MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP dạy thêm học thêm ngoài nhà trường. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-cap-giay-phep-day-them-hoc-them-ngoai-nha-truong-y4svtq.html

Nội dung


  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Dán ảnh và đóng dấu ………, ngày ......... tháng ........ năm 200...... giáp lai ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP dạy thêm học thêm ngoài nhà trường Kính gửi : Sở GD ĐT hoặc Phòng GD ĐT............................................... Tên tổ chức, cá nhân : Địa chỉ : Số điện thoại liên lạc : Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT và văn bản Quy định về quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn Tỉnh Bình Phước của UBND Tỉnh. Chúng tôi đề nghị xin được cấp giấy phép dạy thêm. Tên cơ sở dạy thêm : .................................................................
  2. Địa chỉ : ....................................................................................... Số phòng học : ........... trong đó : ........... phòng có diện tích : .......... m2 ........... phòng có diện tích : ................... m2 Kèm bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất.(hoặc hợp đồng thuê nhà). Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221 /QĐ-BYT ngày 18 / 4 / 2000 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế. Tổng số giáo viên:………….. … (có danh sách kèm theo) Tổng số học sinh:…………….…(có danh sách các lớp kèm theo) Thực hiện dạy thêm học thêm ngoài nhà trường như sau : Lớp/ Môn ........... , khối ..... Môn ........... , khối ..... Môn ........... , khối ..... Nhóm Số lớp Số tiết/tuần Số HS Số lớp Số tiết/tuần Số HS Số lớp Số tiết/tuần Số HS
  3. Học phí : ....................... đồng / tiết học / HS (hoặc……đồng / buổi / HS.) Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND Tỉnh đã ban hành. Xác nhận của CQ quản lý Tổ chức hoặc Cá nhân hoặc UBND xã, phường đề nghị cấp giấy phép (ký và đóng dấu) (ký và ghi rõ họ, tên) GHI CHÚ: - Ảnh của người đứng đầu tổ chức hoặc cá nhân xin mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường; - Tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường, nếu có GV đang giảng dạy tại các trường tham gia dạy thêm, khi xin giấy phép phải kèm theo đơn xin dạy thêm của GV đó có xác nhận của Hiệu trưởng đồng ý cho dạy thêm (mẫu số 2).
375728

Tài liệu liên quan


Xem thêm