of x

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
2 lần xem

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-dang-ky-dau-gia-ban-co-phan-41a1tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới các bạn thư viện MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ đưa vào cho học tập.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Thư viện MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN trong chủ đề ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi bạn don-tu đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 page , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hành chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, biên bản ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ ……, ngày …, bên cạnh đó tháng …, tiếp theo là năm 201… ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) Thực hiện Quyết định số ,còn cho biết thêm ngày, nói thêm tháng…, nói thêm là năm…, nói thêm của , bên cạnh đó về việc phê duyệt, bên cạnh đó phương án cổ phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá của Công ty , kế tiếp là đăng ký thực hiện, ngoài ra bán đấu giá tại (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá), kế tiếp là Danh mục tài liệu đính kèm: - Quyết định phê chuẩn giá trị doanh nghiệp, nói thêm - Quyết định phê chuẩn phương án cổ phần hoá, nói thêm - Các thông báo về doanh nghiệp -, cho biết thêm Th
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ ……, ngày …..tháng ….. năm 201… ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN Kính gửi: (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) Thực hiện Quyết định số .....ngày....tháng….năm….của ..............về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá của Công ty .............đăng ký thực hiện bán đấu giá tại (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá). Danh mục tài liệu đính kèm: - Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp. - Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá. - Các thông tin về doanh nghiệp -........ Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá bán cổ phần:.............. Đề nghị (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá) phố i hợp thực hiện. TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - Như trên; CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ - Cơ quan quyết định cổ phần hoá; - Lưu:
632234

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm