of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
1 lần xem

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-gia-han-su-dung-hoac-dieu-chinh-noi-dung-giay-phep-doi-voi-cac-h-izl1tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ tới mọi người tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ giúp đỡ cho học tập.Trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Thư viện MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU trong chủ đề ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi thành viên don-tu đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hánh chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đơn đăng ký ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép đối với những hoạt động liên quan tới đê điều', biểu mẫu - văn bản, đơn từ dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả PHỤ LỤC II (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban quần chúng, bên cạnh đó # tỉnh Bến Tre) Tên doanh nghiệp, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- , cho biết thêm , ngày, nói thêm tháng,còn cho biết thêm năm, nói thêm ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU Kính gửi: Uỷ ban quần chúng, kế tiếp là # tỉnh Bến Tre, tiếp theo là Tên doanh nghiệp, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nộ i dung giấy phép: Địa chỉ: Số điện thoại:, cho biết thêm Số Fax:, bên cạnh đó
  1. PHỤ LỤC II (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre) Tên tổ chức, cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ........., ngày......tháng......năm..... ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nộ i dung giấy phép: Địa chỉ: Số điện thoại:..................................... Số Fax:...................................... Đang tiến hành các hoạt động.....có liên quan đến đê điều tại vị trí... theo giấy phép số.... ngày..tháng... năm...do (tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ... đến.... Đề nghị Uỷ ban nhân dân t ỉnh Bến Tre xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nộ i dung giấy phép) được tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan đến đê điều với những nộ i dung sau: - Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:.......... - Vị trí của các hoạt động......... - Thời hạn xin gia hạn......; từ.... ngày... tháng... năm đến ngày.... tháng... năm..... Các tài liệu kèm theo: 1. Bản sao giấy phép đã được cấp. 2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép). 3. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).
  2. 4. Văn bản thoả thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình đê điều. Đề nghị Uỷ ban nhân dân t ỉnh xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. Xác nhận của UBND xã Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép (nơi xin phép hoạt động) (ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)
646396

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm