of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
4 lần xem

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho cá nhân không thuộc tổ chức) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam Họ và tên người đề nghị cấp lại giấy phép:................................................................................... Ngày sinh: .................................................................................................................................... Đơn vị công tác: ........................................................................................................................... Nghề, công việc đang làm:.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-cap-lai-giay-phep-nhan-vien-hang-khong-b0a1tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến bạn đọc thư viện MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ đưa vào cho mình.Trân trọng kính mời thành viên đang cần cùng xem ,Thư viện MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG trong thể loại ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi thành viên don-tu đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hành chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, biên bản ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho cá nhân ko thuộc tổ chức) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------, kế tiếp là ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng ko Việt Nam Họ và tên người đề nghị cấp lại giấy phép:, nói thêm Ngày sinh: , tiếp theo là Đơn vị công tác: , bên cạnh đó Nghề, công việc đang làm:, cho biết thêm MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG, bên cạnh đó (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho cá nhân ko thuộc tổ chức) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng ko Việt Nam, cho biết thêm Họ v à tên người đề nghị cấp lại giấy phép: , nói thêm là Ngày sinh:
  1. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho cá nhân không thuộc tổ chức) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam Họ v à tên người đề nghị cấp lại giấy phép: ................................................................................... Ngày sinh: .................................................................................................................................... Đơn vị công tác: ........................................................................................................................... Nghề, công việc đang làm: ........................................................................................................... Số giấy phép: ............................................................................................................................... Lý do xin cấp lại giấy phép: .......................................................................................................... Điện thoại: …………………………… Fax: ……………………… E.mail: ......................................... (Kèm theo hồ sơ đề nghị) Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp lại giấy phép nhân viên hàng không số……………; ………., ngày tháng năm 20… Người làm đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Áp dụng trong trường hợp không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến thủ tục cấp giấy phép nhân viên hàng không. PHỤ LỤC IIa MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho tổ chức) TÊN CƠ SỞ:……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc --------- --------------- năm 20… ……., ngày tháng ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam Tên cơ sở (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.....................
  2. Tên cơ sở viết tắt (nếu có): .......................................................................................................... Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): .................................. Đại diện theo pháp luật Họ v à tên: .................................................................................................................................... Chức vụ: ...................................................................................................................................... Quốc tịch:..................................................................................................................................... Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp lại giấy phép nhân viên hàng không cho (số lượng……) nhân viên của công ty (có danh sách v à hồ sơ nhân viên kèm theo). T HỦ TRƯỞNG CƠ SỞ (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Áp dụng trong trường hợp không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến thủ tục cấp lại giấy phép nhân viên hàng không.
632169

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm