MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-di-chuyen-hai-cot-liet-sy-e5svtq.html

Nội dung


  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày……tháng……năm……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện (quận, thị xã)……………… Tôi tên là:……………………………….. Sinh năm:…… Hiện ở:….………………………………………………………………………… Tôi đại diện gia đình làm đơn này đề nghị xin được di chuyển hài cốt liệt sỹ như sau: Họ tên liệt sỹ: …………………………….. ……..Sinh năm:… Quê quán: .…………………… Nhập ngũ:….; Hy sinh:……………………………… Đang an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ:……………
  2. Đề nghị di chuyển về Nghĩa trang liệt sỹ………… để tiện cho việc di chuyển hài cốt liệt sỹ. Gia đình đi gồm có: 1/ Ông, bà:…………………………………..; Sinh năm:… Hiện ở:………………………… 2/ Ông, bà:…………………………………..; Sinh năm:……… Hiện ở:……………………………… 3/ Ông, bà:……………………………………..; Sinh năm:…… Hiện ở:…………………… Kính đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy giới thiệu để gia đình chúng tôi đi di chuyển hài cốt được thuận tiện. XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG, TT) Đại diện gia đình (Ký tên, ghi rõ họ tên
375744

Tài liệu liên quan


Xem thêm