of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
4 lần xem

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường). Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-cap-phep-tam-nhap-tai-xuat-cac-chat-hcfc-7te1tq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Xin mời các bạn đang cần cùng xem ,Thư viện MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC thuộc chủ đề ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi thành viên don-tu tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có mẫu quyết định, văn bản mẫu, biên bản, mẫu đơn đăng ký, biểu mẫu kế toán ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC, cho biết thêm (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN THƯƠNG NHÂN -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- , nói thêm , ngoài ra , bên cạnh đó , kế tiếp là , kế tiếp là , bên cạnh đó , ngày , ngoài ra , tiếp theo là , cho biết thêm , bên cạnh đó , bên cạnh đó tháng , kế tiếp là , nói thêm , nói thêm là , kế tiếp là , kế tiếp là năm 20 , kế tiếp là , tiếp theo là Số : , bên cạnh đó , thêm nữa , nói thêm là , tiếp theo là , nói thêm là , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm , nói thêm , ngoài ra ,còn cho biết thêm V/v yêu cầu cấp phép nhất thời nhập, bên cạnh đó - tái xuất những chất HCFC (Phụ, nói thêm lục I) Kính gửi: Bộ Công Thương Tên thương gia , thêm nữa ,còn cho biết thêm , tiếp theo là , ngoài ra , ngoài ra , bên cạnh đó , tiếp theo là , bên cạnh đó , bên cạnh đó , cho biết thêm , tiếp theo là , tiếp theo là , bên cạnh đó , bên cạnh đó , thêm nữa , ngoài ra , nói thêm là ,còn cho biết thêm , kế tiếp là , bên cạnh đó , cho biết thêm , thêm nữa , tiếp theo là , bên cạnh đó , tiếp theo là , cho biết thêm , cho biết thêm , bên cạnh đó , kế tiếp là , kế tiếp là , nói thêm , bên cạnh đó , thêm nữa , nói thêm là , cho biết thêm , nói thêm là , nói thêm , thêm nữa , tiếp theo là , bên cạnh đó , tiếp theo là , bên cạnh đó , thêm nữa , nói thêm là , bên cạnh đó , ngoài ra Địa chỉ liên hệ:
  1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP - TÁI XUẤT CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN THƯƠNG NHÂN -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- . . . . . ., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20 . . Số : . . . . . . . . . . V/v đề nghị cấp phép tạm nhập - tái xuất các chất HCFC (Phụ lục I) Kính gửi: Bộ Công Thương Tên thương nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . Căn cứ Thông tư liên t ịch số . . . /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày . . . tháng . . . . năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . đề nghị cấp phép tạm nhập - tái xuất các chất HCFC như sau: Tên chất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khố i lượng (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thương nhân nước ngoài bán hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hợp đồng mua hàng số: . . . . ngày . . . . . tháng . . . . năm . . . . . Cửa khẩu nhập hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thương nhân nước ngoài mua hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hợp đồng bán hàng số: . . . . . ngày . . . . tháng . . . . năm . . . . Cửa khẩu xuất hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. (Tên thương nhân) . . . . cam đoan những nộ i dung kê khai trên đây là đúng sự thậtvà cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
637133

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm