Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Xây dựng Giải pháp Tòa nhà Việt - VBS

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 2 | Page: 100 | FileSize: 1.47 M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Xây dựng Giải pháp Tòa nhà Việt - VBS. Luận văn thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu: hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực, phân tích thực trạng về quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Việt – VBS, trên cơ sở đó giúp Ban lãnh đạo Công ty xác định được những tồn tại trong chính sách quản trị nguồn nhân lực, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực để để giúp ban lãnh đạo công ty nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực sao cho chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-sy-kinh-te-hoan-thien-quan-tri-nguon-nhan-luc-cua-cong-ty-co-phan--i1vauq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
------------o0o--------------

Chu Thị Thuý Hà

HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TOÀ NHÀ VIỆT - VBS

LUẬT VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

Hà Nội - Năm 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
------------o0o--------------

Chu Thị Thuý Hà

HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TOÀ NHÀ VIỆT - VBS

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60340102
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ KIM SƠN

Hà Nội – Năm 2014

Thang Long University Libraty

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn, tác giả đã được sự giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều
kiện của rất nhiều người, dưới đây là lời cảm ơn chân thành của tác giả:
Trước tiên, xin gửi lời tri ân đến các quý thầy cô đã giảng dạy trong
chương trình Cao học Quản trị kinh doanh Khoá 1 trường Đại học Thăng
Long, những người đã truyền đạt cho tác giả lượng kiến thức hữu ích về Quản
trị kinh doanh làm cơ sở cho tác giả thực hiện tốt luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn cảm TS. Đỗ Kim Sơn, người hướng dẫn khoa
học, đã tận tình giúp đỡ tác giả về mọi mặt để hoàn thành Luận văn.
Xin cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo Tiến sĩ Trần Đình Toàn - Trưởng
khoa Kinh tế Quản lý, Trường Đại học Thăng Long đã giúp đỡ tác giả trong
quá trình học tại trường cũng như trong suốt quá trình thực hiện Luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế Quản lý, Phòng Sau
đại học đã hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện Luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Xây dựng
Giải pháp Toà nhà Việt – VBS đã dành thời gian để thực hiện phiếu điều tra
về doanh nghiệp, giúp tác giả có số liệu để phân tích và đánh giá, sẵn sàng
cung cấp thông tin, tài liệu và hợp tác trong qúa trình thực hiện Luận văn.
Sau cùng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình đã luôn tạo điều
kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình học cũng như thực hiện luận văn.

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi và
được Tiến sĩ Đỗ Kim Sơn hướng dẫn khoa học. Các thông tin và kết quả
nghiên cứu trong luận văn là do tội tự tìm hiểu, đúc kết và phân tích một cách
trung thực, phù hợp với tình hình thực tế.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Chu Thị Thúy Hà

ii

Thang Long University Libraty

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1.Một số khái niệm cơ bản……………………………………………....

7

1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực.................................................................... 7
1.1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực ...............................................

9

1.2. Quá trình phát triển quản trị nguồn nhân lực ..................................... 14
1.2.1. Trên thế giới ..................................................................................... 14
1.2.1.1. Phong trào quản trị trên cơ sở khoa học ................................ 15
1.2.1.2. Phong trào các mối quan hệ con người .................................. 16
1.2.1.3. Quản trị nguồn nhân lực ........................................................ 18
1.2.2. Ở Việt Nam .....................................................................................

19

1.3.Nội dung, chức năng chủ yếu của Quản trị nguồn nhân lực ………... 21
1.4.Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới

24

1.4.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản ............................................................ 24
1.4.2. Kinh nghiệm của Singapore ............................................................ 25
Kết luận chương 1 .......................................................................................... 26

iii

1079332

Tài liệu liên quan


Xem thêm