Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Chiến lược cạnh tranh thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ taxi tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Huế

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 30 | Page: 130 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Chiến lược cạnh tranh thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ taxi tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Huế. Mục tiêu tổng quát đưa ra các giải pháp để thực hiện chiến lược cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ taxi tại Công trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-sy-khoa-hoc-kinh-te-chien-luoc-canh-tranh-thu-hut-khach-hang-su-du-c9mauq.html

Nội dung


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung
thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam đoan mọi
sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn
đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Huế, ngày tháng

năm 2012́H

U

Ế

Tác giả luận văn

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H

NGUYỄN THỊ THU THẢO

i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp dỡ của nhiều
cơ quan, tổ chức cá nhân. Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.
Nguyễn Thị Minh Hòa là cô giáo đã gợi mở ý tư tưởng đề tài và tận tình hướng dẫn
nội dung đề tài, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, Phòng KHCN - HTQT

Ế

- ĐTSĐH, các khoa và bộ môn Trường Đại Học Kinh Tế Huế - Đại Học Kinh Tế

́Hgiúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

U

cũng như toàn thể các thầy, cô giáo đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu,

Xin chân thành cám ơn Công Ty TNHH MTV Mai Linh Huế, các cơ quan,
các đồng nghiệp và quý khách hàng đã quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu

IN

H

và tạo điều kiện về thời gian và cũng như giúp đỡ tôi trong việc điều tra khách hàng.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến

̣C

K

khích tinh thần lẫn vật chất cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn này.

O

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng nội dung luận văn này không tránh khỏi sự

̣I H

thiếu sót, kính mong quý thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp tiếp tục giúp đỡ và
đóng góp ý kiến để Đề tài được hoàn thiện hơn.

Đ
A

Xin gửi lời chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn!
Huế, ngày

tháng

năm 2012

Tác giả luận văn

NGUYỄN THỊ THU THẢO

ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THU THẢO
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH;
Niên khóa: 2008- 2011
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ MINH HÒA
Tên đề tài: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH THU HÚT KHÁCH HÀNG SỬ
DỤNG DỊCH VỤ TAXI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN MAI LINH HUẾ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ đã đem lại cho các
doanh nghiệp những cơ hội và thách thức mới. Một trong những thách thức lớn mà
các doanh nghiệp đang phải đối mặt đó là áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng và trở
nên gay gắt hơn. Với tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đơn vị Mai Linh
Huế muốn giữ vững thị trường và phát triển hơn nữa thì doanh nghiệp cần phải có
chiến lược, giải pháp gì nhằm thu hút tối đa khách hàng sử dụng dịch vụ taxi của
công ty? Chính vì vậy việc thực hiện “Chiến lược cạnh tranh thu hút khách
hàng sử dụng dịch vụ taxi tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế” hiện nay là
một yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa chiến lược đối với Công ty.
2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
- Phương pháp điều tra, thu thập số liệu
- Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu
- Phương pháp phân tích
- Dùng các phương pháp thống kê mô tả, các phép kiểm định thống kê (kiểm định
độ tin cậy các biến, các nhân tố; kiểm định phân phối chuẩn), phân tích nhân tố,
phân tích hồi quy và các phương pháp thống kê toán khác
3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp của luận văn
- Góp phần bổ sung và hệ thống hoá các vấn đề lý luận về chiến lược cạnh tranh và
các nhấn tố thu hút khách hàng.
- Kkhái quát xu thế cạnh tranh, đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, những
cơ hội và thách thức của Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế trên cơ sở phân tich
ma trận SWOT và đánh giá của khách hàng thông qua phiếu điều tra.
- Đề xuất những giải pháp để thực hiện chiến lược canh tranh thu hút khách hàng
sử dụng dịch vụ taxi tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế.
- Chiến lược cạnh tranh thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ taxi của Công ty mang
tính khả thi và căn cứ khoa học, thực tế trong thời gian tới.

iii

CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI

APEC

:

Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
(Asia-Pacific Economic Cooperation)

ASEAN

:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(Association of Southeast Asia Nations)

:

Bình quân

CBCNV

:

Cán bộ công nhân viên

CBCNVC

:

Cán bộ công nhân viên chức:

Cao đẳng

CSH

:

Chủ sở hữu

ĐH

:

Đại học

GDP

:

Tổng sản phẩm quốc nội

GPS

:

Hệ thống định vị toàn cầu

IN

H́H

U

Ế

BQ

K

(Global Positioning System)
:

Mai Linh Customer Club

MLG

:

Mai Linh Group

MTV

:

O

Một thành viên

:

Nhân viên lái xe

:

Nhân viên tổng đài

PTVT

:

Phương tiện vận tải

THCN

:

Trung học chuyên nghiệp

TNHH

:

Trách nhiệm hữu hạn

TSCĐ

:

Tài sản cố định

TSLĐ&ĐTNH

:

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

WTO

:

Tổ chức thương mại thế giới

Đ
A

NVTĐ

̣I H

NVLX

̣C

MCC

iv

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Số hiệu

Tên sơ đồ

Trang

Sơ đố 2.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế ...................... 34
Biểu đồ 2.1 Biểu đồ thị phần về phương tiện vận tải năm 2009.............................. 45

Ế

Biểu đồ 2.2 Biểu đồ thị phần về phương tiện vận tải năm 2010.............................. 45

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Biểu đồ 2.3 Biểu đồ thị phần về phương tiện vận tải năm 2011.............................. 45

v

1067950

Tài liệu liên quan


Xem thêm