of x

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số dạng toán về đa thức

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 7 | Lần xem: 3 | Page: 89 | FileSize: 2.00 M | File type: PDF
3 lần xem

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số dạng toán về đa thức. Luận văn Một số dạng toán về đa thức với mong muốn có một tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho học sinh tự ôn tập và giáo viên có tài liệu tham khảo để giảng dạy và tự sáng tác được các bài toán về đa thức. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-si-toan-hoc-mot-so-dang-toan-ve-da-thuc-s3vauq.html

Nội dung

TLMP giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số dạng toán về đa thứcThư viện Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số dạng toán về đa thức thuộc thể loại ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học được chia sẽ bởi thacsitiensicaohoc tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học , có tổng cộng 89 trang , thuộc file PDF, cùng mục Luận văn Thạc sĩ Toán học, Luận văn Thạc sĩ, Luận văn Thạc sĩ Phương pháp toán sơ cấp, Một số dạng toán về đa thức, Bài toán về nghiệm của đa thức, Bài toán về xác định đa thức : Luận văn Một số dạng toán về đa thức với mong muốn có một tài liệu tham khảo bổ ích giúp cho học sinh tự ôn tập và thầy giáo có tài liệu tham khảo để giảng dạy và tự sáng tác được những bài toán về đa thức,còn cho biết thêm Để biết rõ hơn về nội dung yếu tố, mời những bạn cùng tham khảo, nói thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, bên cạnh đó TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG, bên cạnh đó --------------------------------------- THÂN VĂN DỰ MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ ĐA THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, kế tiếp là TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG, nói thêm là --------------------------------------- THÂN VĂN DỰ - C00439 MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ ĐA THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC, cho biết thêm CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP, bên cạnh đó MÃ SỐ: 60460113 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS, nói thêm là LÊ ĐÌNH NAM Hà Nội – 2016 Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN, ý nữa Tôi xin cam đoan dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của TS, bên cạnh đó Lê Đình Nam,, thêm nữa luận văn cao học chuyên ngành phương pháp toán sơ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---------------------------------------

THÂN VĂN DỰ

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ ĐA THỨC

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Hà Nội – 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---------------------------------------

THÂN VĂN DỰ - C00439

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ ĐA THỨC

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP
MÃ SỐ: 60460113

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ ĐÌNH NAM

Hà Nội – 2016

Thang Long University Library

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của TS. Lê Đình Nam,
luận văn cao học chuyên ngành phương pháp toán sơ cấp với đề tài “Một số
dạng toán về đa thức” được hoàn thành bởi sự nhận thức và tìm hiểu của bản
thân tôi trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Thăng Long.
Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tác giả đã kế thừa
những kết quả của các nhà khoa học với sự trân trọng và biết ơn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016
Tác giả

THÂN VĂN DỰ

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu

1

1. Tổng quan về đa thức

3

1.1. Vành các đa thức một biến …………………………………………….3
1.2. Nghiệm của đa thức ………………………………………………..….4
1.3. Một vài biểu diễn đa thức ………………………………………………8
2. Các bài toán về nghiệm của đa thức

10

2.1. Các bài toán về số nghiệm của đa thức ……………………………….10
2.1.1. Tìm nghiệm của đa thức với hệ số nguyên……………………….10
2.1.2. Đa thức không có nghiệm hữu tỉ ….……………………………..12
2.1.3. Sự tồn tại nghiệm thực của đa thức ……………….……………..18
2.2. Các bài toán về đánh giá, ước lượng nghiệm của đa thức ……………26
2.2.1. Một số định lý về ước lượng nghiệm …………………………….26
2.2.2. Một số ví dụ ………………………..……………………………30
3. Các bài toán về xác định đa thức

33

3.1. Xác định đa thức dựa vào đặc trưng nghiệm ………………………...33
3.2. Xác định đa thức thỏa mãn P  f  x  .P  g  x    P  h  x   ………….40
3.3. Xác định đa thức thỏa mãn P  f  x  .P  g  x    P  h  x    Q  x  …..50

Thang Long University Library

4. Một số dạng toán khác về đa thức

53

4.1. Các bài toán về tính chia hết của đa thức …………………………….53
4.1.1. Đa thức P  x  chia hết cho đa thức Q  x  ……………………….53
4.1.1.1. Chứng minh đa thức P  x  chia hết cho đa thức Q  x  …..53
4.1.1.2. Tìm điều kiện của tham số để đa thức P  x  chia hết cho đa
thức Q  x  …………………………………………………………………...59
4.1.2. Các bài toán chia hết của biểu thức nghiệm của đa thức …………63
4.2. Ứng dụng đa thức để giải toán ………………………………………..64
4.2.1. Ứng dụng đa thức giải hệ phương trình …………………………64
4.2.2. Ứng dụng đa thức chứng minh bất đẳng thức ……………………72
4.2.2.1. Ứng dụng đa thức bậc hai chứng minh bất đẳng thức …….72
4.2.2.2. Ứng dụng đa thức bậc ba để chứng minh bất đẳng thức …77
Kết luận ……………………………………………………………………..83
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………….84

1079414

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm