MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-cap-lai-giay-phep-hoat-dong-ben-khach-ngang-song-ffeytq.html

Nội dung


  1. Mẫu số 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ ......., ngày...... tháng...... năm........... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG Kính gửi: .................................................................. Tên tổ chức, cá nhân.......................................................................................... Địa chỉ: ............................................................................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày......................... do cơ quan: ................................................................................................. cấp Làm đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông: Tên bến................................................................................................................ Vị trí bến:........................................................................................................... - Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của sông.................., thuộc xã (phường).........................huyện (quận)............................. tỉnh (thành phố)................................................................................................... Vùng nước sử dụng: ……………………………………………………..........
  2. + Chiều dài: ………..m dọc theo bờ sông; + Chiều rộng: …….. m tính từ mép ngoài cầu bến trở ra sông. Đặc điểm công trình bến: - Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:........................................................................ - Chiều rộng:.................................................... Độ dốc:..................................... Số lượng phương tiện thủy hoạt động................................................................. + Số đăng ký phương tiện …………………………………………………..... ………………………………………………………………………………... + Trọng tải: ......................................................................................................... + Số lượng hành khách tối đa phương tiện được phép chở................................ Loại phương tiện đường bộ lớn nhất được phép chở:......................................... Phương án khai thác và bảo đảm an toàn khi hoạt động: …………………….. ………………………………………………………………………………… Lý do xin cấp lại: ……………………………………………………………... ………………………………………………………………………………… Thời hạn xin hoạt động: ………………………………………………………
  3. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan. Người làm đơn Ký tên
496633

Tài liệu liên quan


Xem thêm