MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề y, dược', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-xin-cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-ya-duoc-a7tvtq.html

Nội dung


  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Phước Tôi tên là: ............................................................................. Năm sinh: ............................. Chứng minh nhân dân số :……………… ; Số ĐT (cố định)………, Di động ...................... Địa chỉ thường trú : ............................................................... ............................................. Địa chỉ hành nghề :................................................................ ............................................. Bằng cấp chuyên môn: .......................................................... ............................................. Nơi cấp bằng: ........................................................................ Năm tốt nghiệp .................... Đã được Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề: (chọn 1 loại hình hành nghề) Chứng chỉ hành nghề Giá trị từ ngày Giá trị đến ngày
  2.  Dược __/___/____ __/___/____ Y __/___/____ __/___/____  YHCT __/___/____ __/___/____ Nay tôi làm đơn này đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước cấp chứng chỉ hành nghề cho tôi với lý do: Chứng chỉ hành nghề Các giấy tờ kèm theo  Gia hạn Phụ lục: 1, 4, 5  Hư hỏng, rách. Phụ lục: 5, 6  Thay đổi địa chỉ thường trú Phụ lục: 2, 5, 6  Bị mất Phụ lục: 3, 5  Khác………………. Thời gian hành nghề : Trong giờ , ngoài giờ Đề nghị Sở Y tế Bình Phước xem xét, giải quyết. Phụ lục: Các giấy tờ kèm theo đơn (tùy lý do xin cấp Chứng chỉ hành nghề)
  3. 1. Giấy chứng nhận sức khỏe từ tuyến huyện trở lên (cấp trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp) có dán ảnh và dấu giáp lai. 2. Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận việc thay đổi địa chỉ thường trú của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề. 3.Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp xã phường nơi người đó bị mất Chứng chỉ hành nghề. 4. Bản sao chứng chỉ hành nghề đã cấp; 5. 02 ảnh 4cm x 6cm (ghi rõ họ tên mặt sau); 6. Bản chính chứng chỉ hành nghề đã được cấp. ..................., ngày___tháng___năm 20__ Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)
377108

Tài liệu liên quan


Xem thêm