Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Dân

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 16 | Page: 153 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Dân. Nghiên cứu hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Dân năm đến 2020, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thành công chiến lược đã được xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-sy-quan-tri-kinh-doanh-hoach-dinh-chien-luoc-kinh-doanh-tai-cong-t-tdnauq.html

Nội dung


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này

Ế

đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.́H

U

Tác giả luận văn

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H

Lê Hồng Dũng

i

LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình
về nhiều mặt của các tổ chức và cá nhân.
Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cám ơn đến
thầy giáo PGS-TS. Trần Văn Hòa - người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn
thành luận văn này.

Ế

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế,

U

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo sau đại học cùng toàn thể

́H

quý thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế đã tham gia đào tạo, truyền đạtnhững kinh nghiệm quý giá, kiến thức sâu rộng trong toàn khóa học.
Tôi cũng xin được cám ơn lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè

H

đã giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi vượt qua những khó khăn để

IN

hoàn thành khoá học.

̣C

K

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

̣I H

O

Tác giả luận văn

Đ
A

Lê Hồng Dũng

ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
Họ và tên học viên: LÊ HỒNG DŨNG
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Niên khóa: 2012-2014

Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS. TRẦN VĂN HÒA
Tên đề tài: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HOÀNG DÂN
1.Tính cấp thiết của đề tài

Ế

Chiến lược kinh doanh là xương sống của doanh nghiệp.Thành công hay thất

U

bại trong kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào việc nghiên cứu, đánh giá môi trường

́H

kinh doanh và hoạch định chiến lược của mỗi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực sản xuất nội thất, xây lắp đều đưa ra những chiến lược, chiến
thuật kinh doanh để bảo vệ và mở rộng thị phần của mình. Công ty Cổ phần đầu tư

H

xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Dân cũng không nằm ngoài xu thế đó. Công ty

IN

cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh, vạch ra mục tiêu dài hạn. Xuất phát vấn
đề nêu trên, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Hoạch định chiến lược kinh

K

doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Dân”

̣C

làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.

O

2.Phương pháp nghiên cứu
.

̣I H

- Phương pháp luận: Duy vật biện chứng, duy vật lịch sử
- Phương pháp thu thập số liệu:

Đ
A

a./ Số liệu thứ cấp:Niên giám Thống kê tỉnh Thanh Hóa, báo cáo tài chính, báo
cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
b./ Số liệu sơ cấp: Phỏng vấn ý kiến chuyên gia trong ngành.
- Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích thống kê, định lượng,
phương pháp chuyên gia, phương pháp ma trận, phân tích theo mô hình SWOT.
3.Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn
a. Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản mang tính khoa học về
chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp, phân tích đánh giá công tác hoạch định
chiến lược kinh doanh, phương pháp hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty

iii

Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Dân trong thời gian qua, chỉ ra
những ưu điểm và hạn chế làm kinh nghiệm thực tiễn để hoạch định chiến lược kinh
doanh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Dân trong
thời gian tới
b. Vận dụng phương pháp chuyên gia, phương pháp ma trận, sử dụng các
công cụ thiết lập chiến lược để xác định một số chiến lược khả thi cho Công ty Cổ
phần đầu tư xây dựng và sản xuất nội thất Hoàng Dân giai đoạn 2014 – 2020.

Ế

c. Đề xuất các giải pháp nhằm thực thi chiến lược đã lựa chọn , luận văn cũng

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, đề xuất.

iv

Cán bộ công nhân viên

CP

Cổ phần

CSH

Chủ sở hữu

ĐTXD

Đầu tư xây dựng

EFE

Ma trận các yếu tố bên ngoài

IFE

Ma trận các yếu tố bên trong

KD

Kinh doanh

LN

Lợi nhuận

SXNT

Sản xuất nội thất

TM

Thương mại

TŃH

U

Ế

CBCNV

H

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

IN

Thu nhập

VĐL

Vốn điều lệ
Xây lắp

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

XL

v

1068111

Tài liệu liên quan


Xem thêm