of x

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 2 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
3 lần xem

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC. ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường). Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-dang-ky-nhap-khau-cac-chat-hcfc-1te1tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ tới các bạn tài liệu MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ mang đến cho học tập.Trân trọng kính mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC trong thể loại ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi bạn don-tu đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 page , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có mẫu quyết định, văn bản mẫu, biên bản, mẫu đơn đăng ký, biểu mẫu kế toán ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC,còn cho biết thêm (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN THƯƠNG NHÂN -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- , thêm nữa , thêm nữa , bên cạnh đó , tiếp theo là , cho biết thêm , cho biết thêm , ngày , kế tiếp là , bên cạnh đó , kế tiếp là , cho biết thêm , tiếp theo là tháng , kế tiếp là , bên cạnh đó , nói thêm , nói thêm , nói thêm là năm 20 ,còn cho biết thêm ,còn cho biết thêm Số : , nói thêm là ,còn cho biết thêm ,còn cho biết thêm , thêm nữa , kế tiếp là , thêm nữa , tiếp theo là , cho biết thêm , cho biết thêm V/v đăng ký nhập cảng những chất, kế tiếp là HCFC (Phụ lục I) Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Công Thương, cho biết thêm Tên nhà buôn ,còn cho biết thêm , tiếp theo là , bên cạnh đó , bên cạnh đó , kế tiếp là , nói thêm , tiếp theo là , thêm nữa , kế tiếp là , kế tiếp là , bên cạnh đó , kế tiếp là , cho biết thêm ,còn cho biết thêm , tiếp theo là , ngoài ra , nói thêm là , nói thêm , tiếp theo là ,còn cho biết thêm , bên cạnh đó , tiếp theo là , ngoài ra , tiếp theo là , bên cạnh đó , nói thêm ,còn cho biết thêm , tiếp theo là , tiếp theo là , nói thêm , nói thêm , nói thêm ,còn cho biết thêm , nói thêm là , bên cạnh đó , nói thêm là , ngoài ra , cho biết thêm , tiếp theo là ,còn cho biết thêm ,còn cho biết thêm , bên cạnh đó , nói thêm là , bên cạnh đó , nói thêm , bên cạnh đó Địa chỉ liên hệ: , tiếp theo là , ngoài ra , tiếp theo là ,còn cho biết thêm
  1. ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN THƯƠNG NHÂN -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- . . . . . ., ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20 . . Số : . . . . . . . . . V/v đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I) Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Công Thương. Tên thương nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . . .Fax. . . . . . . . . . . . . E-mail. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Căn cứ Thông tư liên t ịch số . . ./2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày . . . tháng . . . . năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân) . . . . đăng ký nhập khẩu các chất HCFC như sau: Tên chất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khố i lượng (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên giao dịch (nếu có) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hợp đồng nhập khẩu số . . . . . . . ngày . . . . . . . tháng . . . . . . năm . . . . . . . . Nước xuất khẩu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tên thương nhân) . . . . cam đoan những nộ i dung kê khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
  2. Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường
637127

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm