of x

MẪU ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1) VISA

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
0 lần xem

MẪU ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1) VISA. Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (1) visa', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-don-bao-lanh-cho-than-nhan-la-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-1-visa-7zl1tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ tới các bạn thư viện MẪU ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1) VISA.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ mang đến cho thư viện của mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện MẪU ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1) VISA trong danh mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi thành viên don-tu đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 page , thuộc thể loại .PDF, cùng danh mục còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hánh chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đơn đăng ký ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (1) visa', biểu mẫu - văn bản, đơn từ dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1) VISA SPONSORING APPLICATION FOR FAMILY MEMBERS' VISIT, nói thêm là I- Người bảo lãnh (Details of the sponsor):, cho biết thêm 1- Họ và tên (chữ in hoa): ,còn cho biết thêm 2- Giới tính: Nam □ Nữ □, nói thêm Full name (in capital letters) Sex Male Female, thêm nữa 3- Sinh ngày ………, cho biết thêm tháng ……… năm …………, ngoài ra 4- Quốc tịch hiện nay: , tiếp theo là Date of birth (day, month, year) Current Nationality, bên cạnh đó 5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú số: , bên cạnh đó Identity Card/Pa
  1. ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1) VISA SPONSORING APPLICATION FOR FAMILY MEMBERS' VISIT I- Người bảo lãnh (Details of the sponsor): 1- Họ và tên (chữ in hoa): .............................................................. 2- Giới tính: Nam □ Nữ □ Full name (in capital letters) Sex Male Female 3- Sinh ngày ……….. tháng ……… năm …………. 4- Quốc tịch hiện nay: ................................. Date of birth (day, month, year) Current Nationality 5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú số: ......................................................... Identity Card/Passport/Permanent Resident Card number Ngày cấp: ……………………… Cơ quan cấp: ............................................................................ Issue date Issuing authority 6- Nghề nghiệp:................................ 7- Nơi làm việc: ................................................................. Current occupation/profession Employer and employer's address 8- Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: (2) ............................................................................ Permanent/temporary residential address in Viet Nam 9- Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email: .................................................... II- Người nước ngoài được bảo lãnh (Detail of the sponsored visa applicant): Quốc tịch Quan hệ với Ngày Họ v à tên (chữ in (Nationality) Số hộ Nghề nghiệp người bảo tháng hoa) Current chiếu năm lãnh Full name Passport occupation/ Relationship sinh (in capital letters) number profession Date of to the Gốc Hiện nay Giới tính (Sex) birth sponsor (At birth) (Current) III- Đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh (Detailed requests to Immigration Department): 1- Giải quyết cho những người có tên ở Mục II trên nhập xuất cảnh Việt Nam một lần □ hoặc nhiều lần □ từ ngày ……/…../……. đến ngày ……../……../………… To grant an single entry □ or multiple entries □ permission to Viet Nam for people listed in Part II, with a proposed length of stay from / / (day, month, year) to / / (day, month, year) 2- Mục đích/ Purpose of entry: ................................................................................................... 3- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ....................................................................................... Proposed temporary address in Viet Nam 4- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại ……………….. nước: ………………………….. để cấp thị thực. To notify the Vietnam Embassy/Consulate at …………….. in (country) ………………………… for visa issuance
  2. 5- Cho nhận thị thực tại cửa khẩu, tên cửa khẩu (nếu có yêu cầu): ............................................ .................................................................................................................................................. To grant permission to pick up visa upon arrival at the ……………… Checking point (if it's requested) Lý do/ Reason: .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật. I swear that the above declarations on this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. Xác nhận (Certified by) (3) Làm tại ….., ngày ….. tháng ….. năm ……. (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu) Done at date (day, month, year) Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên) Signature, full name, title and seal The sponsor (signature and full name) Ghi chú/Note: (1) Mẫu này dùng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam v à người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên có nhu cầu mời, bảo lãnh cho người nước ngoài (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) nhập cảnh thăm thân. Mỗi người kê khai 1 bản gửi trực tiếp đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an. This form is used by Vietnamese permanent citizens and foreigners being a permanent resident or granted a length of stay exceeding six months in Viet Nam to lodge application for entry into Viet Nam for his/her sponsored family members (father, mother, spouse, children, brother, sister). To apply please submit a completed form in person at the Immigration Department - Ministry of Public Security. (2) Công dân Việt Nam v à người nước ngoài thường trú thì ghi địa chỉ thường trú; người nước ngoài tạm trú thì ghi địa chỉ tạm trú For Vietnamese permanent residents and permanent resident foreigners, please state the permanent residential address in Viet Nam; for temporary resident foreigners, please state the temporary residential address. (3) - Nếu người bảo lãnh là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú thì phải có xác nhận của UBND phường, xã nơi người đó thường trú. If the sponsor is a Vietnamese permanent residents or a permanent resident foreigner, certification from the People's Committee of the local Ward/Commune where he/she resides is required. - Nếu người bảo lãnh là người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập. If the sponsor is a temporary resident foreigner in Viet Nam, the certification from his/her local employer or receiving agency/organization is required.
646421

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm