trường dành cho học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh và học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-chuyen-truong-ew06tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến mọi người thư viện Mẫu đơn xin chuyển trường.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem ,Tài liệu Mẫu đơn xin chuyển trường thuộc danh mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi user don-tu đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã đưa vào thể loại Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 3 trang , thuộc định dạng .DOC, cùng mục còn có Đơn xin chuyển trường, Thủ tục làm đơn chuyển trường, Hướng dẫn làm đơn chuyển trường, Đơn xin chuyển trường ngoài tỉnh, Mẫu đơn chuyển trường, Cách lập đơn xin chuyển trường ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Mẫu đơn xin chuyển trường dành cho học sinh THCS chuyển đi, tới trong tỉnh và học sinh THCS chuyển đi, tới ngoài tỉnh, ngoài ra Mời những bạn cùng tham khảo, nói thêm là CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------o0o----------- ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Học sinh THCS chuyển đi, tới trong tỉnh) Kính gởi: - Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………, kế tiếp là ………………, bên cạnh đó - Hiệu trưởng Trường (đến)………………………………, cho biết thêm ………………, ngoài ra Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học, cho biết thêm sinh …………………, ngoài ra sinh ngày , nói thêm là ………/……, bên cạnh đó /…, bên cạnh đó đang học lớp …………, tiếp theo là năm học: 20…, tiếp theo là -20…, bên cạnh đó tại trường, kế tiếp là …………………………,còn cho biết thêm thuộc huyện ………………………… tỉnh ………………, nói thêm Nay xin chuyển tới học lớp ………, bên cạnh đó năm học: 20…, ngoài ra -20…, ngoài ra tại trường ………, thêm nữa …………………………thuộc huyện ……………
  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------o0o----------- ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh) Kính gởi: - Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………..………………. - Hiệu trưởng Trường (đến)………………………………..……………… Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học sinh …………………............................................. sinh ngày .………/……./…............ đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………... thuộc huyện ………………………… tỉnh ………………... Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ………. …………………………thuộc huyện ………………… tỉnh …………………. Lý do: …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………... Rất mong sự chấp thuận Quý Trường. ……..……, ngày ….. tháng …… năm 20…. Ký tên Ý kiến tiếp nhận của trường (đến) …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau: 1. Đơn xin chuyển trường; 2. Khai sinh (bản sao); 3. Học bạ (bản chính); 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6; 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp; 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến. Lần sửa đổi: 1 Bm HD-TX 05.01
  2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------o0o----------- ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ( Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh) Kính gởi: - Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) …………...…………....; - Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) …………..…………....; - Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………..……………….; - Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………..……………….; Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học sinh …………………............................................. sinh ngày .………/……./…............ đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………... thuộc huyện ………………………… tỉnh ……………………………………………. Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ………. ……………………thuộc huyện ………………… tỉnh ………………………. Lý do: …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………... Rất mong sự chấp thuận Quí Trường, Phòng GD&ĐT / Sở GD&ĐT. ……..……, ngày ….. tháng …… năm 20…. Ký tên Ý kiến tiếp nhận của trường (đến) …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau: 1. Đơn xin chuyển trường; 2. Khai sinh (bản sao); 3. Học bạ (bản chính); Lần sửa đổi: 1 Bm HD-TX 05.01
  3. 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6; 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp; 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến. Lần sửa đổi: 1 Bm HD-TX 05.01
899004

Sponsor Documents