of x

Manager vs Leader“Manager”

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: 0.33 M | File type: PDF
1 lần xem

Manager vs Leader“Manager”. “Manager” là người quản lý và chịu trách nhiệm về những khía cạnh quan trọng của một dự án, một công việc, hoặc một đội. “Leader” là người có ảnh hưởng, chịu trách nhiệm, và là một ví dụ cho những người khác.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/manager-vs-leader-manager-az9ztq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Manager vs Leader“Manager”.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Kỹ năng nghe tiếng Anh phục vụ cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời thành viên đang tìm cùng xem ,Tài liệu Manager vs Leader“Manager” thuộc chủ đề ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Kỹ năng nghe tiếng Anh được giới thiệu bởi thành viên kynangnghetienganh tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Kỹ năng nghe tiếng Anh , có tổng cộng 2 page , thuộc định dạng .PDF, cùng chuyên mục còn có tài liệu học nghe anh văn, bí quyết nghe tiếng anh, kỹ năng nghe tiếng anh, tài liệu luyện nghe anh văn, hướng dẫn nghe tiếng anh ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
“Manager” là người quản lý và chịu nghĩa vụ về các chi tiết quan trọng của một dự án, một công việc, hoặc một đội, bên cạnh đó “Leader” là người có ảnh hưởng, chịu nghĩa vụ, và là một tỉ dụ cho các người khác, kế tiếp là Manager vs Leader, tiếp theo là “Manager” là ngư i qu n lý và ch u trách nhi m v nh ng khía c nh quan tr ng c a, nói thêm là m t d án, m t công vi c, ho c m t i, cho biết thêm “Leader” là ngư i có nh hư ng, ch u trách nhi m, và là m t ví d cho nh ng ngư i,còn cho biết thêm khác, nói thêm là Managers và leaders thư ng thu ư c danh hi u trong m t môi trư ng công vi c, giáo i nhóm ưng chuẩn s th hi n nh ng kh năng qu n lý (management) và lãnh, tiếp theo là d c, ho c o (leadership), bên cạnh đó Thông thư ng m t manager ph i có nh ng ph m ch t lãnh o (leadership qualities), và, kế tiếp là tương t như m t leader c n ph i có nh ng ph m ch t qu n lý (managerial qualities), tiếp theo là Managers có nh ng trách nhi m khác
  1. Manager vs Leader “Manager” là ngư i qu n lý và ch u trách nhi m v nh ng khía c nh quan tr ng c a m t d án, m t công vi c, ho c m t i. “Leader” là ngư i có nh hư ng, ch u trách nhi m, và là m t ví d cho nh ng ngư i khác. Managers và leaders thư ng thu ư c danh hi u trong m t môi trư ng công vi c, giáo i nhóm thông qua s th hi n nh ng kh năng qu n lý (management) và lãnh d c, ho c o (leadership). Thông thư ng m t manager ph i có nh ng ph m ch t lãnh o (leadership qualities), và tương t như m t leader c n ph i có nh ng ph m ch t qu n lý (managerial qualities). Managers có nh ng trách nhi m khác nhau d a trên nh ng gì h làm và nh ng ngư i ang qu n lý. H có kh năng giao phó và th c hi n các k ho ch cho m t doanh mà h i nhóm. Managers c n có m t s hi u bi t phù h p v vi c ai s là ngư i nghi p ho c ph trách trong m t nhóm. M t leader là ngư i ch huy trong m t nhóm và l a ch n th c hi n t t nh t kh năng c a mình và giúp ngư i khác cũng làm như v y. M t manager thành công ph i có c managerial qualities và leadership qualities.
  2. Ví d : - A bank manager is responsible for the daily operation of the financial institute. M t giám c ngân hàng ch u trách nhi m v ho t ng hàng ngày c a tr s tài chính. - Mary is a born leader. Mary ư c sinh ra làm nhà lãnh o
584180

Sponsor Documents