Lưu đồ chẩn đoán và xử trí sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 59 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lưu đồ chẩn đoán và xử trí sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em. Nội dung của tài liệu trình bày về xử trí sốt xuất huyết dengue chưa truyền dịch, xử trí sốt xuất huyết dengue đã truyền dịch, truyền dịch trong sốc sốt huyết dengue nặng, truyền dịch trong sốc sốt huyết dengue và truyền dịch trong sốc sốt huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luu-do-chan-doan-va-xu-tri-sot-xuat-huyet-dengue-o-tre-em-dxlbuq.html

Nội dung


ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

LƢU ĐỒ CHẨN ĐOÁN & XỬ TRÍ
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM

THÁNG 04-2014

BAN BIÊN SOẠN
Biên soạn:

TTND.Bs. Bạch Văn Cam
TS. Bs. Tăng Chí Thượng
TS.Bs. Nguyễn Thanh Hùng
Ths. Lê Bích Liên

Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp Cứu Tp. Hồ Chí Minh
Phó chủ tịch Hội Hồi sức Cấp Cứu – Chống độc Việt nam
Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1
Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1
Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bs.CK2. Nguyễn Bạch Huệ
Ths. Nguyễn Hữu Nhân
Bs.CK1. Đinh Tấn Phương
Bs.CK2. Nguyễn Minh Tiến
Ths.BS. Phạm Văn Quang
Ths.Bs. Đỗ Văn Niệm
PGS. TS. Đoàn Thị Ngọc Diệp
Ths. Đỗ Châu Việt
PGS.TS. Đông Thị Hoài Tâm

Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 2
Trưởng khoa Nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2
Bộ môn Nhiễm ĐH YD TP.HCM

i

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
ALBQ ......................................................................... Áp Lực Bàng Quang
ALTMTƯ (CVP)........................................................ Áp lực tĩnh mạch trung ương (CVP: Central Venous Pressure)
BE .............................................................................. Base Excess
BN ............................................................................. Bệnh nhân
BMI ........................................................................... Body Mass Index: chỉ số khối cơ thể
DTHC ......................................................................... Dung tích hồng cầu (Hct: Hematocrit)
SXHD ......................................................................... Sốt xuất huyết dengue
CPT............................................................................. Cao phân tử
CVVH ........................................................................ Continuous Venous-Venous Hemofiltration: Lọc máu tĩnh – tĩnh mạch liên tục
CVVHDF .................................................................. Continuous Venous-Venous Hemodiafiltration: Lọc thẩm tách máu tĩnh – tĩnh mạch liên tục
FiO2 ........................................................................... Áp suất phần oxy trong khí hít vào (Fraction of Inspired Oxygen )
GCS ........................................................................... Glasgow Coma Score
HAĐMXL/HAXL ...................................................... Huyết áp động mạch xâm lấn/huyết áp xâm lấn
HATT ........................................................................ Huyết áp tâm thu
HATTr ........................................................................ Huyết áp tâm trương
HA ............................................................................. Huyết áp
HTTĐL ....................................................................... Huyết tương tươi đông lạnh
KTL ............................................................................ Kết tủa lạnh
IP ............................................................................... Inspiratory Pressure
LS ............................................................................... Lâm sàng
LR/NS ........................................................................ Lactate Ringer / Normal saline
MAP .......................................................................... Mean Airway Pressure
M ............................................................................... Mạch
NT............................................................................... Nhịp thở
NKQ .......................................................................... Nội khí quản
PEEP .......................................................................... Positive End Expiratory Pressure: áp lực dương cuối kỳ thở ra
PCR ........................................................................... Polymerase Chain Reaction: Phản ứng khuyếch đại chuỗi gien
TDMB ........................................................................ Tràn dịch màng bụng
TDMP ......................................................................... Tràn dịch màng phổi
PT / aPTT ................................................................... Prothrombin Time / activated PT Time
TC ............................................................................... Tiểu cầu
TMC .......................................................................... Tiêm mạch chậm
TK .............................................................................. Thần kinh
TM ............................................................................. Tiêm mạch
TTM .......................................................................... Truyền tĩnh mạch
VT .............................................................................. Tidal Volume

ii

MỤC LỤC
Ban Biên soạn ....................................................................................................................................................................................trang i
Bảng từ viết tắt .................................................................................................................................................................................trang ii
Mục lục .............................................................................................................................................................................................trang iii-iv
Lưu đồ 1. Xử trí sốt xuất huyết dengue chưa truyền dịch………………………………………………………………………… .trang 1-3
Lưu đồ 2. Xử trí sốt xuất huyết dengue đã truyền dịch…………………………………………………………………………… .trang 3-7
Sơ đồ 1. Truyền dịch trong sốc sốt huyết huyết dengue nặng……………………………………………………………………….trang 8
Sơ đồ 2. Truyền dịch trong sốc sốt huyết huyết dengue …………………………………………………………………………...trang 9
Sơ đồ 3. Truyền dịch trong sốc sốt huyết huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo..………………………………………………… ...trang 10-11
Hỗ trợ hô hấp
Thở oxy qua cannula .......................................................................................................................................................... trang 12
Thở áp lực dương liên tục qua mũi NCPAP……………………………………………………………………………….trang13
Thở máy ............................................................................................................................................................................. trang 14-16
Sơ đồ 4. Cài đặt và điều chỉnh thông số máy thở trong sốc SXHD kèm suy hô hấp…………………………………… .trang 17
Sơ đồ 5. Cài đặt và điều chỉnh thông số máy thở trong SXHD thể não………………………………………………… trang 18
Sơ đồ 6. Tìm và điều trị nguyên nhân suy hô hấp trong SXHD………………………………………………………….trang 19
Sơ đồ 7. Xử trí suy hô hấp trong SXHD…………………………………………………………………………………..trang 20
Hồi sức sốc
Chỉ định đo áp lực tĩnh mạch trung tâm CVP…… .............................................................................................................trang 21
Xử trí sốc theo CVP ............................................................................................................................................................trang 21
Chỉ định chọn lựa dung dịch cao phân tử ...........................................................................................................................trang 22
Điều chỉnh cân nặng để truyền dịch chống sốc đối với trẻ sốc sốt xuất huyết dengue dư cân......................................... trang 23
Bảng đối chiếu chỉ số khối cơ thể (BMI: Body Mass Index) theo tuổi............................................................................ trang 24
Sơ đồ 8. Xử trí truyền dịch trong sốc kéo dài.....................................................................................................................trang 25
Sử dụng thuốc trong điều trị SXHD nặng
Thuốc vận mạch ................................................................................................................................................................trang 26
Thuốc an thần - ức chế hô hấp trong thở máy SXHD ........................................................................................................trang 27
Sử dụng máu và chế phẩm máu trong điều trị SXHD nặng ..............................................................................................................trang 28
Một số thủ thuật trong xử trí SXHD nặng
Kỹ thuật đặt nội khí quản....................................................................................................................................................trang 29-30
Kỹ thuật chọc hút màng bụng – màng phổi........................................................................................................................trang 31-33
Kỹ thuật chích tủy xương....................................................................................................................................................trang 34
Kỹ thuật bộc lộ tĩnh mạch...................................................................................................................................................trang 35-36
Đo và theo dõi ALTMTƯ ..................................................................................................................................................trang 37-39

iii

Đo và theo dõi áp lực bàng quang ....................................................................................................................................trang 40-42
Kỹ thuật đặt catheter động mạch quay ...............................................................................................................................trang 43-46
Đo và theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn ....................................................................................................................trang 47-48
Kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch đùi....................................................................................................................................trang 49-50
Kỹ thuật lọc máu liên tục ..................................................................................................................................................trang 51-53
Sơ đồ 8. ...............................................................................................................................................................................trang 54

iv

1112879

Tài liệu liên quan


Xem thêm