of x

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác. Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị chuyển công tác. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-chuyen-cong-tac-s0untq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ đến các bạn tài liệu Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ đưa vào cho học tập.Xin mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Tài liệu Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác trong thể loại ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi user don-tu tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 trang , thuộc file .DOC, cùng danh mục còn có biểu mậu, form, văn bản ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị chuyển công tác Download từ website T Vấn Luật ư – Công ty Bắc Việt Luật CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đ Ơ N Đ Ề NGH Ị CHUY Ể N CÔNG TÁC Kính gửi: …………………………………………………… Tôi tên là:, thêm nữa Sinh ngày:…………tháng………năm 19, kế tiếp là Quê quán:, bên cạnh đó Hộ khẩu thường trú:, cho biết thêm Trình độ học vấn:
  1. Download từ website T   Vấn Luật    ư     – Công ty Bắc Việt Luật CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đ Ơ N Đ Ề NGH Ị CHUY Ể N CÔNG TÁC Kính gửi: …………………………………………………… Tôi tên là:.................................................................................................. Sinh ngày:…………tháng………năm 19.... Quê quán:.................................................................................................. Hộ khẩu thường trú:................................................................................ Trình độ học vấn:..................................................................................... Trình độ chuyên môn:............................................................................... Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận:..................... ................................................................................................................... Ngày, tháng, năm vào ngành:.................................................................... Quá trình công tác:.................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có): ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... …, ngày..... tháng.... năm.... Hồ sơ kèm theo: Người làm đơn - ……….. (Ký và ghi rõ họ tên) - ……….. Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
4922

Sponsor Documents