of x

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
4 lần xem

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC. ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC - 141b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường). Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-dang-ky-nhap-khau-polyol-tron-san-hcfc-3te1tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến các bạn tài liệu MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên đang cần cùng tham khảo ,Thư viện MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC trong thể loại ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi user don-tu đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có mẫu quyết định, văn bản mẫu, biên bản, mẫu đơn đăng ký, biểu mẫu kế toán ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC - 141b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC - 141b, tiếp theo là (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN THƯƠNG NHÂN -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ,còn cho biết thêm , cho biết thêm , nói thêm là , thêm nữa ,còn cho biết thêm , thêm nữa , ngày , thêm nữa , nói thêm là ,còn cho biết thêm , nói thêm là ,còn cho biết thêm tháng ,còn cho biết thêm , nói thêm là ,còn cho biết thêm , nói thêm , bên cạnh đó năm 20 , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm Số : , ngoài ra , kế tiếp là , cho biết thêm , tiếp theo là , nói thêm , nói thêm là , kế tiếp là , tiếp theo là , nói thêm V/v đăng ký nhập cảng polyol, cho biết thêm trộn sẵn HCFC-141b Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Tên thương nhân: , nói thêm , nói thêm là , kế tiếp là ,còn cho biết thêm , bên cạnh đó , ngoài ra , nói thêm , ngoài ra ,còn cho biết thêm , nói thêm là , tiếp theo là , nói thêm là , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm , ngoài ra , kế tiếp là , ngoài ra , tiếp theo là , cho biết thêm , bên cạnh đó , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm , ngoài ra , nói thêm , bên cạnh đó , kế tiếp là , kế tiếp là , cho biết thêm , nói thêm là , nói thêm , kế tiếp là , nói thêm là , bên cạnh đó , ngoài ra , nói thêm là , tiếp theo là , ngoài ra ,còn cho biết thêm , kế tiếp là , kế tiếp là , cho biết thêm , thêm nữa , bên cạnh đó ,còn cho biết thêm , cho biết thêm Địa chỉ liên hệ: , cho biết thêm , cho biết thêm , cho biết thêm , bên cạnh đó , cho biết thêm , tiếp theo là , nói thêm
  1. ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU POLYOL TRỘN SẴN HCFC - 141b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN THƯƠNG NHÂN -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- . . . . . ., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20 . . Số : . . . . . . . . . V/v đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Tên thương nhân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . Fax. . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . . . . . . . . . . Căn cứ Thông tư liên t ịch số …/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày . . . . tháng . . . . . năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b (HCFC-141b pre-blended polyol) Khố i lượng (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Người xuất khẩu: . . . . . . . . . . . . . . . Nước xuất khẩu. . . . . . . . . . . . . . . . (Tên thương nhân) . . . . cam đoan những nộ i dung kê khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường
637129

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm