of x

(Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Phản ứng nhiệt nhôm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
4 lần xem

(Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Phản ứng nhiệt nhôm. Tham khảo tài liệu '(luyện thi cấp tốc hóa) trắc nghiệm và đáp án phản ứng nhiệt nhôm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luyen-thi-cap-toc-hoa-trac-nghiem-va-dap-an-phan-ung-nhiet-nhom-9piqtq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới cộng đồng tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Phản ứng nhiệt nhôm.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Phản ứng nhiệt nhôm trong chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ được giới thiệu bởi bạn onthidhcd đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ , có tổng cộng 2 page , thuộc file .DOC, cùng thể loại còn có ôn thi đại học 2010, giáo dục, đào tạo, ôn thi đại học - cao đẳng, ôn thi tốt nghiệp, tài liệu luyện thi đại học 2010, đề thi thử đại học 2010, thử sức đại học 2010, đáp án đề thi đại học 2010, luyện thi đại học cấp tốc ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu '(luyện thi cấp tốc hóa) trắc nghiệm và đáp án phản ứng nhiệt nhôm', tài liệu phổ quát, ôn thi đh-cđ dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM Bài 1: Nung nóng 2,68 gam một hỗn tạp bột X gồm Al và Fe2O3 trong một bình không có ko khí, tiếp theo là cho những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn tạp rắn Y, nói thêm là Biết rằng Y tác dụng với dung dịch, kế tiếp là NaOH dư sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc), tiếp theo là Số mol những chất trong Y là, kế tiếp là A, ngoài ra 0,015 mol Al2O3; 0,02 mol Fe; 0,02 mol Al,còn cho biết thêm B,còn cho biết thêm 0,015 mol Al2O3; 0,01 mol Fe; và 0,02 mol Al, bên cạnh đó C, bên cạnh đó 0,01 mol Al2O3; 0,02 mol Fe; 0,02 mol Al D, ngoài ra 0,02 mol Al2O3; 0,016 mol Fe; 0,02 mol Al,còn cho biết thêm Bài 2: Nung nóng m gam hỗn tạp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có ko khí) tới khi phản ứng, cho biết thêm xảy ra h
  1. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM Bài 1: Nung nóng 2,68 gam một hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3 trong một bình không có không khí cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Biết rằng Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Số mol các chất trong Y là A. 0,015 mol Al2O3; 0,02 mol Fe; 0,02 mol Al. B. 0,015 mol Al2O3; 0,01 mol Fe; và 0,02 mol Al C. 0,01 mol Al2O3; 0,02 mol Fe; 0,02 mol Al D. 0,02 mol Al2O3; 0,016 mol Fe; 0,02 mol Al Bài 2: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau: • Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc) • Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị của m là: A. 22,75 gam B. 21,40 gam C. 29,40 gam D. 29,43 gam Bài 3: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt FexOy (trong điều kiện không có không khí) thu được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH (dư) thấy có 8,4 lít khí H2 (ở đktc) thoát ra và còn lại phần không tan Z. Hòa tan 1/2 lượng Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thấy có 13,44 lít khí SO2 (ở đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Al2O3 trong Y và công thức oxit sắt lần lượt là: A. 40,8 gam và Fe3O4 B. 45,9 gam và Fe2O3 C. 40,8 gam và Fe2O3 D. 45,9 gam và Fe3O4 Bài 4: Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 5,376 lít khí H2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và số mol H2SO4 đã phản ứng là: A. 75 % và 0,54 mol B. 80 % và 0,52 mol C. 75 % và 0,52 mol D. 80 % và 0,54 mol Bài 5: Dùng m g Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi lượng nhôm đã dùng m là: m = 0,27 g B. m = 2,7g C. m = 0,54 g D. m = 1,12 g. Bài 6: Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe2O3. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H2(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu biết hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với NaOH có khí thoát ra Fe2 O3 =21,4g Fe2 O3 =32g A. mAl=5,4g; m B. mAl=1,08g; m Fe2 O3 =18,7g Fe2 O3 =16g C. mAl=8,1g; m D. mAl=10,8g; m Bài 7: Nung hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 được hỗn hợp B. Chia hỗn hợp B thành hai phần bằng nhau. - Phần 1: Hoà tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được 2,24(l) khí (đktc). - Phần 2: Hoà tan trong dung dịch KOH dư thì khối lượng chất rắn không tan là 8,8(g). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng các chất trong hỗn hợp A là: A. Al: 5,4 gam; Fe2O3: 22,4 gam B. Al: 3,4 gam; Fe2O3: 24,4 gam. C. Al: 5,7 gam; Fe2O3: 22,1 gam. D. Al: 5,4 gam; Fe2O3: 24,4 gam. Bài 8: Nung Al và Fe3O4 (không có không khí, phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được hỗn hợp A. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  2. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc - Nếu cho A tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). - Nếu cho A tác dụng với H2SO4 đặc, núng dư được 1,428 lít SO2 duy nhất (đktc). % khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là: A. 33,69% B. 26,33% C. 38,30% D. 19,88% Bài 9: Đốt hỗn hợp Al và 16 gam Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn, được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là A. 400. B. 100. C. 200. D. 300. Bài 10. Hỗn hợp X gồm 8,1 gam Al và 24 gam CuO. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y. Đem hỗn hợp Y hòa tan vào dung dịch HCl dư thu được 0,21 mol khí. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. 80% B. 60% C. 45% D. 85% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A C D C D A C D A Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
128959

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm