Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược & Vật tư y tế Nghệ An năm 2015

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 72 | FileSize: 0.82 M | File type: PDF
of x

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược & Vật tư y tế Nghệ An năm 2015. Đề tài với các mục tiêu: Phân tích kết quả doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Nghệ An trong năm 2015, phân tích hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y Tế Nghệ An trong năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-tot-nghiep-duoc-si-chuyen-khoa-cap-i-phan-tich-ket-qua-kinh-doanh-cua-c-f72auq.html

Nội dung


BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN NĂM 2015
LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I

HÀ NỘI 2016

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN NĂM 2015
LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức quản lý Dược
MÃ SỐ: CK 60 72 04 12
Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Ngọc Phan
Thời gian thực hiện: 18/07/2016 – 18/11/2016

HÀ NỘI 2016

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chương trình CK1 và viết luận văn này, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị và các bạn
đồng nghiệp.
Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo,
các Bộ môn và các thầy cô giáo đã tận tình truyền đạt kiến thức và tạo điều
kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Với
vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ là nền tảng cho
quá trình viết luận văn mà còn là hành trang quý báu sẽ đi suốt cuộc đời và
hỗ trợ rất nhiều cho công việc của tôi.
Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành đến TS. Lê
Ngọc Phan, Ths Trần Thị Lan Anh đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết
hướng dẫn nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Nhân đây, tôi xin
chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng Sau đại học, các thầy cô trong bộ
môn Quản lý và Kinh tế Dược đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn
thành luận văn tốt nghiệp.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc công ty cổ phần Dược &
vật tư y tế Nghệ An cùng với tập thể nhân viên đã hết sức tạo điều kiện và tận
tâm, nhiệt tình cung cấp các số liệu thông tin quý giá để giúp tôi hoàn thành
luận văn.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, bạn bè,
những người đã luôn bên cạnh tôi, tạo động lực để tôi phấn đấu trong học tập
và trong cuộc sống.
TP. Vinh, tháng 11 năm 2016
Học viên

Hoàng Thị Phương

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ
ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN............................................................................... 3
1.1 Ngành dược Việt Nam và hoạt động sản xuất kinh doanh dược ............. 3
1.1.1 Một số điểm chính về ngành dược Việt Nam. ................................... 3
1.1.2 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh dược............................... 6
1.1.3 Các quy định quản lý nhà nước liên quan đến doanh nghiệp dược......... 7
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược. .......... 8
1.2.1. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh................................. 8
1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá, phân tích về vốn................................................. 11
1.3 Khái quát về công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Nghệ An .................. 14
1.3.1 Thông tin về Công ty. ...................................................................... 14
1.3.2 Quá trình hình thành và phát triển. .................................................. 14
1.3.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ........................................................................ 16
1.3.4 Hệ thống phân phối .......................................................................... 18
1.3.5 Tình hình sản xuất .......................................................................... 20
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............... 21
2.1 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 21
2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu: ....................................................... 21
2.2.1 Thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài: ....................................... 21
2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: ...................................................................... 21
2.3 Phương pháp nghiên cứu: ...................................................................... 21
2.3.1 Thiết kế nghiên cứu ......................................................................... 21
2.3.2 Các chỉ tiêu nghiên cứu ................................................................... 23
2.4 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu ................................................... 27
2.4.1 Nguồn thu thập: ............................................................................... 27
2.4.2 Phương pháp thu thập: ..................................................................... 27
2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .............................................................. 27
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...................................................... 29

3.1 Phân tích kết quả kinh doanh của công ty ............................................. 29
3.1.1 Phân tích cơ cấu danh mục sản phẩm. ............................................. 29
3.1.2 Phân tích kết quả doanh thu ............................................................. 32
3.1.3 Phân tích tình hình sử dụng phí ....................................................... 36
3.1.4 Phân tích lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận. .......................................... 38
3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn, tài sản. ................................................ 39
3.2.1 Phân tích biến động và cơ cấu tài sản .............................................. 39
3.2.2 Phân tích biến động và cơ cấu nguồn vốn ....................................... 42
3.2.3 Phân tích khả năng thanh toán ......................................................... 45
3.2.4 Phân tích chỉ số luân chuyển hàng tồn kho....................................... 46
3.2.5 Phân tích chỉ số luân chuyển vốn lưu động ...................................... 46
CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN ............................................................................... 48
4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh: .............................................................. 48
4.1.1 Cơ cấu danh mục sản phẩm ............................................................. 48
4.1.2 Kết quả doanh thu. .......................................................................... 48
4.1.3 Phân tích chi phí .............................................................................. 50
4.1.4 Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận. .................... 51
4.2 Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản............................................................ 52
4.2.1 Biến động và cơ cấu tài sản: ............................................................ 52
4.2.2 Biến động và cơ cấu nguồn vốn: ..................................................... 53
4.2.3 Khả năng thanh toán: ...................................................................... 54
4.2.4 Chỉ số luân chuyển hàng tồn kho: .................................................... 55
4.2.5 Chỉ số luân chuyển vốn lưu động ..................................................... 55
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 57
KẾT LUẬN .................................................................................................. 57
KIẾN NGHỊ ................................................................................................. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1088617

Tài liệu liên quan


Xem thêm