of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
4 lần xem

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho tổ chức). Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-capa-cong-nhan-giay-phep-nhan-vien-hang-khong-7za1tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới cộng đồng tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ giúp đỡ cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Thư viện MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG trong danh mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi thành viên don-tu đến thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào chuyên mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 trang , thuộc file .PDF, cùng mục còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hành chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, biên bản ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho tổ chức) MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG, nói thêm là (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho tổ chức) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TÊN CƠ SỞ:………, bên cạnh đó --------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……, tiếp theo là , ngày tháng năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng ko Việt Nam Tên cơ sở (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): Tên cơ sở viết tắt (nếu có): ,còn cho biết thêm , bên cạnh đó
  1. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho tổ chức) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TÊN CƠ SỞ:……….. --------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……., ngày tháng năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam Tên cơ sở (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): Tên cơ sở viết tắt (nếu có): ................................ ................................ ..................... Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): .......... ................................ ................................ ................................ ............................... Đại diện theo pháp luật
  2. Họ và tên: ……………………………………..Chức vụ: ................................ ....... Quốc tịch:................................ ................................ ................................ ............... Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam ………………giấy phép nhân viên hàng không cho (số lượng……) nhân viên của công ty (có danh sách và hồ sơ nhân viên kèm theo). THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Áp dụng trong trường hợp không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến thủ tục cấp giấy phép nhân viên hàng không.
632165

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm