of x

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HCFC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
1 lần xem

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HCFC. ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường). Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-dang-ky-xuat-khau-cac-chat-hcfc-6te1tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới các bạn thư viện MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HCFC.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ mang đến cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Thư viện MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HCFC trong chủ đề ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi user don-tu đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có mẫu quyết định, văn bản mẫu, biên bản, mẫu đơn đăng ký, biểu mẫu kế toán ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN THƯƠNG NHÂN -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- , tiếp theo là , ngoài ra , bên cạnh đó , nói thêm , nói thêm , kế tiếp là , ngày , tiếp theo là , nói thêm là , bên cạnh đó , nói thêm , kế tiếp là tháng , thêm nữa , kế tiếp là ,còn cho biết thêm , kế tiếp là , bên cạnh đó năm 20 , tiếp theo là , bên cạnh đó Số : , ngoài ra , thêm nữa , nói thêm là , nói thêm là , cho biết thêm , bên cạnh đó , bên cạnh đó , kế tiếp là ,còn cho biết thêm , nói thêm V/v đăng ký xuất khẩu những chất, bên cạnh đó HCFC (Phụ lục I) Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Tên thương nhân , kế tiếp là , bên cạnh đó , tiếp theo là , bên cạnh đó , ngoài ra , cho biết thêm , thêm nữa ,còn cho biết thêm , bên cạnh đó , tiếp theo là , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm , thêm nữa , nói thêm là , bên cạnh đó , thêm nữa ,còn cho biết thêm , ngoài ra , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm , nói thêm , ngoài ra , thêm nữa , nói thêm là , bên cạnh đó , nói thêm là , nói thêm là , kế tiếp là , nói thêm , thêm nữa , tiếp theo là , thêm nữa , nói thêm , tiếp theo là , nói thêm là , tiếp theo là , nói thêm là , bên cạnh đó , cho biết thêm , kế tiếp là , tiếp theo là , thêm nữa Địa chỉ liên hệ: , bên cạnh đó , nói thêm là , bên cạnh đó , cho biết thêm ,còn cho biết thêm , cho biết thêm , nói thêm , thêm nữa , bên cạnh đó , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm , kế tiếp là , kế tiếp là
  1. ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN THƯƠNG NHÂN -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- . . . . . ., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20 . . Số : . . . . . . . . . . V/v đăng ký xuất khẩu các chất HCFC (Phụ lục I) Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Tên thương nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . Căn cứ Thông tư liên t ịch số . . /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày . . . tháng . . . năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . . đăng ký xuất khẩu các chất HCFC như sau: Tên chất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khố i lượng (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thương nhân nhập khẩu: . . . . . . . . . . . . Nước nhập khẩu: . . . . . . . . . . . . . Thương nhân bán hàng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tên thương nhân) . . . . cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
  2. Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường
637132

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm