Xem mẫu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> NÔNG THỊ THU TRANG<br /> <br /> VẤN ĐỀ ĐỒNG TÍNH<br /> TRONG HỘI HỌA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ MỸ THUẬT<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> NÔNG THỊ THU TRANG<br /> <br /> VẤN ĐỀ ĐỒNG TÍNH<br /> TRONG HỘI HỌA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ MỸ THUẬT<br /> <br /> Chuyên ngành: Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa)<br /> Mã số: 60 21 01 02<br /> Khóa: 18 (2015 - 2017)<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Lê Văn Sửu<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> HCM<br /> <br /> Hồ Chí Minh<br /> <br /> ICS<br /> <br /> Nhóm đại diện cho một số diễn đàn của người đồng tính<br /> <br /> ISEE<br /> <br /> Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội Việt Nam<br /> <br /> LGBT<br /> <br /> Cộng đồng người đồng tính<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PGS<br /> <br /> Phó giáo sư<br /> <br /> ThS<br /> <br /> Thạc sĩ<br /> <br /> TP<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> VHNT<br /> <br /> Văn hoá nghệ thuật<br /> <br /> VHTT<br /> <br /> Văn hoá thông tin<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Bảng chữ cái viết tắt<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1<br /> NỘI DUNG………………………………………………………………….10<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .................................10<br /> 1.1. Khái niệm một số thuật ngữ được sử dụng trong đề tài ....................................10<br /> 1.2. Khái quát về hội họa Việt Nam hiện đại ............................................................14<br /> 1.3. Khái quát về đề tài đồng tính trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại ...................21<br /> Tiểu kết chương 1.........................................................................................................34<br /> Chương 2: NGHIÊN CỨU NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VẤN ĐỀ ĐỒNG<br /> TÍNH TRONG HỘI HỌA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI ................................................36<br /> 2.1. Biểu hiện vấn đề đồng tính trong nội dung tác phẩm........................................36<br /> 2.2. Biểu hiện vấn đề đồng tính trong hình thức nghệ thuật ....................................43<br /> Tiểu kết chương 2.........................................................................................................59<br /> Chương 3: BÀI HỌC RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI....................60<br /> 3.1. Những thành công của việc biểu đạt vấn đề đồng tính trong hội họa Việt Nam<br /> hiện đại ..........................................................................................................................60<br /> 3.2. Những hạn chế của việc biểu đạt về vấn đề đồng tính trong hội họa<br /> Việt Nam hiện đại .......................................................................................................62<br /> 3.3. Bài học rút ra từ việc biểu đạt vấn đề nội tâm, giới tính trong sáng tác<br /> hội họa ..........................................................................................................................65<br /> Tiểu kết chương 3.........................................................................................................70<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................................71<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................73<br /> PHỤ LỤC .....................................................................................................................76<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Đồng tính vốn là một đề tài nhạy cảm được khai thác trong nhiều lĩnh<br /> vực nghệ thuật như: Văn học, kịch, điện ảnh, âm nhạc… và mỹ thuật cũng<br /> không nằm ngoài nhiệm vụ phản ánh vấn đề xã hội này. Đề tài đồng tính đã<br /> tạo nên một ấn tượng khá mạnh mẽ qua sáng tác của của một số tác giả trong<br /> hội họa Việt Nam hiện đại. Dù táo bạo, lặng lẽ hay day dứt, ở góc độ nào các<br /> tác giả cũng đặt người xem phải đối diện với những suy nghĩ, nhìn nhận về<br /> một thế giới thứ ba vẫn đang tồn tại song song như một điều hiển nhiên không<br /> thể xóa bỏ của tạo hóa.<br /> Trong hội họa Việt Nam hiện đại, đã có một số họa sĩ mạnh dạn lựa<br /> chọn đề tài nhạy cảm này để thể hiện. Một số tác giả là người đồng tính muốn<br /> thông qua đó để bộc bạch nỗi niềm riêng của mình một cách ẩn ý hoặc công<br /> khai về giới tính của bản thân và quan điểm của họ đối với vấn đề đồng tính.<br /> Một số tác giả khác không thuộc cộng đồng người đồng tính nhưng có sự<br /> đồng cảm, chia sẻ cũng góp phần không nhỏ cho hệ thống tác phẩm thể hiện<br /> đề tài này. Họ mang đến một cái nhìn thông qua ngôn ngữ hội họa, với những<br /> đường nét và màu sắc tôn lên vẻ đẹp và tình yêu của những người đồng tính...<br /> Trong các tác phẩm của họ dù thể hiện theo cách kín đáo hay phơi bày thì<br /> xuyên suốt là vấn đề tình dục, nghiêng về biểu hiện xu hướng xác thịt của giới<br /> đồng tính. Các tác phẩm thường đặt vấn đề biểu đạt tiếng nói của tình yêu<br /> thông qua ngôn ngữ của hình thể, qua những cử chỉ âu yếm của mỗi cặp đồng<br /> tính. Từ không gian đến hình thể, màu sắc, đường nét đều được biểu hiện<br /> mạnh mẽ để chuyển tải những khao khát cảm xúc yêu đương. Có thể nói các<br /> tác phẩm này đã xác lập một thế giới nghệ thuật riêng phong phú về vấn đề<br /> đồng tính và đã đạt được những thành công nhất định.<br /> <br />