of x

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
5 lần xem

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước). Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (đối với nhà đầu tư trong nước)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-dang-ky-tham-gia-dau-gia-mua-co-phan-doi-voi-nha-dau-tu-trong-nuoc-61a1tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến các bạn thư viện MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước).Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ phục vụ cho mình.Trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo ,Thư viện MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước) trong chuyên mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi thành viên don-tu đến thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 trang , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hành chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, biên bản ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (đối với nhà đầu tư trong nước)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ ……, ngày …, ngoài ra tháng …, cho biết thêm năm 201… ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước) Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) Tên công ty, cá nhân tham gia : Địa chỉ : Số điện thoại : Số đăng ký kinh doanh (ho ặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân) : Số tài khoản : mở tại : Khả năng về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý có hệ trọng tới hoạt, cho biết thêm động của doanh nghiệp cổ phần (nếu có) : Số cổ phần đăng ký mua : Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phầ
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ ……, ngày ….. tháng ….. năm 201… ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước) Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) Tên tổ chức, cá nhân tham gia : Địa chỉ : Số điện thoại : Số đăng ký kinh doanh (ho ặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân) : Số tài khoản : mở tại : Khả năng về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần (nếu có) : Số cổ phần đăng ký mua : Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty …………… chúng tôi t ự nguyện tham dự đấu giá do quý cơ quan tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do quý cơ quan công bố. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ Ký tên và đóng dấu (nếu có)
632236

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm