of x

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
1 lần xem

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-mua-ban-di-vata-co-vata-bao-vat-quoc-gia-2yl1tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ mang đến cho nghiên cứu khoa học.Xin mời bạn đọc quan tâm cùng xem ,Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc chuyên mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi user don-tu đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã đưa vào thể loại Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hánh chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đơn đăng ký ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, báu vật quốc gia', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả PHỤ LỤC IV (Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- ………, ngoài ra , ngày …… tháng …, cho biết thêm năm …, bên cạnh đó ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, báu vật nhà nước Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố … 1, ngoài ra Tên tổ chức/cá nhân yêu cầu (viết chữ in hoa): ,còn cho biết thêm - Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân):
  1. PHỤ LỤC IV (Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- ……….., ngày …… tháng ….. năm ….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố … 1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị (viết chữ in hoa): .................................................. - Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân): .............................................................. - Nơi sinh (đối với cá nhân): ................................................................................ - Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân): Số .................................................. Ngày cấp ………………….. Nơi cấp ..................................................................... - Địa chỉ (nơi thường trú đối với cá nhân): ............................................................. - Điện thoại: ....................................................................................................... 2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): - Họ và tên (viết chữ in hoa): ................................................................................ - Chức vụ: …………………………….. Điện thoại: .................................................. 3. (Nêu chi tiết về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm liên quan tới di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ). 4. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố …. cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho ….. (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép).
  2. 5. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nộ i dung kê khai trong đơn và sẽ hành nghề mua bán di vật; cổ vật, bảo vật quốc gia theo đúng quy định của pháp luật sau khi được cấp chứng chỉ. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức) Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)
646380

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm