of x

MẪU BẢNG KIỂM KÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

MẪU BẢNG KIỂM KÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP. Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kiểm kê nhà cửa, vật kiến trúc thuộc tài sản cố định của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mau-bang-kiem-ke-nha-cuaa-vat-kien-truc-thuoc-tai-san-co-dinh-cua-doanh-nghiep-k3nwtq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ tới các bạn tài liệu MẪU BẢNG KIỂM KÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Biểu mẫu phục vụ cho thư viện của mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng xem ,Thư viện MẪU BẢNG KIỂM KÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP trong danh mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Biểu mẫu được chia sẽ bởi bạn bieu-mau đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Biểu Mẫu - Văn Bản,Biểu mẫu , có tổng cộng 4 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có mẫu đơn, biểu mẫu hành chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu quyết định ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kiểm kê nhà cửa, vật kiến trúc thuộc của cải một mực của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Bảng kiểm kê 02/TSCĐ Đơn vị kiểm kê: BẢNG KIỂM KÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC TSCĐ CỦA ……………………… DOANH NGHIỆP ………………………………………, nói thêm Có tới 0 giờ 1/7/2011 Tờ số: ……… Trong tổng số ……, nói thêm là (Tờ) Đơn vị tính: đồng Số Tên Cấp Năm Nă Hiện Hiện Số lượng Theo sổ Theo kiểm kê Chênh lệch, nói thêm T tài kỹ xây m trạng trạng sách, nói thêm T sản thuậ dựn đưa sử quản cố vào dụng t g lý Tổng số Do kiểm kê Do xác định lại Nguyê Giá Theo giá Theo giá địn sử TSC TSC trị sổ sách xác định n giá dụn h và hiện còn Đ Đ trạng lại lại ký g, tiếp theo là hiệu sử hiện The The dụng trạn Nguyê Gi Nguyê Gi Nguyên Giá trị Nguyên Giá trị Nguyên Giá trị g o sổ o c
  1. Bảng kiểm kê 02/TSCĐ Đơn vị kiểm kê: BẢNG KIỂM KÊ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC THUỘC TSCĐ CỦA ……………………… DOANH NGHIỆP ……………………………………….. Có đến 0 giờ 1/7/2011 Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ) Đơn vị tính: đồng Số Tên Cấp Năm Nă Hiện Hiện Số lượng Theo sổ Theo kiểm kê Chênh lệch T tài kỹ xây m trạng trạng sách T sản thuậ dựn đưa sử quản cố vào dụng t g lý Tổng số Do kiểm kê Do xác định lại Nguyê Giá Theo giá Theo giá địn sử TSC TSC trị sổ sách xác định n giá dụn h và hiện còn
  2. Đ Đ trạng lại lại ký g hiệu sử hiện The The dụng trạn Nguyê Gi Nguyê Gi Nguyên Giá trị Nguyên Giá trị Nguyên Giá trị g o sổ o còn lại: còn lại: còn lại: n giá á n giá á giá: giá: giá: đang sách kiểm trị trị sử kê cò cò Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả Tăn Giả dụng n n gm gmg mg mg mgm lại lại AB C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 =11 =12 =13 =14 +15 +16 +17 +18
  3. Ngày tháng năm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu) Hệ thống mã số: 1. Mã dùng cho cột F (Hiện trạng sử dụng TSCĐ) + TSCĐ đang dùng trong SXKD mã số 1 + TSCĐ chưa dùng mã số 2 + TSCĐ không cần dùng mã số 3 + TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý mã số 4 2. Mã dùng cho cột G (Hiện trạng quản lý TSCĐ): + TSCĐ có trong sổ sách mã số 1. + TSCĐ có trong kiểm kê mã số 2
  4. + TSCĐ vừa có trong sổ sách, vừa có trong kiểm kê mã số 3
415854

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm